Sertifiseringskomiteer: SEP, PSE, SIMP, SITPS

SEP, PSE, SIMP, SITPS - sertifiseringstavler godkjent av ERO

Det er vanlig å referere til kurs som gir den relevante kvalifikasjonen for kraft-, varme- og gassutstyr, installasjoner og nettverk som "SEP-kurs". På samme måte omtales "SEP-eksamen" også som sertifiseringseksamen. I realiteten kan den imidlertid også avlegges foran andre sertifiseringsorganer.

Energireguleringsmyndigheten (URE) er det sentrale administrative organet som regulerer det polske energimarkedet. Det er URE som godkjenner eksamenskommisjonene som man kan avlegge eksamener for, de såkalte SEP-ene. I tillegg til SEP er det i dag også mulig å gå opp til eksamen i andre komiteer.

Sertifiseringsnemnder som eksamen kan avlegges foran:

  • SEP - Foreningen av polske elektroingeniører
  • PSE - Polsk forening for elektriske installasjoner
  • SIMP - Foreningen av polske maskiningeniører
  • SITPS eller SITSpoż - Foreningen for ingeniører og teknikere i næringsmiddelindustrien

Society of Polish Electricians, eller SEP, er den mest populære foreningen, før hvilke eksamener som gjennomføresmen kan også kontaktes av de ovennevnte foreningene og andre som er opprettet av Energitilsynet.

Se også