Prisliste

Gaffeltruckkurs med utskifting av LPG-flasker - kat IIWJO

1) registrer deg / betal på nettet

2) Be om pris på tlf.

3) Be om telefonkontakt

Spesialkurs for gaffeltrucker - gaffeltrucker med hevbar førerhytte - kat. IWJO
Kurs for teleskoplaster - kvalifikasjon som fører av teleskoplaster (spesialisert gaffeltruck med variabel rekkevidde) - kategori.
Kurs i drift av mobile plattformer - mobil fritt bevegelig: saks, artikulert, teleskopisk, mobil - kat IP
Kurs for operatører av personløfteredrift av mobile plattformer kjøretøymontert - kat IP
Hengende, mast, stasjonære plattformer kurs - ikke utgjør en prosesslinje - CAT IIP
HDS-kranførerkurs - drift av mobilkraner og mobilkraner montert på understell av typen HDS - kategori II¯
Kurs i bruk av traverskraner og taljer og vinsjer - kontrollert fra arbeidsnivået - kategori IIS
Kurs i bruk av talje og vinsj - operatørsertifikat for taljer og vinsjer som styres fra arbeidsnivået, inkludert en trådløs kat IIW
Kurs i betjening av stasjonære kraner - rettighet for operatør av stasjonær kran - verkstedkategori II¯
Kurs i betjening av kraner for gods og passasjerer - drift av vareheiser med internkontroll og sykehus- eller byggekraner med undersøkelse før UDT - ID- og IID-rettigheter.
Kurs for mobilkranførere - drift av lastebilmonterte mobilkraner
Kurs for høyhastighetskranførere - IZ-klassifisering for operatør av trådløst kontrollerte kraner
Kurs for tårnkranførere - IZ-rett til å betjene alle typer tårnkraner (forsikringskostnader inkludert i prisen for de praktiske klassene).
Vedlikeholdskurs - UDT-autorisasjoner for vedlikehold, reparasjon og service av materialhåndteringsutstyr som er underlagt teknisk kontroll, f.eks. gaffeltrucker, kraner, traverskraner, mobile plattformer og andre.

Se også