Szkolenia BHP OSO

szkolenie bhp

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych, szkolenia bhp powinno przeprowadzać się co najmniej raz w roku. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wymogi bhp dotyczące prac na wysokości są dużo ostrzejsze niż w przypadku innych branż. Celem jest zapobieganie wypadków przy pracy, które często się zdarzają.

Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełniącego przez pracownika. Szkolenia bhp powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie – przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

O kursie

W naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzimy różnego rodzaju szkolenia m.in. Bhp dla osób wykonujących pracę w niebezpiecznych warunkach, z obsługi wózków widłowych czy spawania światłowodów. Jeśli chodzi o BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, instruktaż powinien zawierać imienny podział pracy. Kolejność wykonywania zadań i wymagania bhp dla poszczególnych czynności także są istotne. Każdy pracownik musi wiedzieć jakie zadania należą do niego. Pracownicy wykonujący pracę np. w dostępie linowym, powinni przejść dodatkowe specjalistyczne szkolenie do prac na wysokości.

 

Nasi wykładowcy i instruktorzy posiadają wiedzę, doświadczenie zawodowe i zdolności dydaktyczne, które pozwolą na właściwą realizację programów szkolenia. Zajęcia są przeprowadzane w odpowiednio wyposażonych i wygodnych salach. W trakcie przerw zostaną udostępnione do Państwa dyspozycji kawa, herbata oraz drobny poczęstunek

szkolenie bhp

RODZAJE SZKOLEŃ W NASZYM OŚRODKU
WSTĘPNE – powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy
OKRESOWE – musi odbyć się w ciągu roku od zatrudnienia lub w przypadku osób kierujących – max. 6 miesięcy od szkolenia wstępnego

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.in.

 • Dostarczenie pracownikowi nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami,
 • Prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników zakresie bhp,
 • Wydawanie szczegółowej instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Wprowadzenie pracowników w przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

Szkolenie bhp kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Dokument zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Cel szkolenia

 • Identyfikacja i oceny zagrożeń przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem i środkami ochrony indywidualnej,
 • Wymogi prawno-organizacyjne dla podmiotów prowadzących pracę szczególnie niebezpieczne,
 • Bezpieczna organizacja pracy,
 • Praktyczne przeszkolenie uczestników zasad udzielania pierwszej pomocy według najnowszych standardów ERC i AHA,
 • Zapewnienie takiej organizacji, przygotowania i prowadzenia prac wewnątrz przestrzeni zamkniętych, aby wykonywana praca była bezpieczna, a osoby wykonujące tę pracę były przekonane o braku niebezpieczeństwa.

Tematyka

 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • Zagrożenia czynnikami występującymi podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Ochrona przeciwpożarowa przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zasady postępowania w razie wypadków oraz zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Okoliczności i przyczyny wypadków podczas prac szczególnie niebezpiecznych (przykłady),
 • Zasady wykonywania prac w strefach szczególnie zagrożonych wybuchem Strefa 0, 1, 2,
 • Omówienie autentycznych zdarzeń powstałych podczas nieprawidłowego wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych

szkolenie bhp

Co zyskamy po szkoleniu

 • Dbałość o zdrowie i życie osób zatrudnionych w zakładzie prac,
 • Przekazanie wiedzy, która w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo osób wykonujących pracę,
 • Redukcja zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Skrócenie czasu wykonywanych tych prac,
 • Zmniejszenie statystyki wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
 • Otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych

Ważność szkolenia

Jeżeli chodzi o pracodawców i osoby kierujące pracownikami, pracownicy techniczni i biurowi, czy pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP, szkolenie jest ważne na 5 lat. W zależności od pełniącej funkcji/ stanowiska ważność szkolenia to od roku do 6 lat. Osoby zatrudnione na stanowiskach roboczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż 3 lata. Natomiast na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Cena

Cena naszych kursów jest zależna od grupy osób uczestniczących w zajęciach. Dla większych grup przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty, natomiast dla każdej osoby mamy dobrą cenę. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż przyszli kursanci poszukują dobrego szkolenia w korzystnej cenie. Zapraszamy po więcej informacji do kontaktu telefonicznego.

Gdzie można nas znaleźć

Nasza siedziba mieści się w Warszawie, ale stacjonujemy na terenie całego kraju. W przypadku grup zamkniętych, dojeżdżamy do Państwa w określone miejsce – po uzgodnieniu. Zapraszamy na naszą stronę internetową po więcej informacji.

szkolenie bhp

Zobacz także: