Opplæring for mobile plattformer

Om kurset

Hengende mobil plattform

Hvis du vurderer å utføre arbeid i høyden eller å la dine ansatte utføre slikt arbeid, er det første du må tenke på, riktig utstyr. Stillas brukes ofte til arbeid i høyden. Men for mange jobber, som for eksempel plassering av reklametavler eller vedlikehold av høyspentledninger, er ikke vanlige stillaser egnet. I visse situasjoner kan det lønne seg å støtte arbeidet ved hjelp av mobile plattformer. Disse maskinene må kun betjenes og vedlikeholdes av personer som har relevante kvalifikasjonsbevis.  

Hvordan får jeg tillatelse til å drive eller vedlikeholde mobile plattformer? 

Ikke alle kan betjene mobile plattformer. Den gode nyheten er at nesten hvem som helst kan tilegne seg de nødvendige kvalifikasjonene. Drift av mobile plattformer krever at man er i besittelse av relevante dokumenter som gir tillatelse til å bruke maskinen. Når det gjelder mobile plattformer, finnes det fortsatt ulike typer tillatelser, avhengig av hvilken type plattform det er snakk om. Når det gjelder de ulike typene plattformer, f.eks. faste, hengende, fritt bevegelige eller mastede, kan personen som betjener det spesifikke utstyret, trenge en tillatelse av en bestemt type. Tillatelse til å betjene mobile plattformer kan erverves på et profesjonelt opplæringssenter, som tilbyr sine kunder et eget kurs og muligheten til å ta UDT-eksamen. OSO Brand arrangerer kurs for å forberede seg til eksamen for å bli operatør og vedlikeholdsansvarlig for mobile plattformer. 

Hvordan gir vi opplæring i sivilsamfunnsorganisasjoner? 

Hos OSO står våre instruktører alltid klare til å gi våre kunder opplæring på høyeste nivå. Varemerket vårt har vært på markedet i mange år. Hundrevis av fornøyde kunder har allerede fått opplæring hos oss. Vi tilbyr et bredt spekter av ulike kurs innen teknisk opplæring, inkludert kurs for mobile plattformer. I mange år har vi gitt kundene våre tilfredsstillende service på høyeste nivå. 

Formelle krav

For å kunne delta på kurset om mobile plattformer som OSO tilbyr, er det noen få enkle betingelser som må oppfylles: 

  • være minst 18 år gammel; 
  • har minimum grunnskoleutdanning; 
  • være i besittelse av en legeerklæring som bekrefter at det ikke foreligger noen medisinske kontraindikasjoner mot å arbeide med den mobile plattformen. 

Alle som oppfyller kravene ovenfor, kan delta på kursene våre.  

Påmelding til opplæring 

ansatt som betjener en sakselift

For å melde deg selv eller gruppen din på våre opplæringskursDet beste du kan gjøre er å kontakte våre konsulenter. De er klare til å gi deg all nødvendig informasjon og utarbeide et attraktivt tilbud til hver enkelt kunde. Vi oppfordrer deg til å sjekke vårt tilbud på nettstedet. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at utdanningsprosjektene våre kjennetegnes av høy kvalitet.   

Hvordan går det med kurset? 

Varemerket OSO tilbyr opplæring for mobile plattformer i begge kategorier. Kurs for mobile plattformer består av to deler: teori og praksis. Teoridelen er utformet for å gi eleven grunnleggende informasjon om utstyr som mobile plattformer, det vil si at eleven skal lære: 

  • typer og konstruksjon av den mobile plattformen, 
  • operatør- og vedlikeholdsoppgaver på arbeidsstasjonen (før, under og etter arbeidet), 
  • kunnskap om det tekniske tilsynet med utstyret, 
  • helse- og sikkerhetsregler for arbeid med en mobil plattform. 

I tillegg til den teoretiske delen omfatter kurset for mobile plattformer også praktisk opplæring. Teoriundervisningen kan foregå på et av våre sentre, på et egnet sted utpekt av kunden, eller online på vår e-læringsplattform. Den praktiske opplæringen for mobile plattformer foregår på våre sentre, som er fullt utstyrt med nødvendig opplæringsutstyr. Hovedkontoret vårt ligger i Warszawa, men vi tilbyr opplæring over hele landet. For større organiserte grupper kan våre instruktører reise til det stedet som er avtalt med kunden.   

UDT-tillatelser 

Opplæringen for mobile plattformer avsluttes med en eksamen for UDT-kommisjonen. Bestått eksamen gir deg lisens til å betjene eller vedlikeholde mobile plattformer. De som fullfører kurset med bestått eksamen, får et kompetansebevis. Hvis du jobber i utlandet, kan det hende du trenger et sertifikat i et skjema med bilde. OSO tilbyr våre kunder utstedelse av et slikt vitnemål.  

Spesifikasjoner for mobile plattformer 

arbeidsplattformer med operatører

Mobile plattformer gjør det mulig å nå mange høytliggende steder, spesielt på steder der det er fysisk umulig å sette opp stillas. De består av et karosseri, en løftekran og en arbeidsplattform. Kranen, som er montert på karosseriet, hever arbeidsplattformen til ønsket høyde. Det finnes ulike typer mobile plattformer. De varierer avhengig av hvilket arbeid de skal brukes til og hvor de skal plasseres. I tillegg til dette kan disse enhetene også variere i type drivverk - noen er helt stasjonære, mens andre er plassert på karosseriet til et kjøretøy. Avhengig av plattformtype kan bevegelsen enten være vertikal eller full range, det vil si vertikal og horisontal. Dette gjør det mulig for mobile plattformer å nå vanskelig tilgjengelige steder. I tillegg sparer man tid og ressurser ved å bruke mobile plattformer, særlig der det er for tidkrevende å sette opp et helt stillas. Det er viktig å huske at mobile plattformer også er utstyr som er underlagt teknisk kontroll. 

Hva kjennetegner merkevaren OSO? 

Varemerket vårt kjennetegnes ikke bare av service av topp kvalitet, men også av en personlig tilnærming til hver enkelt kunde. For individuelle kunder kan vi tilby deltakelse på våre åpne kurs, som holdes regelmessig og er åpne for alle. For bedriftskunder og institusjonelle kunder tilbyr OSO gunstige prispakker og rabatter. Med våre kurs kan du være sikker på at du eller dine ansatte alltid får opplæring av topp kvalitet. 

grafisk reklame for opplæringen

Se også