Utbildning för grävmaskin och grävlastare

Grävmaskin under jordtransport

Om kursen

CSO:s utbildningscentrum erbjuder utbildning i grävmaskiner och grävlastare för underhållspersonal och förare av dessa maskiner. Hela kursen genomförs av vår personal, som är mycket professionellt kvalificerad och mycket erfaren. Så om du är intresserad av att få dina kvalifikationer för grävmaskiner eller grävlastare kan du börja lära dig hos oss och anmäla dig till vår utbildning. 

Utbildningsprogram 

Under utbildningen kommer vi att lära dig många saker som rör grävmaskinens grunder. Så under kursen kommer du att lära dig saker som: 

 • konstruktion av grävmaskin/gräsklippare, 
 • regler för hälsa och säkerhet, 
 • information om korrekt användning av maskinen, 
 • information om korrekt underhåll av maskinen, 
 • de uppgifter som ska utföras av operatören eller underhållaren, 
 • nyheter om teknisk övervakning. 
Teoretiska kurser om grävmaskiner

Hur får jag mitt körkort för grävmaskin/gräsklippare? 

Det viktigaste är att lära känna maskinen, och under utbildningen får du lära dig grunderna om grävmaskinen i både teoretiska och praktiska termer.

När du har avslutat kursen kommer du att avlägga ett prov inför en nämnd från Institute of Mechanised Construction and Rock Mining. Vid provet kan du förvänta dig en kontroll av dina teoretiska och praktiska kunskaper. Om du klarar det statliga provet får du tillstånd att köra grävmaskiner och grävlastare och kan arbeta med dem.  

De mest populära tillverkarna av grävmaskiner 

 • JCB, 
 • Atlas, 
 • Hitachi, 
 • Sany, 
 • Hyundai. 

Grävmaskin - vad är det?  

Det är en maskin som används för jordarbeten och dess huvuduppgift är att gräva upp jorden och överföra den till ett transportfordon eller till en lagringsplats. Grävmaskiner används också som hanteringsmaskiner, nämligen för att lyfta och flytta endast lösa material. De används vanligen för att utföra jordarbeten för konstruktion, gruvdrift eller till och med transport. 

Grävlastare i vila

Grävlastare - vad är det? 

Det är också en maskin som används för markarbeten och som fungerar bra som både grävmaskin och lastare. Maskinens utformning är baserad på traktorns, som har en drivning med hjul eller, mer sällan, med band. Grävlastaren är en ganska mångsidig maskin, nämligen den används för att utföra rengöringsarbeten, kommunala arbeten, förbereda områden för byggande av cykelvägar eller trottoarer, dräneringsgrävningar. Grävlastaren har också hittat sin väg till jordbruksarbete. 

Annan utbildning som vi erbjuder 

Vårt utbildningscenter erbjuder också många olika typer av kurser för annan teknisk utrustning. Hos oss kan du få kunskap och färdigheter för att hantera maskiner som t.ex: 

 • gaffeltruckar, 
 • teleskopiska handlare, 
 • mobila plattformar, 
 • kranar, 
 • HDS-kranar, 
 • industriella hissar. 

Om du är intresserad av VÅRT ERBJUDANDE utbildning för en grävmaskin, grävlastare eller annan utrustning, kontakta oss för att diskutera detaljer och anmäla dig till utbildningen.

Vi hjälper dig att skaffa dig nödvändig kunskap och få dina rättigheter.

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Vilken information kommer deltagaren att lära sig under utbildningen?

Deltagaren kommer att lära sig om grävmaskinens konstruktion, korrekt användning av maskinen, operatörens och/eller underhållarens ansvar och annan viktig information om grävmaskinen. 

2 Vad används en grävmaskin till?

Grävmaskinen används för att utföra markarbeten och dess huvuduppgifter är att gräva upp jorden, överföra den till ett transportfordon eller transportera jorden till en lagringsplats i närheten.

Se även: