Signaler med krok och slinga

Vi erbjuder utbildning för att bli kroksignalerare. Vi förbereder kursdeltagarna för att hantera utrustning på rätt sätt och för att samarbeta med operatörer genom att förbereda laster som ska flyttas med hjälp av materialhanteringsutrustning, t.ex. kranar, lyftkranar eller hissar. 

Krok och lina i hamnen

Vad gör en hook-signaller? 

I tjänsten som krokförare (även kallad krokförare) ingår att assistera förare av lyftutrustning. Krokoperatören måste känna till de gällande reglerna för hantering av krokar och lyftselar och veta hur man säkrar lasten före transport. Det är hans eller hennes uppgift att på bästa möjliga sätt utnyttja lyftutrustningens kapacitet och förbereda lasten så att operatören kan flytta den säkert och effektivt till rätt plats. 

Horkarlens ansvarsområden 

När en kran eller annan lyftanordning transporterar material måste krogmannen ge lämpliga signaler till operatören (det enda undantaget är det så kallade nödstoppet, där signalen kan ges av vilken anställd som helst). Operatören och krokmannen måste därför arbeta i nära samarbete med varandra. Förmågan att använda handsignalsystemet är grunden för att arbetet ska kunna löpa smidigt och garanterar dessutom säkra förhållanden. Den person som innehar denna position måste därför veta vilka typer av signaler som används för de olika utrustningarna. Sammanfattningsvis arbetar en slangarbetare med: 

 • lasthake,  
 • dess avskiljande, 
 • observation av lasten under transporten, 
 • signalöverföring, 
 • bestämma transportvägen, 
 • avbryta arbetet i händelse av fara. 

Krav före kursen 

Endast personer kan delta i kursen: 

 • vuxna, 
 • med minst grundskoleutbildning, 
 • ha ett lämpligt läkarintyg. 
Krok i bakgrunden av lagret

Kursflöde 

Hookmaker-kursen är en garanti för att du får de kvalifikationer som krävs för att arbeta som hookmaker-signalerare. Det är en möjlighet att förvärva de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att arbeta inom yrket. Vi anpassar alla datum för att passa kursdeltagarna genom att hålla lektioner i flera olika timformer. De praktiska lektionerna äger rum på en särskild plats. De teoretiska lektionerna består bland annat av tester som förberedelse för examen. Kursprogrammet omfattar följande: 

 • lära sig om gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser och om hur man använder lyftutrustningens lyftselar, 
 • Tekniska egenskaper hos den utrustning som stöds, 
 • bedöma maskinernas skick innan arbetet påbörjas, 
 • kunskap om potentiella risker, 
 • bekanta dig med tekniker för lastsäkring, 
 • Bekantskap med signalsystemet. 

Examination efter kursen 

Det räcker inte att klara en utbildning för att få ett körkort. För att få det måste man fortfarande avlägga en statlig examen inför en behörig kommission. Detta består av två delar som testar teoretiska och praktiska kunskaper. Om du klarar det får du arbeta inom ditt yrke. 

Hookers arbete 

Den som avslutar vår utbildning har alla praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta som krogman. De kvalifikationer som förvärvats gör det möjligt för honom eller henne att arbeta på byggarbetsplatser, i lager och byggmaterialdepåer. Detta innebär att man får möjlighet att arbeta i en efterfrågad position.  

Utöver detta våra utbildningar förbereds i syfte att erhålla tillstånd som garanterar arbete inte bara i Polen, utan även i hela Europeiska unionen, Storbritannien och Norge. Vi förbereder dig för förhållanden på land och på vatten.  

Våra kurser har utvecklats i enlighet med standarderna ISO 15513, OMHEC, LOLER 98 och PUWER. Vi erbjuder förberedelser för första och andra examen. 

Frågor och svar

VAD ÄR KROKSKVINNANS YRKE? 

Håkarlen har till uppgift att säkra lasten och kommunicera med kranen eller kranföraren för att flytta materialet på ett säkert sätt. 

VILKA ÄR KRAVEN PÅ EN POTENTIELL DELTAGARE? 

De grundläggande kraven är att vara myndig, ha minst grundskoleutbildning och ha ett korrekt läkarintyg. 

VAR KAN DU ARBETA EFTER KURSEN? 

Efter utbildning och certifiering kan du få jobb på byggarbetsplatser, i lager eller till och med i hamnar i Polen, Europeiska unionen, Storbritannien och Norge.