Komisje certyfikujące: SEP, PSE, SIMP, SITPS

SEP, PSE, SIMP, SITPS – komisje certyfikujące zatwierdzone przez URE

Przyjęło się mówić, że kursy nadające odpowiednie potwierdzenie kwalifikacji dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, cieplnych i gazowych określane są jako „kursy SEP”. Podobnie jako „egzamin SEP” określa się też egzamin na uprawnienia. W rzeczywistości jednak można zdawać go także przed innymi komisjami certyfikującymi.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracyjnym, który reguluje polski rynek energii. To właśnie URE zatwierdza komisje egzaminacyjne, przed którymi można pochodzić do egzaminów określanych jako SEP. Aktualnie oprócz SEP zdawać można przed komisjami innych stowarzyszeń.

Komisje certyfikujące, przed którymi można podejść do egzaminu:

  • SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • PSE – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
  • SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
  • SITPS lub SITSpoż – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli SEP jest najbardziej popularnym stowarzyszeniem, przed którym prowadzone są egzaminy, niemniej jednak można podejść do nich również przed wyżej wymienionymi stowarzyszeniami oraz innymi powołanymi przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zobacz także: