UNO - TDT:s användning, risker och befogenheter

Reparation av tankfartyg

UNO:s specificitet

Den utrustning som används för att fylla och tömma tankar är ganska komplex och för att använda den krävs en särskild kvalifikation som beviljats av Transport Technical Supervision och som är giltig i fem år från det att den förvärvades. UNO-utrustningens huvudsakliga funktion är säker fyllning och tömning av tankar med flytande råmaterial. Det finns olika kurser tillgängliga för att förbereda sig för drift av sådan utrustning och för examen, vars godkännande inför en kommission utsedd av TDT möjliggör drift av UNO-utrustning. Vi lär dig allt du behöver veta om UNO på våra specialutvecklade utbildningar i Centrum för utbildning av operatörer

UNO-utbildning vid CSO 

För att på ett tillförlitligt sätt förbereda dig för TDT-examen måste du känna till allt tillämpligt material. I vår utbildning vill vi fokusera på några av de viktigaste punkterna, vars behärskning kommer att ge dig grunden för att arbeta med fyllnings- och tömningsutrustning. För att överhuvudtaget kunna delta i vår UNO-utbildning måste du uppfylla följande krav: 

 • vara minst 18 år gammal, 
 • Ha ett minimum av yrkesutbildning, 
 • ha ett läkarintyg som intygar att det inte finns några hälsorelaterade kontraindikationer för att arbeta med UNO-fyllmaskiner. 

Utbildningens omfattning 

Du måste veta att arbete under dessa förhållanden och i dessa miljöer innebär hälsorisker och faror. Därför behöver du kunskap om aspekter som t.ex: 

UNO utrustning
 • farliga material och deras egenskaper, 
 • Teknisk övervakning av utrustning och kunskap om konstruktion av tankar, 
 • Korrekt påfyllning och tömning av populära behållare och användning av hällmaskiner, 
 • korrekt märkning av alla behållare, 
 • regler för hälsa och säkerhet samt brandskydd, 

Vi ägnar minst ett par timmar åt varje kursmoment, eftersom vi är angelägna om att alla deltagare ska förstå ämnet på djupet. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska delar. 

En del av utbildningenFrågorÖvningar
Utbildningsprogram
 • Farliga material
 • Utformning av tank
 • Förtrogenhet med vägvisning
 • Regler för hälsa, säkerhet och hygien
 • Utförande av teknisk övervakning
 • Drift av UNO-utrustning
 • Påfyllning och tömning av tankar
 1. Detaljerat utbildningsprogram och förtrogenhet med farliga ämnen och tankmärkning 

Under utbildningen bekantar vi oss med de material och ämnen som du kommer att arbeta med när du använder UNO. Dessutom kommer vi att förklara förkortningar för märkning, såsom ADR eller RID. Kursen omfattar följande: 

 • material som är säkra under tryck, 
 • gasmaterial, 
 • brandfarliga vätskor, 
 • olika klasser av ADR/RID-material. 

Denna del kommer att vara särskilt viktig, eftersom grundläggande kunskaper om farliga material och tankmärkning avgör säkra arbetsmetoder. Som en introduktion till utbildningen kommer denna del sannolikt att vara längre och mer detaljerad. Okunskap om egenskaperna hos enskilda ämnen och material, tillsammans med korrekt märkning, leder till ett direkt hot mot UNO-operatörens hälsa och liv. 

 1. Kunskap om konstruktion av tankar och utrustning 

I detta avsnitt presenteras de delar som ingår i konstruktionen av tankar, såsom tankvagnar och utrustning för tömning och fyllning av tankar. Det är värt att inse att konstruktionen av en sådan tankbil måste uppfylla en lista med många krav för att kunna transportera ämnen så säkert och korrekt som möjligt. En annan viktig aspekt är också styrkan hos de olika typerna av tankar, som förhindrar att materialet läcker ut i händelse av haveri eller olycka. I den här delen av kursen kommer du bland annat att lära dig om den detaljerade konstruktionen av tankvagnar för transport: 

 • fasta material, 
 • kemiska ämnen, 
 • gasformiga bränslen, 
 • Avfall, 
 • livsmedel. 
 1. Kunskaper om hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen 

Nästa steg i utbildningen, som inte är mindre viktigt, kommer att vara hela ämnet hälso- och säkerhetsföreskrifter och brandbeteende, vilket är så lätt att hända i en miljö med gaser och brandfarliga material. Vi kommer att presentera: 

 • de viktigaste reglerna för att upprätthålla säkerheten vid arbete med UNO-utrustning och de vanligaste tankarna, 
 • vägar för skydd mot eventuella bränder, 
 • metoder för att bekämpa en eventuell katastrof på arbetsplatsen, 
 • steg med hänsyn till förberedelser för arbete på UNO-tankar och utrustning, 
 • tekniker för att säkerställa säkerheten inte bara för dem själva utan även för alla i deras omgivning. 
Teknisk övervakning av transporter
 1. TDT Teknisk inspektion 

Som du vet omfattas UNO-utrustning av den tekniska transportövervakningen. Hos oss får du lära dig att utföra teknisk övervakning av utrustning, t.ex: 

 • flexibla lastlinjer, 
 • lastarmar (används på havsgående fartyg), 
 • Utrustning för fyllning och tömning av transporttankar. 

Teknisk övervakning är en mycket viktig fråga och i vår utbildning utgör den en mycket stor del av övningssegmentet. Sådan övervakning garanterar utrustningens säkerhet och livslängd, så att öva på det är ett måste för oss. 

 1. Drift av utrustning - påfyllning och tömning 

I det här avsnittet kommer vi att fokusera på att använda ovan nämnda utrustning och öva på hela påfyllningsprocessen med tömning av tanken. Det är dessa färdigheter som ditt framtida jobb kommer att kräva när du har fått ditt TDT-certifikat, så vår utbildning kommer att vara starkt fokuserad på att lära dig hur man använder UNO-utrustning i praktiken. Det finns många farliga material vars överflöd och transport på fel sätt kan sluta katastrofalt. Som operatör av UNO-utrustning behöver du därför: 

 • veta vilka ämnen man ska vara särskilt försiktig med, 
 • känna till de olika ämnenas egenskaper, 
 • kunna bedöma de risker som är förknippade med specifika material. 

Du kan gärna kontakta oss 

Om du är intresserad av vårt nya utbildningserbjudande för UNO-utrustning kan du ringa eller skriva till oss för att få reda på mer om kursen. OSO väntar bara på dig, vi välkomnar och rekommenderar alla våra utbildningar

grafik som beskriver UNO-operatörsutbildning

Se även: