TDT-tillstånd för rangering av rullande materiel

Brotschmaskiner för järnvägsvagnar

Om utbildningen

Under många år har vi genomfört kurser baserade på våra branschspecialisters erfarenheter. Kvalifikationer för maskinunderhåll utfärdas av en kommission som utsetts av kontoret för teknisk inspektion eller transportteknisk inspektion.

I vårt erbjudande ingår även utbildning i drift och underhåll av andra maskiner som omfattas av UDT- och TDT-tillsyn. Vi erbjuder både öppna utbildningar som äger rum i våra centrumsamt slutna sådana, som också kan utföras i kundens lokaler. 

Beskrivning av verksamheten 

Under utbildningen får du de kunskaper som krävs för att arbeta som naturvårdare. 

Lektionerna är uppdelade i teori (det är möjligt att göra detta på distans) och en praktisk del med övningar på ett manöverområde med hjälp av maskiner.

Vår anläggning har specialutrustning som görs tillgänglig för studenterna som en del av kursen. 

Vi erbjuder fullt expertstöd och specialutvecklat material för att du bättre ska kunna tillgodogöra dig de ämnen som krävs för den statliga examen.  

rangering av vagnar på spår

Ramverk för utbildning 

De utbildningar vi anordnar omfattar ämnen som t.ex: 

 • Grundläggande information om teknisk övervakning, 
 • konstruktion, typer och typer av brotschningsmaskiner för flyttning av vagnar, 
 • säkerhetsanordningar som används i brotschmaskiner, 
 • Principer för säkra arbetsmetoder, 
 • övning av praktiska färdigheter. 

Giltighet för kvalifikationer för underhåll av TDT-utrustning 

Efter godkänd examination erhåller praktikanten ett kvalifikationsbevis utfärdat av TDT. Giltighetstiden för kvalifikationen för vagnförskjutningsritare är 5 år. 

Vad gör en underhållare av dragmaskiner? 

Den person som är ansvarig för underhållet av dragspelet ansvarar bland annat för följande 

 • Utarbetande och underhåll av teknisk dokumentation, 
 • löpande underhåll, 
 • reparera fel, 
 • utbyte av förbrukningsartiklar. 
Växlingsvagn

Vad är brotschmaskiner för att flytta vagnar på spår? 

Draggers för att flytta vagnar på spår är maskiner som finns på alla företag där biltransporter har ersatts av vagnar. De används för att flytta järnvägsvagnar utan att det behövs ett lokomotiv. 

Konstruktion av brotschmaskiner 

Vinschen består av följande enheter: 

 • vinsch med friktionsvajer, 
 • spännhjulsenheten, 
 • dragvagn, 
 • repsystem. 

Var används växlingsvagnar för växling av rullande materiel? 

De används främst på platser som t.ex: 

 • koldepåer, 
 • Satsningsanläggningar för betong, 
 • deponier, 
 • reningsverk för avloppsvatten. 
praktikanter under praktiska lektioner

Genom att välja en kurs på Operator Training Centre får du 

 • stöd från erfaren utbildningspersonal,  
 • Genomförande av frågor som skall behandlas av TDT/UDT, 
 • övning med maskiner. 

Vi utbildar för behörighet att driva och underhålla brotschmaskiner från företag som PANDA, HAK, HPH, Zbud, UNITOR.

Annan specialiserad hanteringsutrustning som omfattas av TDT-övervakning: 

 • Kranar (för järnvägar, på järnvägsfordon, flytande kranar och däckkranar); 
 • kranar för lyft av järnvägsfordon; 
 • spårstackare; 
 • landningar och mobila plattformar; 
 • förskjutare och positionskorrigerare; 
 • Hissar för funktionshindrade på järnvägsfordon. 

Våra andra utbildningar 

Vi tillhandahåller också utbildning för att auktorisera drift och underhåll av olika UDT-utrustningar, inklusive: 

 • kranar, 
 • kranar, 
 • Arbetsplattformar och saxliftar, 
 • mobila plattformar, 
 • teleskopiska lastare.  

Vi uppmanar dig att anmäla dig! 

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Var används brotschmaskiner för att flytta vagnar längs spåret?

Utrustningen används i betongfabriker, kolupplag, deponier och avloppsreningsverk. 

2. Vilka kvalifikationer behöver du för att bli underhållare av vagnars draglinor?

Vagnvinschar tillhör specialiserad hanteringsutrustning och är föremål för transportteknisk övervakning. För att utföra underhåll är det därför nödvändigt att erhålla certifiering före ett TDT-uppdrag. 

3. Vad innebär jobbet som maskinunderhållare?

Underhållsteknikern är huvudansvarig för den dagliga servicen och reparationen av utrustningen. Han eller hon måste ha nödvändig teknisk kunskap och riktlinjer för underhållsfrekvens och registerhållning.  

4. Ger utbildningen TDT-certifiering?

Utbildningsprogrammet är utformat för den statliga examinationen. Efter godkänd examen tilldelas praktikanten ett certifikat utfärdat av TDT. 

5. Sker undervisningen på distans?

Ja, vi erbjuder möjligheten att genomföra den teoretiska delen av utbildningen på distans.

Se även: