Granskning av UDT:s maskiner

OM CSOS

byggkontor

Vårt företag OSO tillhandahåller en tjänst baserad på service av UDT-maskiner. Det innebär att vi utför diagnostiska tester, inspekterar utrustningen för vidare arbete och kontrollerar att den uppfyller säkerhetskraven.  

UDT-utrustning 

UDT-utrustning är specialmaskiner som används vid bland annat bygg- och lagerarbeten. Alla UDT-maskiner lyder under den tekniska inspektionsmyndigheten. Den som vill ägna sig åt drift av UDT-maskiner måste ha ett särskilt tillstånd, som erhålls genom att klara en statlig examen inför en UDT-kommission.

Maskinerna under myndigheten är konstruerade för att utföra lastnings-, lossnings- och transportarbete. UDT delar in utrustning i olika kategorier, nämligen: 

 • Hanteringsutrustning, 
 • Utrustning för återvinning av bränsleångor, 
 • utrustning som inte är trycksatt, 
 • tryckbärande anordningar. 

Periodiska inspektioner  

Den tekniska tillsynsmyndigheten ansvarar för att registrera utrustningen och inspektera den genom att utföra rutinmässiga inspektioner. Besiktningen sker alltid på ett förutbestämt datum och vid besiktningen kontrolleras att maskinen uppfyller de krav som myndigheten har ställt. När inspektionen är helt slutförd utfärdar UDT ett inspektionscertifikat.

OSO erbjuder dig också teknisk rådgivning.  

Reparation av gaffeltruckar

Vad tar revisionen hänsyn till? 

Vi är huvudsakligen baserade på inspektion av maskiner och utförande av diagnostiska tester för materialhanteringsutrustning, såsom:  

 • teleskopiska handlare, 
 • mobila plattformar (korg- och saxliftar), 
 • HDS-kranar, 
 • kranar, 
 • gaffeltruckar, 
 • industriella hissar. 

Dessa maskiner utsätts för mycket slitage, så det är obligatoriskt att genomföra en revision för att bedöma deras säkerhet och tekniska skick. 

Hur går revisionen till? 

periodisk inspektion av kranen

En revision av UDT-utrustningen innebär att man utför kontrolltester för att verifiera att maskinen är lämplig för vidare arbete. Detta gör att vi kan veta helt och hållet om det är säkert att utföra arbete på maskinen. Under revisionen utförs aktiviteter som t.ex:  

 • Framställning av teknisk dokumentation, 
 • Utföra diagnostiska tester, 
 • kontroll av maskinens säkerhet, 
 • avgöra om underhållsarbete behöver utföras, 
 • fullgörande av UDT-formaliteterna, 
 • Utfärdande av ett tillstånd för fortsatt användning av maskinen. 

Våra andra tjänster 

Vi anordnar utbildningskurser för UDT-maskinoperatörer. Utbildningarna genomförs av högt kvalificerade föreläsare som förbereder dig på ett utmärkt sätt när det gäller teoretisk och praktisk kunskap. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att vara redo att ta den statliga examen som genomförs av UDT. 

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Hur genomför vi en revision?

Under revisionen kontrollerar vi maskinens skick och skick, och om vi upptäcker något negativt hänvisar vi maskinen till vår serviceavdelning för reparation och underhåll. 

2 Vilken utrustning tas med i beräkningen vid revisionen?

På vårt företag reviderar vi utrustning som gaffeltruckar, industrihissar, kranar, HDS-kranar, teleskoplastare och mobila plattformar (korg- och saxliftar).

Se även: