Utbildning i dataskydd RODO - Warszawa och hela Polen

Den 25 maj 2018 träder RODO, EU:s nya dataskyddsförordning, i kraft. Det ligger därför i varje personuppgiftsansvarigs intresse att skicka den medarbetare som ansvarar för dataskyddsfrågor på RODO-utbildning.

Enligt den senaste lagstiftningen har personuppgiftsansvariga bara 72 timmar på sig att rapportera en personuppgiftsincident. Ett antal institutioner och företag kommer också att behöva utse en IDO - Data Protection Officer. Bestämmelserna om behandling av personuppgifter håller också på att uppdateras. Personuppgiftsansvariga som inte följer bestämmelserna riskerar kraftiga ekonomiska påföljder.

Under ledning av vår Utbildningscenter för operatörer RODO-kursen innehåller en omfattande uppsättning teoretisk information och praktik i enlighet med den senaste EU-förordningen.

Under utbildningen kommer information som t.ex:

 • rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
 • grundläggande definitioner av dataskydd
 • organisatorisk struktur för skydd av personuppgifter
 • principer för behandling av personuppgifter
 • villkor för att ge samtycke till behandling av personuppgifter
 • behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
 • den registrerades rätt till tillgång
 • registeransvarig och registeransvarigas uppgifter
 • personuppgiftsbiträde
 • dataskyddsombudets ställning och uppgifter
 • Registrering av bearbetningsåtgärder.
 • allmänna villkor för utdömande av administrativa sanktionsavgifter

I kurspriset ingår även catering och lunchpaus.

Pris

Vår datautbildning är tillgänglig till ett överkomligt pris - ytterligare information finns på webbplatsen och kan erhållas från våra specialister via telefon och e-post

Var är vi verksamma?

Undervisningen sker på vårt center i staden Warszawa.

Om du har ytterligare frågor om vårt erbjudande står vi till ert förfogande.

Vi välkomnar alla som vill veta hur dataskyddet kommer att se ut i praktiken enligt den senaste EU-lagstiftningen!

Se även: