Utbildning till krok- och linmontör

Kran med krok på plats

Certifikatkurs för krok och öga

Vi bjuder in dig att delta i vår utbildning för tjänsten som signalist. Vi lär ut allt du behöver för att arbeta professionellt inom yrket. Våra kurser är utformade för att utbilda en högkvalificerad arbetskraft. 

Vem är signalgivaren med krok och slinga? 

En hookman-signalerare, som är mer känd under det förkortade namnet "hookman", har som huvuduppgift att hjälpa operatörerna av kranar, lyftkranar och annan liknande utrustning att lasta och transportera material på t.ex. byggarbetsplatser. Hookman arbetar huvudsakligen med att sköta slingor, dvs. de delar som materialet fästs på, men hans viktigaste uppgift är att hålla kontakt med den operatör som bär lasten. På så sätt ser han till att allt arbete med materialhanteringsutrustning kan gå smidigt. 

Horkarlens uppgifter och ansvarsområden 

Som vi redan har konstaterat måste krokmannen framför allt vara i ständig kontakt med den förare som bär lasten. Detta är en förutsättning för att transporten ska kunna genomföras på ett korrekt och säkert sätt. Kunskap om de relevanta handsignalerna är därför en viktig och grundläggande färdighet i detta sammanhang. Typen av signaler beror också på utrustningen.

I allmänhet ingår följande i en krogmästares arbetsuppgifter: 

 • förbereda lasten före transporten, 
 • koppla loss den efter leverans på plats, 
 • kontroll över hela hanteringsprocessen, 
 • Arbeta i nära samarbete med kranföraren, 
 • styrning av den utrustning som bär lasten, 
 • Kunskap om typer och hantering av lyftselar, 
 • Förebyggande av potentiella risker. 
Slinger-signalerare

Tillämpliga krav för studerande

De som vill delta i våra kurser måste: 

 • vara myndig, 
 • Inhämta ett intyg från en läkare om att det inte finns några kontraindikationer för att utöva yrket, 
 • har grundskoleutbildning. 

Anordnande av utbildning 

Vår utbildning är uppdelad i två huvuddelar: teoretisk och praktisk utbildning. Alla lektioner leds av erfarna utbildare. Utrustningskurserna äger rum på en särskild träningsplats med de senaste maskinerna. De teoretiska kurserna sammanfaller med examenskraven.

Kursplanen för vår kurs för kroksignalerare omfattar följande: 

 • Presentation och diskussion av hälso- och säkerhetsregler, 
 • lära sig att använda utrustningen på ett korrekt och säkert sätt, 
 • bekanta dig med de olika typerna av lyftselar, 
 • Bedömning av utrustningens tekniska skick, 
 • möjliga typer av fel, 
 • grunderna för underhåll av utrustning, 
 • förbereda lasten för överföring, 
 • lära sig de handsignaler som behövs för att kommunicera med operatörer. 
Krok som ger handsignaler

Undersökning inför nämnden 

För att erhålla licensen måste man avlägga ett prov inför en nämnd. Genom provet bekräftas att man har förvärvat alla de färdigheter som krävs för att arbeta som krokman. Den består av en teoretisk och en praktisk del. Om man klarar båda delarna får man rätt att arbeta som kroksnickare. 

Arbete efter vår kurs 

Arbetet som krok- och linjemonterare är mycket ansvarsfullt och viktigt, och därför finns det en stor efterfrågan på marknaden på specialister i den här klassen. En utexaminerad från vår kurs som blir krokmontör bör kunna hantera alla de utmaningar som hans arbete kommer att innebära utan problem. Han eller hon bör också snabbt kunna hitta arbete på platser som byggarbetsplatser, byggmaterialdepåer, hallar, lager eller till och med hamnar. 

Att skaffa lämpliga kvalifikationer är en garanti för arbete inte bara i Polen utan även i hela EU.

Du kan gärna kontakta oss

Om du är intresserad av vår utbildning för kroksignalerare kan du kontakta oss för mer information.

I flera år har vi erbjudit utbildning i Warszawa och i hela landet, bland annat i Poznań, Krakow, Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław, Katowice och Lublin.

Vi erbjuder också utbildning inom stängda dörrar med resor till kunden - ett erbjudande för organiserade grupper eller företag.

Ring för att få veta mer om kursen!

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Vilka uppgifter har en hook-signaller?

Håkare ser till att transporten av material som transporteras med hjälp av lyftanordningar är säker och effektiv. Den är ett viktigt hjälpmedel för operatören. 

2. Vad krävs av praktikanterna?

Vi kräver myndighetsålder, relevant intyg om företagshälsovård och grundskoleutbildning eller högre utbildning. 

3. Krävs det att man har klarat provet?

För att få din licens räcker det inte bara med att du genomför vår kurs, utan du måste också klara det statliga provet. Det är först då som du lagligen kan utöva yrket som krokman. 

Se även: