Revisjon av UDT-maskiner

OM CSOS

byggekontor

Vårt selskap OSO tilbyr en tjeneste basert på service av UDT-maskiner. Vi utfører diagnostiske tester, inspiserer utstyret for videre arbeid og kontrollerer at det oppfyller sikkerhetskravene.  

UDT-utstyr 

UDT-utstyr er spesialmaskiner som blant annet brukes til anleggs- og lagerarbeid. Alle UDT-maskiner er underlagt teknisk kontrollmyndighet. Alle som ønsker å operere UDT-maskiner, må ha en spesiell autorisasjon, som oppnås ved å bestå en statlig eksamen foran en UDT-kommisjon.

Maskinene under myndigheten er konstruert for å utføre laste-, losse- og transportarbeid. UDT deler utstyret inn i ulike kategorier, nemlig 

 • håndteringsutstyr, 
 • utstyr for gjenvinning av drivstoffdamp, 
 • ikke-trykksatt utstyr, 
 • trykkpåkjent utstyr. 

Periodiske inspeksjoner  

Den tekniske inspeksjonsmyndigheten er ansvarlig for å registrere utstyret og inspisere det ved å utføre rutinemessige inspeksjoner. Inspeksjonen finner alltid sted på en forhåndsbestemt dato, og under inspeksjonen kontrolleres det at maskinen oppfyller de kravene som er fastsatt av myndigheten. Når inspeksjonen er fullført, utsteder UDT et inspeksjonsbevis.

OSO tilbyr også teknisk rådgivning.  

Reparasjon av gaffeltrucker

Hva tar revisjonen hensyn til? 

Vi er hovedsakelig basert på inspeksjon av maskiner og utførelse av diagnostiske tester for materialhåndteringsutstyr, som f.eks:  

 • teleskoptrucker, 
 • mobile plattformer (kurv- og sakselifter), 
 • HDS-kraner, 
 • kraner, 
 • gaffeltrucker, 
 • industriheiser. 

Disse maskinene er utsatt for stor slitasje, og det er derfor obligatorisk å gjennomføre en revisjon for å vurdere sikkerheten og den tekniske tilstanden. 

Hvordan fungerer revisjonen? 

periodisk inspeksjon av kranen

En revisjon av UDT-utstyret innebærer at det utføres kontrolltester for å verifisere at maskinen er egnet for videre arbeid. På denne måten kan vi få full oversikt over om det er trygt å utføre arbeid på maskinen. Under revisjonen utføres aktiviteter som f.eks:  

 • produksjon av teknisk dokumentasjon, 
 • utføre diagnostiske tester, 
 • kontroll av maskinens sikkerhet, 
 • avgjøre om det er behov for å utføre vedlikeholdsarbeid, 
 • fullføring av UDT-formaliteter, 
 • utstedelse av tillatelse til å fortsette å bruke maskinen. 

Våre andre tjenester 

Vi arrangerer opplæringskurs for UDT-maskinoperatører. Kursene gjennomføres av høyt kvalifiserte forelesere som sørger for å forberede deg på en utmerket måte når det gjelder teoretisk og praktisk kunnskap. Etter å ha fullført kurset vårt vil deltakerne være klare til å ta den statlige eksamenen som gjennomføres av UDT. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvordan gjennomfører vi en revisjon?

Under revisjonen kontrollerer vi maskinens tilstand og tilstand, og hvis vi oppdager noe negativt, sender vi maskinen til serviceavdelingen vår for reparasjon og vedlikehold. 

2 Hvilket utstyr tar revisjonen hensyn til?

Hos oss reviderer vi utstyr som gaffeltrucker, industriheiser, kraner, HDS-kraner, teleskoptrucker og mobile plattformer (kurv- og sakseløftere).

Se også