Hur fungerar G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS examen?

Examen G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS

För att vara tillräckligt kvalificerad för att utföra arbete med drift och övervakning av elektrisk, termisk och gasutrustning, installationer och nätverk måste man avlägga ett prov.

Certifieringskommittéer

Detta prov, som också kallas "SEP-examen", genomförs dock inte bara inför den mest populära sammanslutningen av polska elektriker.

Certifiering utförs också av andra kommittéer som godkänts av Energitillsynsmyndigheten, bland annat Polska elinstallationsföreningen (PSE), Polska mekaniska ingenjörsföreningen (SIMP) och föreningen för ingenjörer och tekniker inom livsmedelsindustrin (SITPS eller SITSpoż).

Hur går det med undersökningen?

Den rättsliga grunden för att genomföra undersökningen för att erhålla licensen är förordningen från ministern för ekonomi, arbete och socialpolitik av den 28 april 2003, beroende på installationer, utrustning och nät för el, energi eller gas.

Där anges att granskningen genomförs av en granskningsgrupp som består av minst tre personer som utses av styrelsens ordförande. Examinationen är muntlig och testar kandidatens kunskaper inom det valda området - antingen tillsyns- eller driftspositioner.

Frågorna under provet gäller bland annat bestämmelser, principer för säker drift av utrustning, anläggningar och nät, principer för utförande av inspektions- och mätningsarbete, nödinstruktioner, principer för bortskaffande av ström från utrustning som är ansluten till nätet.

Se även: