Kursy obsługi podnośników nożycowych i podnośników koszowych (scissor lift, boom lift) z egzaminem na uprawnienia do pracy za granicą

Scissor lifts i boom lifts to międzynarodowa nazwa podnośników nożycowych i koszowychTo zajęcia dla przyszłych operatorów podnośników, stworzone zgodnie z normą MEWP ISO 18878 oraz wytycznymi stowarzyszenia OMHEC. Tak przygotowany program oznacza, że ukończenie szkolenia oraz zaliczenie egzaminu końcowego jest uznawane za wystarczające kwalifikacje do podjęcia pracy za granicą. Uzyskany w ten sposób certyfikat jest ważny w Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii, może być też honorowany przez pracodawców w innych krajach. Po ukończeniu kursu uczestnik zdobywa uprawnienia obowiązujące w pracy na lądzie i na morzu.

Osoby, które chcą pracować za granicą w zawodzie operatora podnośników nożycowych i koszowych, zapraszamy na zajęcia stacjonarne, odbywające się w Warszawie, lub zajęcia w formie e-learningu, dostępne przez internet.

Jakie możliwości daje zdobycie certyfikatu

Uczestnikami kursów są przede wszystkim osoby planujące wyjazd do pracy na platformach wiertniczych na Morzu Norweskim. Certyfikat zgodny z normą MEWP ISO 18878 jest tam wymagany do wszelkich prac na wysokości powyżej 2 metrów: instalacyjnych, konserwacyjnych, remontowych.

Ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu końcowego daje uprawnienia do obsługi następujących urządzeń:

  • Podnośników koszowych (międzynarodowa nazwa: boom lifts) – podestów ruchomych samojezdnych, tzw. zwyżek, posiadających wysięgnik i platformę – kosz, montowane na pojeździe
  • Podnośników nożycowych (międzynarodowa nazwa: scissor lifts) – podestów ruchomych wolnobieżnych, z wysięgnikiem teleskopowym lub przegubowym w kształcie nożyc, zamontowanym na podeście wyposażonym w koła

Osoby posiadające uprawnienia zyskują znacznie więcej możliwości zatrudnienia niż tylko na platformach w Norwegii. Certyfikat jest honorowany przez wszystkie kraje zrzeszone w organizacji OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee), czyli również Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Podnośniki koszowe i nożycowe są w tych krajach wykorzystywane do podobnych celów, co w Polsce: przy pracach budowlanych i remontowych, malowania i konserwacji elewacji, montażu oświetlenia, mycia okien czy napraw wewnątrz budynków.

Szczegóły kursu

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów (stacjonarnie lub zdalnie), po których następuje część praktyczna. Poruszane na kursie zagadnienia dotyczą między innymi:

  • Budowy urządzeń
  • Przepisów bezpieczeństwa obowiązujących za granicą
  • Postępowania w razie wypadków i awarii przy eksploatacji podestów ruchomych
  • Stabilizacji podnośników
  • Typów podestów ruchomych i ich przeznaczenia do wykonywania różnych rodzajów prac

W części praktycznej każdy uczestnik ma okazję do nauki obsługi podnośników na placu manewrowym Ośrodka.

Każde szkolenie jest zakończone egzaminem organizowanym przez instruktorów Ośrodka, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Osoby, które zaliczą egzamin, w ciągu kilku tygodni otrzymują certyfikat. Jeśli jest taka potrzeba, do tego czasu mogą posługiwać się certyfikatem tymczasowym, wystawianym przez Ośrodek. Na życzenie klienta wystawiamy również kartę Hot Work (dodatkowo płatna – 300 zł).

Aby poznać szczegóły i zapisać się na kurs w wybranym terminie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Boom lift (podnośnik koszowy) i scissor lift (podnośnik nożycowy) to urządzenia, których operatorzy pracują m.in. na platformach wiertniczych

Zobacz także: