Szkolenie na hakowego – sygnalistę

Dźwig z hakiem na terenie budowy

Kurs na uprawnienia hakowego – sygnalisty

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu na stanowisko hakowego – sygnalisty. Uczymy wszystkiego, co potrzebne do profesjonalnej pracy w zawodzie. Nasze zajęcia mają na celu wyszkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. 

Hakowy-sygnalista – kim jest? 

Częściej występujący pod skróconą nazwą “hakowy”, hakowy – sygnalista przede wszystkim ma za zadanie wspomagać operatorów dźwigów, żurawi i innego sprzętu tego typu, w załadunku i transporcie materiałów w miejscach takich jak np. place budowy. Hakowy zajmuje się głównie obsługą zawiesi, czyli części, do których przyczepiany jest materiał, jednak jego najważniejszym zadaniem jest kontakt z operatorem przenoszącym ładunek. Dzięki temu wszystkie prace z użyciem urządzeń transportu bliskiego mogą przebiegać sprawnie. 

Zadania i obowiązki hakowego 

Jak już ustaliliśmy, hakowy przede wszystkim musi być w stałym kontakcie z operatorem przenoszącym ładunek. Od tego zależy właściwe i bezpieczne zrealizowanie jego transportu. Znajomość odpowiednich sygnałów ręcznych, jest więc tutaj kluczową i podstawową umiejętnością. Rodzaj tych sygnałów zależy także od sprzętu.

Ogólnie do obowiązków hakowego zalicza się: 

 • przyszykowanie ładunku przed transportem, 
 • odczepienie go po dostarczeniu na miejsce, 
 • kontrola całego procesu przenoszenia, 
 • ścisła współpraca z dźwigowym, 
 • kierowanie sprzętem niosącym ładunek, 
 • znajomość rodzajów i sposobów obsługiwania zawiesi, 
 • zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. 
Slinger signaller - hakowy - sygnalista

Obowiązujące wymagania wobec kursantów

Osoby chcące wziąć udział w naszych zajęciach, muszą: 

 • być pełnoletnie, 
 • otrzymać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, 
 • posiadać wykształcenie podstawowe. 

Organizacja szkolenia 

Nasze szkolenie dzieli się na dwie podstawowe części: teoretyczną i praktyczną. Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni szkoleniowcy. Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu odbywają się na przeznaczonym do tego poligonie, przy użyciu najnowszych maszyn. Kursy teoretyczne pokrywają się z zakresem wymogów egzaminacyjnych.

W programie naszego kursu na hakowego – sygnalistę znajduję się: 

 • przedstawienie i omówienie zasad BHP, 
 • nauka poprawnej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu, 
 • zaznajomienie się z różnymi rodzajami zawiesi, 
 • ocena stanu technicznego sprzętu, 
 • możliwe rodzaje usterek, 
 • podstawy konserwacji urządzeń, 
 • przygotowanie ładunku do przeniesienia, 
 • nauka sygnalizacji ręcznej potrzebnej do komunikacji z operatorami. 
Hakowy dający sygnały ręczne

Egzamin przed komisją 

Aby otrzymać uprawnienia należy zaliczyć egzamin przed komisją. Egzamin potwierdza nabycie wszystkich wymaganych umiejętności potrzebnych do pracy jako hakowy. Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zaliczenie obu oznacza możliwość wykonywania zawodu. 

Praca po naszym kursie 

Praca hakowego – sygnalisty jest niezwykle odpowiedzialna i ważna, stąd na rynku utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na specjalistów tej klasy. Absolwent naszego kursu, który zostanie hakowym, powinien bezproblemowo radzić sobie ze wszelkim wyzwaniami, jakie będzie stawiała przed nim jego praca. Powinien także mieć możliwość szybkiego znalezienia pracy w miejscach takich jak budowa, składy materiałów budowlanych, hale, magazyny czy nawet porty. 

Zdobycie odpowiednich uprawnień to gwarancja pracy nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Zapraszamy do kontaktu

Osoby zainteresowane naszym szkoleniem na hakowego – sygnalistę zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Od lat szkolimy w Warszawie i na terenie całego kraju, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Katowicach czy Lublinie.

Oferujemy także szkolenia zamknięte z dojazdem do klienta – oferta dla grup zorganizowanych lub firm.

Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej o kursie!

Pytania i odpowiedzi:

1. Jakie są zadania hakowego – sygnalisty?

Hakowy pilnuje bezpieczeństwa i sprawności transportu materiałów przenoszonych przez urządzenia dźwigowe. Jest podstawową pomocą w pracy ich operatora. 

2. Czego wymaga się od kursantów?

Wymagamy pełnoletności, odpowiedniego zaświadczenia medycyny pracy i wykształcenia podstawowego lub wyższego. 

3. Czy wymagane jest zaliczenie egzaminu?

W celu otrzymania uprawnień nie wystarczy tylko ukończyć naszego kursu, ale także zdać państwowy egzamin. Dopiero wtedy można legalnie wykonywać zawód hakowego. 

Zobacz także: