Utbildning för att bli målare sandblåsare

målare-sandblåsare vid poleringsarbete

Syftet med utbildningen för sandmålare på land och till havs

Huvudsyftet med CSO-utbildningen för sandmålare är att göra deltagarna bekanta med de grundläggande ämnena: 

 • processer för korrosionsskydd, 
 • Tillämpning av korrosionsskyddande beläggningar, 
 • utföra konserverings-, skydds- och målningsarbeten. 

Efter avslutad kurs får eleverna ett NORSOK M - 501-certifikat som erkänns i hela EU och som gör det möjligt för dem att arbeta bakom oljeriggar inom EU. 

Utbildningsprogram 

CSO:s utbildningsprogram om offshore och på land: sandmålare, kursen är uppdelad i en praktisk del och en teoretisk del.

målare sandblästrare i arbete

Under kursens föreläsningsdel kommer studenterna att lära sig om: 

 • metoder för applicering av färg, 
 • direkt skyddsutrustning - arbetskläder, 
 • Reglerna för sammanfogning av tvåkomponentsfärger, 
 • kemikalier som används inom måleribranschen, 
 • Lagstiftning samt hälso- och säkerhetsbestämmelser.  

I den praktiska delen kan deltagarna lära sig om:  

 • Förberedelse av beläggningar för målning, 
 • Korrosionsskydd som används på gruvplattformar, 
 • manuell målning och sprutmålning, 
 • Rengöring och förberedelse av materialet före polering, 
 • Blandning och utspädning av lämpliga färger, 
 • Underhåll av utrustning för målning och polering, 
 • Professionell bedömning av kvaliteten på färgbeläggningar. 

Utbildningen är avsedd för både nykomlingar i branschen och erfarna medarbetare som vill utöka sin kompetens för att arbeta med ny kunskap eller uppdatera sitt NORSOK M -501-certifikat. 

NORSOK M - 501 certifikat 

Om provet genomförs med godkänt resultat får innehavaren ett NORSOK M - 501-certifikat som erkänns inom Europeiska unionen och som ger innehavaren rätt att arbeta på offshoreplattformar.

Praktisk kurs för sandmålare

Den mest populära destinationen i branschen är Norge - i Norska havet. 

Var erbjuder vi utbildning?

Kurserna hålls i hela Polen - på begäran även med resor. Du kan också resa till vår huvudkontor i Warszawa. Vi utbildar enskilda personer och grupper i öppna och slutna kurser. 

Villkor för studerande

För att delta i kursen för sandmålare till havs och på land måste du: 

 • vara myndig,
 • inte har några medicinska kontraindikationer för att utöva yrket,
 • ha en grundläggande utbildning (minst).

Om du är intresserad av vår utbildning till målare - sandblåsare, tveka inte att kontakta oss.

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Kommer de kunskaper och färdigheter som du får genom utbildningen att göra det möjligt för dig att arbeta utomlands?

Ja, NORSOK M-501-certifikatet erkänns i hela Europeiska unionen.. 

2 Vilka villkor måste jag uppfylla för att delta i kursen?

För att bli vår praktikant ska du: Du måste vara minst 18 år gammal, ha en grundläggande utbildning och inte ha några kontraindikationer från en företagsläkare för att arbeta.

Se även: