UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT

Naprawa cysterny

Specyfika UNO

Urządzenia, które służą do napełniania i opróżniania zbiorników to dosyć skomplikowane maszyny, a do ich obsługi potrzebne są konkretne uprawnienia przyznawane przez Transportowy Dozór Techniczny, które są ważne przez okres 5 lat od ich uzyskania. Główną funkcją urządzeń UNO jest bezpieczne napełnienie wraz z opróżnianiem zbiorników surowcami płynnymi. Istnieją różne oferty kursów przygotowujące do obsługi takich właśnie urządzeń i do egzaminu, którego zdanie przed komisją powołaną przez TDT daje możliwość obsługiwania urządzeń UNO. Wszystkiego związanego z tematyką UNO nauczymy Cię na naszym specjalnie przygotowanym szkoleniu w Ośrodku Szkolenia Operatorów

Szkolenie UNO w OSO 

By rzetelnie przygotować się do egzaminu TDT, należy znać cały obowiązujący materiał. Na naszym szkoleniu chcemy skupić się na kilku najważniejszych kwestiach, których opanowanie da Ci podstawy do pracy przy urządzeniach napełniających i opróżniających. Aby w ogóle przystąpić do naszego szkolenie z UNO musisz spełniać następujące wymagania: 

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • Posiadać wykształcenie minimum zawodowe, 
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy z wykorzystaniem nalewaków UNO. 

Zakres szkolenia 

Musisz wiedzieć, że praca w takich warunkach i środowisku wiąże się z narażeniem zdrowia i niebezpieczeństwem. Zatem będziesz potrzebował wiedzy na temat aspektów, takich jak: 

Urządzenia UNO
 • materiały niebezpieczne i ich właściwości, 
 • dozór techniczny nad sprzętem oraz znajomość konstrukcji zbiorników, 
 • prawidłowy proces napełniania i opróżniania popularnych zbiorników oraz obsługa nalewaków, 
 • prawidłowe oznakowanie wszelkich zbiorników, 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

Każdemu elementowi naszego kursu poświęcamy przynajmniej kilka godzin, gdyż zależy nam na dogłębnym zrozumieniu tematu przez wszystkich uczestników. Szkolenie obejmuje zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. 

Część szkoleniaZagadnieniaĆwiczenia
Program szkolenia
 • Materiały niebezpieczne
 • Konstrukcja zbiorników
 • Zapoznanie z oznakowaniem
 • Zasady BHP i PPOŻ
 • Przeprowadzanie dozoru technicznego
 • Obsługa urządzeń UNO
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników
 1. Szczegółowy program szkolenia oraz zapoznanie z materiałami niebezpiecznymi i oznakowaniem zbiorników 

Podczas szkolenia zapoznamy Cię z materiałami i substancjami, z którymi przyjdzie Ci pracować podczas obsługi UNO. Dodatkowo objaśnimy skróty służące do oznakowania, takie jak ADR czy RID. Kurs obejmuje: 

 • materiały będące bezpieczne pod ciśnieniem, 
 • materiały gazowe, 
 • materiały ciekłe łatwopalne, 
 • różne klasy materiałów ADR/RID. 

Ta część będzie szczególnie istotna, gdyż podstawy znajomości materiałów niebezpiecznych oraz oznakowania zbiorników decyduje o bezpiecznie przebiegającej pracy. Jako wprowadzenie do szkolenia, ta część będzie prawdopodobnie dłuższa i bardziej uszczegółowiona. Nieznajomość właściwości poszczególnych substancji i materiałów wraz z prawidłowym oznakowaniem prowadzi do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia operatora UNO. 

 1. Znajomość konstrukcji zbiorników i osprzętu 

W tej części przedstawione będą elementy, które składają się na konstrukcję zbiorników, takich jak np.: cysterny oraz sprzęt służący do opróżniania i napełniania zbiorników. Warto zdawać sobie sprawę, że konstrukcja takiej cysterny musi spełniać listę wielu wymagań, by transport substancji był jak najbardziej bezpieczny i prawidłowy. Kolejnym istotnym aspektem jest także wytrzymałość różnego rodzaju zbiorników, co zapobiega wydostaniu się materiału na zewnątrz w przypadku awarii lub wypadku. W tej części kursu poznasz między innymi szczegółową konstrukcję cystern do przewozu: 

 • materiałów stałych, 
 • substancji chemicznych, 
 • paliw gazowych, 
 • odpadów, 
 • artykułów spożywczych. 
 1. Znajomość BHP i PPOŻ 

Kolejnym, niemniej ważnym etapem szkolenia, będzie cała tematyka z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania na wypadek pożaru, o który tak łatwo w środowisku gazów i materiałów łatwopalnych. Przedstawimy: 

 • najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa w pracy z urządzeniami UNO i najpopularniejszymi zbiornikami, 
 • drogi zabezpieczania się przed ewentualnym pożarem, 
 • sposoby zwalczania ewentualnej katastrofy w miejscu pracy, 
 • kroki uwzględniające przygotowanie się do wykonywania pracy przy zbiornikach i urządzeniach UNO, 
 • techniki zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko sobie, ale i wszystkim wokół. 
Transportowy Dozór Techniczny
 1. Dozór techniczny TDT 

Jak wiadomo urządzenia typu UNO podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny. U nas nauczysz się, jak prowadzić dozór techniczny urządzeń tj.: 

 • elastycznych przewodów ładunkowych, 
 • portowych ramion przeładunkowych (stosowanych w statkach żeglugi morskiej), 
 • urządzeń do napełniania i opróżniania transportowych zbiorników. 

Dozór techniczny to bardzo ważna kwestia, a na naszym szkoleniu stanowi bardzo dużą część segmentu poświęconego praktyce. Taki dozór zapewnia bezpieczeństwo i żywotność sprzętów, więc jego przećwiczenie to dla nas rzecz niezbędna. 

 1. Obsługa urządzeń – napełnianie i opróżnianie 

W tej części skupimy się na obsłudze wyżej wymienionych urządzeń oraz przećwiczeniu całego procesu napełniania z opróżnianiem zbiorników. To właśnie tych umiejętności będzie wymagała Twoja przyszła praca po otrzymaniu certyfikatu TDT, więc nasze szkolenie będzie mocno skoncentrowane właśnie wokół nauki praktycznej obsługi urządzeń UNO. Istnieje wiele niebezpiecznych materiałów, których przelewanie i transportowanie w nieodpowiedni sposób może się skończyć katastrofalnie. Jako operator sprzętu UNO trzeba więc: 

 • wiedzieć, na jakie substancje szczególnie uważać, 
 • znać właściwości poszczególnych substancji, 
 • być w stanie ocenić ryzyko związane z konkretnymi materiałami. 

Zapraszamy do kontaktu 

Jeśli zainteresowała Cię nasza nowa oferta szkolenia na urządzenia UNO, zadzwoń do nas lub napisz w celu dowiedzenia się szczegółów dotyczących kursu. OSO czeka właśnie na Ciebie, zapraszamy i polecamy wszystkie nasze szkolenia

grafika opisująca szkolenie na operatora UNO

Zobacz także: