TDT-auktorisationskurs för järnvägskranar

Järnvägskran

En järnvägskran är ett specialiserat järnvägsfordon som används för att flytta laster horisontellt eller vertikalt. Den används för reparationsarbeten, bygglastning, jordbruksarbete eller för räddning vid järnvägskatastrofer.  

För det mesta är dessa maskiner självgående så att de kan röra sig med låg hastighet. Dessa kranar är också föremål för teknisk övervakning. För att bli operatör eller underhållare av en sådan maskin krävs det att man är kvalificerad.

Du är hjärtligt välkommen att använda dig av vårt erbjudande utbildningskurs. Den här gången erbjuder vi dig en kurs för godkännande av järnvägskranar och järnvägsfordon. 

Utbildning för järnvägskranförare

Kursens syfte och förlopp  

Målet med vår utbildning är att förbereda deltagarna på ett effektivt och heltäckande sätt för TDT:s statliga prov för tillstånd att använda och underhålla järnvägskranar.  

Utbildningskurs

Kursen för att bli kranförare eller underhållare av järnvägskranar omfattar teoretiska och praktiska lektioner och avslutas med en statlig examen inför en examensnämnd vid Transport Technical Supervision och utfärdande av relevant kvalifikation efter godkänt resultat. 

Den teoretiska delen av kursen genomförs antingen fysiskt på vårt utbildningscenter eller på distans, beroende på vilken form du väljer.  

Praktiska lektioner hålls på maskiner i vår centrum eller på plats hos kunden.  

Varje deltagare i vår kurs får ytterligare undervisningsmaterial. 

Underhåll av järnvägskranar

Utbildningsprogrammet omfattar: 

 • Information om teknisk övervakning, 
 • hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
 • specialiserad maskinteknik - konstruktion av kranar, 
 • drift av kranar, kranförares ansvarsområden, 
 • service av kranar, underhållsuppgifter för kranar,  
 • allmän information om stationära kranar, 
 • praktiska kurser om kranar.  

Varför gå våra rättighetskurser? 

Vi har varit aktiva inom utbildningsområdet i många år. Under denna tid har vi skaffat oss ett specialiserat och kompetent team av utbildare. Våra priser sätts alltid individuellt efter att vi har valt rätt utbildningsform och kommit överens med kunden.  

TDT-kvalificeringsutbildning

Vilka krav ställs för att få delta i kursen? 

Allt du behöver är att vara minst 18 år gammal, ha minst grundskoleutbildning och ha ett läkarintyg på att du inte har några medicinska kontraindikationer för att arbeta som kranförare eller underhållare av järnvägskranar. 

På vår webbplats hittar du också kurser för operatörer och underhållare av andra maskiner, bland annat: 

 • gaffeltruckar,  
 • kranar, 
 • mobila plattformar,  
 • andra typer av kranar.  

Vi ser fram emot att arbeta med dig. Vi är öppna för alla dina frågor. 

Tveka inte att kontakta oss via e-post eller telefon; all kontaktinformation finns på vår webbplats.

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Var äger kurserna rum?

Kurserna äger rum i våra lokaler i Warszawa eller på en plats som kunden anger. Den teoretiska delen äger vanligtvis rum i våra lokaler, men det är också möjligt att delta online, medan den praktiska delen äger rum på utbildningsområdet med användning av en kran under överinseende av en instruktör.

2 Vad är en järnvägskran?

En järnvägskran är ett specialiserat järnvägsfordon som används för att flytta laster. Den används för reparations-, bygg-, nytto- eller lastningsarbeten.

Se även: