UNO - bruk, risikoer og fullmakter til TDT

Reparasjon av tankskip

UNO-spesifisitet

Utstyret som brukes til fylling og tømming av tanker, er et ganske komplisert maskineri, og for å betjene det kreves det en spesifikk kvalifikasjon gitt av Transport Technical Supervision, som er gyldig i en periode på fem år fra anskaffelsen. UNO-utstyrets hovedfunksjon er sikker fylling og tømming av tanker med flytende råvarer. Det finnes ulike kurs for å forberede seg til å betjene slikt utstyr og til eksamen, og bestått eksamen foran en kommisjon oppnevnt av TDT gjør det mulig å betjene UNO-utstyr. Vi lærer deg alt du trenger å vite om UNO på våre spesialutviklede opplæringskurs i Opplæringssenter for operatører

UNO-opplæring hos CSO 

For å kunne forberede deg til TDT-eksamen på en pålitelig måte, må du kunne alt relevant materiale. I vår opplæring vil vi fokusere på noen av de viktigste punktene, som du må beherske for å kunne arbeide med fyllings- og tømmeutstyr. For at du i det hele tatt skal kunne ta UNO-kurset vårt, må du oppfylle følgende krav: 

 • være minst 18 år gammel, 
 • Ha et minimum av yrkesfaglig utdanning, 
 • ha en legeerklæring som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot å arbeide med UNO-fillermaskiner. 

Omfanget av opplæringen 

Du må vite at arbeid under slike forhold og i slike miljøer innebærer helserisiko og farer. Derfor trenger du kunnskap om aspekter som f.eks: 

UNO-utstyr
 • farlige materialer og deres egenskaper, 
 • teknisk tilsyn med utstyr og kunnskap om tankbygging, 
 • riktig fylle- og tømmeprosess for populære beholdere og betjening av skjenkemaskiner, 
 • korrekt merking av eventuelle beholdere, 
 • regler for helse, sikkerhet og brannvern, 

Vi bruker minst et par timer på hver del av kurset, ettersom vi er opptatt av at alle deltakerne skal få en grundig forståelse av emnet. Opplæringen omfatter både praktiske og teoretiske deler. 

En del av opplæringenProblemerØvelser
Opplæringsprogram
 • Farlige materialer
 • Tankens utforming
 • Kjennskap til skilting
 • Regler for helse, sikkerhet og hygiene
 • Utføre teknisk overvåking
 • Drift av UNO-utstyr
 • Fylling og tømming av tanker
 1. Detaljert opplæringsprogram og familiarisering med farlige materialer og tankmerking. 

I løpet av kurset gjør vi deg kjent med materialene og stoffene du kommer til å arbeide med når du bruker UNO. I tillegg vil vi forklare forkortelser for merking, for eksempel ADR eller RID. Kurset omfatter blant annet 

 • materialer som er sikre under trykk, 
 • gassmaterialer, 
 • brannfarlige væsker, 
 • ulike klasser av ADR/RID-materialer. 

Denne delen vil være spesielt viktig, ettersom grunnleggende kunnskap om farlige stoffer og tankmerking er avgjørende for sikker arbeidspraksis. Som en introduksjon til opplæringen vil denne delen sannsynligvis være lengre og mer detaljert. Manglende kjennskap til egenskapene til de enkelte stoffene og materialene, sammen med korrekt merking, utgjør en direkte trussel mot UNO-operatørens liv og helse. 

 1. Kunnskap om tank- og utstyrsdesign 

I dette avsnittet presenteres elementene som inngår i konstruksjonen av tanker, for eksempel tankbiler og utstyr for tømming og fylling av tanker. Det er verdt å merke seg at konstruksjonen av en slik tankbil må oppfylle en rekke krav for å kunne transportere stoffene på en så sikker og korrekt måte som mulig. Et annet viktig aspekt er også styrken til de ulike tanktypene, som forhindrer at materialet slipper ut i tilfelle havari eller ulykke. I denne delen av kurset lærer du blant annet om den detaljerte konstruksjonen av tankbiler for transport: 

 • faste materialer, 
 • kjemiske stoffer, 
 • gassformig drivstoff, 
 • Avfall, 
 • matvarer. 
 1. Kunnskap om helse, sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen 

Det neste trinnet i opplæringen, som ikke er mindre viktig, vil dreie seg om helse- og sikkerhetsforskrifter og oppførsel i tilfelle brann, noe som lett kan skje i et miljø med gasser og brennbare materialer. Vi vil presentere: 

 • de viktigste reglene for å ivareta sikkerheten ved arbeid med UNO-utstyr og de vanligste tankene, 
 • ruter for beskyttelse mot eventuelle branner, 
 • måter å bekjempe en eventuell katastrofe på arbeidsplassen på, 
 • trinn som tar hensyn til forberedelser til arbeid på UNO-tanker og -utstyr, 
 • teknikker for å ivareta sikkerheten ikke bare for seg selv, men også for alle rundt seg. 
Transportteknisk tilsyn
 1. TDT Teknisk inspeksjon 

Som du vet, er UNO-utstyr underlagt transportteknisk tilsyn. Hos oss vil du lære hvordan du utfører teknisk tilsyn med utstyr, dvs: 

 • fleksible lastelinjer, 
 • havnelaster (brukes på sjøgående fartøyer), 
 • utstyr for fylling og tømming av transporttanker. 

Teknisk tilsyn er et svært viktig tema, og i vår opplæring utgjør det en stor del av praksisdelen. Dette tilsynet sikrer utstyrets sikkerhet og levetid, så det er et must for oss å praktisere det. 

 1. Betjening av utstyr - fylling og tømming 

I denne delen vil vi fokusere på betjening av det ovennevnte utstyret og øve på hele fylleprosessen med tanktømming. Det er disse ferdighetene som din fremtidige jobb vil kreve når du får TDT-sertifikatet ditt, så opplæringen vår vil være sterkt fokusert på å lære deg å betjene UNO-utstyret i praksis. Det finnes mange farlige stoffer som kan ende katastrofalt hvis de renner over og transporteres på feil måte. Som operatør av UNO-utstyr må du derfor kunne: 

 • vet hvilke stoffer du skal være spesielt forsiktig med, 
 • kjenne egenskapene til de ulike stoffene, 
 • være i stand til å vurdere risikoen forbundet med spesifikke materialer. 

Ta gjerne kontakt med oss 

Hvis du er interessert i vårt nye opplæringstilbud for UNO-utstyr, kan du ringe eller skrive til oss for å få mer informasjon om kurset. OSO venter bare på deg, vi ønsker alle velkommen og anbefaler alle våre opplæringskurs

grafikk som beskriver opplæring av UNO-operatører

Se også