Utbildning för klassificering av flytande kranar

Välkommen till certifikatkursen för flytande kranar  

Flytande kran på vatten

Flytande kranar kallas också ofta däckskranar eller fartygskranar. De är utrustning som används vid sjö- och hamntransporter och vid arbete offshore. De används främst för att flytta gods och lasta containrar på fartyg. De används ofta för att arbeta på oljeplattformar.  

Flytande kranar är föremål för teknisk övervakning, vilket är anledningen till att personer som vill börja arbeta med underhåll eller som operatörer av dessa maskiner måste gå en kurs och erhålla en kvalifikation som gör att de kan arbeta i denna position. Den kurs vi erbjuder gör det möjligt för dig att få de nödvändiga kvalifikationerna, och vår kvalificerade personal kommer att göra det enkelt och roligt att gå den.  

Utbildningskurs  

Kursen för operatör och underhåll av flytande kranar består av teoretiska och praktiska lektioner. Den avslutas med ett statligt prov, vars framgångsrika resultat ger innehavaren rätt att erhålla de relevanta behörigheterna. Den teoretiska delen av kursen hålls i vårt utbildningscenter. Det är också möjligt att ta kursen på distans via vår onlineplattform.  

Praktiska lektioner äger rum på flytande kranar under överinseende av en kvalificerad operatör. Klasser som genomförs på detta sätt gynnar elevens komfort och gör inlärningen snabbare och roligare.  

Dessutom vill vi informera dig om att varje deltagare i kursen får stödjande undervisningsmaterial.  

Flytande kran i hamnen

Examen

Kursen avslutas med ett statligt prov, som avläggs inför en kommission utsedd av det behöriga tekniska kontrollorganet, dvs. TDT.   

De dokument du kommer att få 

Efter godkänt prov erhåller eleven ett personligt kompetensbevis för drift eller underhåll av aktuell krantyp. Detta certifikat utfärdas av TDT-enheten. Denna kvalifikation är giltig både hemma och utomlands. Dessutom är det möjligt att utfärda dokumenten på polska såväl som engelska.  

Certifikatet för operatörer av flytande kranar är giltigt i fem år från utfärdandedatumet. Naturligtvis är det möjligt att förlänga kvalifikationen efter att ha kompletterat de relevanta dokumenten.  

Grundläggande frågor som behandlas i kursen: 

 • konstruktion av kranar,  
 • hälso- och säkerhetsfrågor, 
 • allmän information om kranar,  
 • mekaniskt skydd för kranar,  
 • Kranförares arbetsuppgifter före, efter och under arbetet,  
 • elektriskt skydd för kranar,  
 • nyheter om teknisk övervakning,  
 • utrustning för hantering och grepp samt upphängning,  
 • praktiska kurser om kranar. 

Utbildningsprogrammet för en underhållare av flytande kranar omfattar också bland annat teknisk dokumentation av utrustningen, principerna för maskinunderhåll och uppgradering samt byte av delar och vätskor.  

Utbildning i drift och underhåll av flytande kranar

Villkor för att delta i kursen: 

 • vara minst 18 år gammal, 
 • God hälsa för att kunna arbeta som kranförare eller underhållspersonal (intygas av en yrkesmedicinsk läkare), 
 • Lägsta grundskoleutbildning. 

Skäl att delta i våra utbildningar: 

 • professionellt genomförda kurser,  
 • individuellt bemötande av varje elev,  
 • kvalificerad och erfaren personal, 
 • konkurrenskraftiga priser,  
 • Moderna utbildningsmetoder. 

Kostnaden för att delta i utbildningskursen för certifikatet för flytande kran: 

Pris Kursen beror på flera faktorer:  

 • den valda kategorin av rättigheter, 
 • antalet personer som deltar i kursen,  
 • hur utbildningen är organiserad.  

Vi rekommenderar också andra professionella kranlicensutbildningar som t.ex: 

Trana som flyter mot himlen
 • stationära kranar,  
 • mobilkranar (Tillstånd att använda mobila kranar, mobila och bärbara kranar och stationära kranar),  
 • rälsmonterade kranar,  
 • mobila och portabla kranar (ger dig rätt att köra mobila och portabla kranar och stationära kranar) inklusive HDS och specialkranar för timmer, så kallade skotare eller skördare,  
 • järnvägskranar och på järnvägsfordon, 
 • tornkranar och höghastighetskranar (tillstånd för användning av tornkranar och höghastighetskranar samt järnvägskranar).  

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Vad är examen för flytande kranar?

Provet består av en skriftlig (teoretisk) och en praktisk del. För att klara den skriftliga delen behöver du bara svara rätt på ett visst antal frågor. Därefter får du delta i ett praktiskt prov som testar din förmåga att använda eller underhålla en kran.

2. Hur länge är förarbeviset för en flytande kran giltigt?

Kvalifikationer för operatörer av flytande kranar är giltiga i 5 år, samma period gäller för kvalifikationer för kranunderhåll. Efter denna period måste auktorisationerna förnyas. 

Se även: