Utbildning för mobila plattformar

Om kursen

Hängande mobil plattform

Om du funderar på att utföra arbete på hög höjd eller låta dina anställda utföra sådant arbete, är det första du bör tänka på rätt utrustning. Byggnadsställningar används ofta för arbete på hög höjd. Men för många arbeten, t.ex. uppsättning av skyltar eller underhåll av högspänningsledningar, är vanliga byggnadsställningar inte lämpliga. I vissa situationer lönar det sig att stödja arbetet med hjälp av mobila plattformar. Dessa maskiner får endast manövreras och underhållas av en person som har de relevanta kvalifikationscertifikaten.  

Hur får jag tillstånd att använda eller underhålla mobila plattformar? 

Alla kan inte använda mobila plattformar. Den goda nyheten är att nästan alla kan skaffa sig de kvalifikationer som krävs. Drift av mobila plattformar kräver innehav av relevanta dokument som ger tillstånd att använda maskinen. När det gäller mobila plattformar finns det fortfarande olika typer av tillstånd, beroende på deras typ. När det gäller de olika typerna av plattformar, t.ex. fasta, hängande, fritt rörliga eller mastade, kan den person som använder den specifika utrustningen behöva ett tillstånd av en viss typ. Tillstånd att använda mobila plattformar kan erhållas på ett professionellt utbildningscenter, som erbjuder sina kunder en särskild kurs och möjlighet att ta UDT-examen. Vårt OSO-varumärke anordnar utbildningskurser för att förbereda sig inför provet för att bli operatör och underhållare av mobila plattformar. 

Hur utbildar vi oss i civilsamhällesorganisationer? 

På OSO är våra utbildare alltid redo att ge kunderna utbildning på högsta nivå. Vårt varumärke har funnits på marknaden i många år. Hundratals nöjda människor har redan utbildats på våra anläggningar. Vi erbjuder ett brett utbud av olika kurser inom teknisk utbildning, inklusive kurser för mobila plattformar. Under många år har vi gett våra kunder en tillfredsställande service på högsta nivå. 

Formella krav

För att kunna delta i den kurs i mobila plattformar som OSO erbjuder måste några enkla villkor uppfyllas: 

  • vara minst 18 år gammal; 
  • ha minst grundskoleutbildning; 
  • inneha ett läkarintyg som visar att det inte finns några medicinska kontraindikationer mot att arbeta med den mobila plattformen. 

Alla som uppfyller ovanstående krav kan delta i våra kurser.  

Anmälan till utbildning 

anställd som använder en saxlift

För att prenumerera på dig själv eller din grupp våra utbildningarDet bästa du kan göra är att kontakta våra konsulter. De är redo att tillhandahålla all nödvändig information och förbereda ett attraktivt erbjudande för varje kund. Vi uppmuntrar dig att kontrollera vårt erbjudande på webbplatsen. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att våra utbildningsprojekt kännetecknas av hög utbildningskvalitet.   

Hur går det med kursen? 

Varumärket OSO erbjuder utbildning för mobila plattformar i båda kategorierna. Kurser för mobila plattformar består av två delar: teori och praktik. Teoridelen är utformad för att ge praktikanten grundläggande information om utrustning såsom mobila plattformar, det vill säga praktikanten kommer att lära sig: 

  • typ och konstruktion av den mobila plattformen, 
  • Operatörs- och underhållsuppgifter på arbetsstationen (före, under och efter arbetet), 
  • Kunskap om den tekniska övervakningen av utrustningen, 
  • Hälso- och säkerhetsregler för arbete med en mobil plattform. 

Förutom den teoretiska delen innehåller kursen för mobila plattformar även praktisk utbildning. Teoriundervisningen kan äga rum på något av våra center, på en lämplig plats som kunden anvisar, eller online på vår e-learningplattform. Praktisk utbildning för mobila plattformar äger rum på våra center, som är fullt utrustade med nödvändig utbildningsutrustning. Vårt huvudkontor ligger i Warszawa, men vi erbjuder utbildning i hela landet. För större organiserade grupper kan våra utbildare resa till den plats som överenskommits med kunden.   

UDT-kvalifikationer 

Utbildningen för mobila plattformar avslutas med ett prov inför UDT-kommissionen. Om du klarar provet kan du få en licens för att driva eller underhålla mobila plattformar. De som framgångsrikt slutför kursen med godkänt resultat i tentamen får ett kompetensbevis. Om du arbetar utomlands kan du behöva ett intyg i form av ett formulär med ett foto. Varumärket OSO erbjuder våra kunder att utfärda ett sådant intyg.  

Särskilda egenskaper hos mobila plattformar 

arbetsplattformar med operatörer

Mobila plattformar gör det möjligt att nå många höga platser, särskilt på platser där det är fysiskt omöjligt att bygga byggnadsställningar. De består av en kaross, en lyftkran och en arbetsplattform. Kranen, som är monterad på karossen, lyfter arbetsplattformen till önskad höjd. Det finns olika typer av mobila plattformar. De varierar beroende på vilket arbete de behövs för och var de ska placeras. Utöver detta kan dessa enheter också skilja sig åt i typ av drivning - vissa är helt stationära, medan andra är placerade på ett fordons kaross. Beroende på typ av plattform kan rörelsen vara antingen vertikal eller full range, det vill säga vertikal och horisontell. Detta gör det möjligt för mobila plattformar att nå svåråtkomliga platser. Dessutom sparar användningen av mobila plattformar tid och resurser, främst där det skulle vara alltför tidskrävande att bygga upp en hel byggnadsställning. Det är viktigt att komma ihåg att mobila plattformar också är utrustning som omfattas av teknisk inspektion. 

Vad utmärker varumärket OSO? 

Vårt varumärke kännetecknas inte bara av förstklassig service, utan också av ett personligt förhållningssätt till varje kund. För enskilda kunder kan vi erbjuda deltagande i våra öppna kurser, som hålls regelbundet och är öppna för alla. För företagskunder eller institutionella kunder erbjuder varumärket OSO förmånliga prispaket och rabatter. Med våra utbildningar kan du vara säker på att du eller dina medarbetare alltid får utbildning av högsta kvalitet. 

grafisk reklam för utbildningen

Se även: