Audyt maszyn UDT

O OSO

biuro budowlane

Nasza firma OSO prowadzi usługę opierającą się na serwisie maszyn UDT. Mianowicie prowadzimy badania diagnostyczne, kontrolujemy sprzęt w zakresie wykonywania przez niego dalszych prac oraz sprawdzamy, czy spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa.  

Urządzenia UDT 

Urządzenia UDT to specjalistyczne maszyny, które wykorzystuje się m.in. w pracach budowlanych i magazynowych. Wszystkie maszyny UDT podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Każda osoba, która chce podjąć się obsługi maszyn UDT, musi mieć specjalne uprawnienia, które otrzymuje się poprzez zdanie egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Maszyny podlegające pod tą instytucję, przeznaczone są do wykonywania załadunków, rozładunków oraz prac transportowych. UDT dzieli urządzenia na poszczególne kategorie, a mianowicie: 

 • urządzenia do transportu bliskiego, 
 • urządzenia do odzyskiwania par z paliw, 
 • urządzenia bezciśnieniowe, 
 • urządzenia ciśnieniowe. 

Przeglądy okresowe  

Urząd Dozoru Technicznego odpowiedzialny jest za przeprowadzanie rejestracji urządzeń oraz za kontrolę urządzeń poprzez wykonywanie rutynowych przeglądów. Przegląd jest wykonywany zawsze w ustalonym wcześniej terminie, a podczas owego przeglądu maszyna sprawdzana jest pod względem wypełniania wymogów ustalonych przez urząd. Po pełnym wykonaniu czynności kontrolnych otrzymuje się od UDT zaświadczenie potwierdzające wykonanie owego przeglądu.

Firma OSO również oferuje Państwu doradztwo techniczne.  

Naprawa wózka widłowego

Co uwzględnia audyt? 

Opieramy się głównie na kontroli maszyn oraz wykonywaniu badań diagnostycznych dla urządzeń transportu bliskiego, takich jak:  

 • ładowarki teleskopowe, 
 • podesty ruchome (koszowe i nożycowe), 
 • żurawie HDS, 
 • suwnice, 
 • wózki widłowe, 
 • windy przemysłowe. 

Maszyny te narażone są na duże zużycia, więc wykonywanie audytu jest działaniem obowiązkowym, by ocenić ich stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny. 

W jaki sposób przebiega audyt? 

przegląd okresowy suwnicy

Audyt sprzętu UDT, polega na wykonaniu kontrolnych badań w celu zweryfikowania czy maszyna nadaje się do wykonywania dalszych prac. Dzięki temu możemy w pełni dowiedzieć się czy wykonywanie pracy na tej maszynie jest bezpieczne. Podczas audytu są przeprowadzane takie czynności jak:  

 • wykonanie dokumentacji technicznej, 
 • wykonaniem badań diagnostycznych, 
 • sprawdzanie maszyny pod względem bezpieczeństwa, 
 • ustalenie, czy trzeba wykonać prace serwisowe, 
 • wykonanie formalności UDT, 
 • wydanie pozwolenia do dalszego użytkowania maszyny. 

Inne nasze usługi 

Organizujemy szkolenia dla operatorów maszyn UDT. Szkolenia przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, którzy z pewnością znakomicie przygotują Cię z zakresu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Po odbyciu naszego kursu uczestnicy będą gotowi, aby przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak przeprowadzamy audyt?

W czasie prowadzenia audytu sprawdzamy stan oraz kondycję urządzenia, a jeśli wykryjemy coś negatywnego kierujemy maszynę do naszego serwisu, gdzie odbywać będzie się jej naprawa i konserwacja. 

2. Jakie urządzenia uwzględnia audyt?

W naszej firmie audyt prowadzimy na urządzeniach takich jak: wózki widłowe, windy przemysłowe, suwnice, żurawie HDS, ładowarki teleskopowe i podesty ruchome (koszowe i nożycowe).

Zobacz także: