Kurser i användning av saxliftar och arbetsplattformar (saxliftar, bomliftar) med examen för arbete utomlands.

Saxliftar och bomliftar är den internationella benämningen på sax- och korgliftarDetta är en klass för blivande liftoperatörer, skapad i enlighet med MEWP ISO 18878-standarden och OMHEC-föreningens riktlinjer. Ett program som är utformat på detta sätt innebär att genomgången utbildning och godkänt slutprov erkänns som tillräckliga kvalifikationer för att arbeta utomlands. Utbildningsbeviset är giltigt i Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna och kan även erkännas av arbetsgivare i andra länder. Efter avslutad kurs erhåller deltagaren behörigheter som är giltiga för arbete på land och till sjöss.

De som vill arbeta utomlands som operatörer av saxliftar och arbetsplattformar är välkomna att delta i kurser på plats, som hålls i Warszawa, eller e-learningkurser, som är tillgängliga via internet.

Vilka möjligheter erbjuds genom att erhålla certifikatet

Kursdeltagarna är i första hand de som planerar att arbeta på oljeplattformar i Norska havet. Där krävs certifiering enligt standarden MEWP ISO 18878 för allt arbete på en höjd över 2 meter: installation, underhåll, översyn.

Genomförd utbildning och godkänt slutprov ger dig rätt att använda följande utrustning:

  • arbetsplattformar (internationell benämning: boom lifts) - självgående mobila plattformar, s.k. cherry pickers, med bom och plattform - korg, monterade på ett fordon
  • Saxliftar (internationellt namn: scissor lifts) - mobila plattformar som är fritt rörliga, med en teleskopisk eller ledad saxformad bom, monterad på en hjulförsedd plattform.

De som innehar certifikatet får många fler anställningsmöjligheter än bara på plattformar i Norge. Certifikatet erkänns av alla medlemsländer i OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee), det vill säga även Danmark, Nederländerna och Storbritannien. I dessa länder används skyliftar och saxliftar för liknande ändamål som i Polen: för bygg- och renoveringsarbeten, fasadmålning och underhåll, belysningsinstallation, fönsterputsning eller invändiga reparationer.

Information om kursen

Undervisningen sker i form av föreläsningar (stationära eller på distans), följt av en praktisk del. Ämnen som behandlas på kursen inkluderar:

  • Konstruktion av utrustning
  • Säkerhetsföreskrifter som gäller utomlands
  • Hantering av olyckor och funktionsstörningar vid drift av mobila plattformar
  • Stabilisering av hissar
  • Typer av mobila plattformar och deras syfte för olika typer av arbete

Under den praktiska delen får varje deltagare möjlighet att lära sig hur man använder hissarna på centrets manöverområde.

Varje utbildning avslutas med ett prov som anordnas av centrumets instruktörer och består av en teoretisk och en praktisk del. De som klarar provet får ett intyg inom några veckor. Vid behov kan de fram till dess använda ett provisoriskt intyg som utfärdats av Centrum. Vi utfärdar även ett Hot Work-kort på begäran (extra kostnad - 300 GBP).

För mer information och för att anmäla dig till kursen på det datum du önskar, besök Telefon- eller e-postkontakt.

Bomliftar (arbetsplattformar) och saxliftar (saxliftar) är utrustning vars operatörer bland annat arbetar på oljeplattformar

Se även: