UDT-tillstånd för kranar

Operatör av tornkranar

Om våra kurser

Vårt CSO-företag utför följande kurs för tornkranar och snabbmontering, HDS, kranar och andra maskiner som omfattas av UDT. Utbildningen genomförs av yrkespersonal med relevanta kvalifikationer. Vi erbjuder ett väl förberett utbildningsprogram som gör det mycket lättare för dig att lära dig om dessa maskiner. Förutom själva föreläsningarna får du av oss lära dig hur du utför säkert arbete som underhålls- eller kranförare. 

HDS-kran under transport

Utbildningsprogram för kranar  

På vår kurs lär du dig bland annat följande: 

 • byggande av kranar, 
 • regler för hälsa och säkerhet, 
 • Hur man förbereder sig för att börja arbeta, 
 • hur man använder maskinen på rätt sätt, 
 • maskinens säkerhetsfunktioner, 
 • regler för att de tilldelade uppgifterna ska kunna utföras på ett korrekt sätt, 
 • operatörs- eller underhållsuppgifter, 
 • hur man beter sig korrekt i krissituationer. 

UDT-undersökning 

Om du har för avsikt att arbeta med utrustningen i fråga måste du gå en kurs där du får teoretiska och praktiska kunskaper om drift eller underhåll. Om man har förvärvat kunskaperna och de praktiska färdigheterna ska man avlägga det statliga provet.

Det kommer att finnas två typer av tester i provet, en är att presentera våra kunskaper om kranar i skriftlig form. Det andra testet är att visa praktiska färdigheter, dvs. visa hur vi arbetar med en kran. När vi har klarat provet med framgång kommer vi att få ett krancertifikat. Giltighetstiden för licensen är fem år. 

Typer av kranar  

 • torn- och höghastighetskranar,
 • järnvägskranar och på järnvägsfordon, 
 • däckskranar, 
 • mobilkranar HDS, 
 • mobilkranar/ kranar, 
 • stationära kranar. 

Vi erbjuder utbildning för alla typer av kranar som anges ovan. 

Praktiska kurser i anläggningsunderhåll

Tornkran 

Det är en kran som består av en vertikal mast på ett stationärt eller mobilt chassi och en bom som är horisontell eller lämpligt lutande i en vinkel mot horisontalplanet. Tornkranens funktion är att bära last via en krok som hålls fast med hjälp av linor från kranbommen.  

HDS-kran 

En hydraulisk lastbilskran är en tung utrustning som används för att flytta och lyfta tunga laster. HDS-kranen kan utföra sitt arbete tack vare ett hydraulsystem som gör att den får mer kraft. Systemet är installerat på fordonet och gör det möjligt för kranen att även transportera föremål som t.ex. fraktcontainrar. 

Kranar används också för att transportera material till byggarbetsplatser eller inom träindustrin för att transportera avverkat virke. En HDS-kran är föremål för teknisk övervakning, så den person som arbetar med den som operatör eller underhållare måste ha nödvändiga tillstånd. 

Torn- och höghastighetskran i drift

Krav för att påbörja utbildningen 

Om du bestämmer dig för att gå en kurs för att bli kranförare eller underhållare måste du uppfylla dessa krav: 

 • vara minst 18 år gammal, 
 • minst grundskoleutbildning, 
 • ingen kontraindikation från en läkare för att göra jobbet. 

Om du uppfyller dessa grundläggande krav kan du gå in på vår kurs! 

Våra andra utbildningar 

Vi erbjuder även utbildning för annan utrustning, t.ex: 

 • teleskopiska handlare, 
 • mobila plattformar, 
 • gaffeltruckar, 
 • kranar. 

Om du är intresserad av VÅRT ERBJUDANDE kurser för kranar eller annan utrustning, är du välkommen att kontakta oss. 

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Vad kommer deltagaren att lära sig under utbildningen till kranförare?

Våra praktikanter kommer att lära sig hur kranar byggs, hur maskinerna fungerar på rätt sätt, vilket ansvar operatörer och/eller underhållare har och mycket annan viktig information om kranar. 

2 Vem kan börja kursen?

Kursen är öppen för vuxna med minst grundskoleutbildning och som har medicinskt godkännande för sådant arbete.

Se även: