Opplæring i helse og sikkerhet på arbeidsplassen

opplæring i helse og sikkerhet

Om oss 

I vår Opplæringssenter for operatører Vi tilbyr ulike typer opplæring, inkludert helse- og sikkerhetsopplæring for dem som arbeider under farlige forhold, samt opplæring i truckkjøring og fiberoptisk sveising. 

Hvorfor ta et helse- og sikkerhetskurs hos OSO? 

For arbeidstakere i spesielt farlige stillinger bør det gjennomføres opplæring minst én gang i året. Arbeidsgiveren har plikt til å beskytte de ansattes liv og helse ved å sørge for trygge og hygieniske arbeidsforhold.   

Formålet med opplæringen 

Målet med kurset er å forebygge arbeidsulykker, gjøre de ansatte kjent med mulige farer og prinsippene for korrekt evakuering og førstehjelp.  

I tillegg omfatter de veiledende prinsippene for opplæringen: 

 • Reduksjon av farer ved utførelse av spesielt farlig arbeid, 
 • identifisering og vurdering av farer ved spesielt risikofylt arbeid, 
 • evne til å håndtere utstyr og personlig verneutstyr, 
 • juridiske og organisatoriske krav til de som utfører spesielt farlig arbeid, 
 • evne til å organisere sikre arbeidsmetoder, 
 • Praktisk opplæring av deltakerne i prinsippene for førstehjelp i henhold til de nyeste ERC- og AHA-standardene, 
 • ivareta sikkerheten til andre arbeidstakere, 
 • innhenting av eksemplarer av dokumentasjonen som kreves for å utføre særlig farlig arbeid. 

Form av klasser 

Hyppigheten og formen på opplæringen avhenger av hvilken type stilling den ansatte har. Helse- og sikkerhetsopplæringen skal organiseres og gjennomføres av arbeidsgiveren eller, på arbeidsgiverens anmodning, av organisatoriske enheter som er autorisert til å gjennomføre helse- og sikkerhetsopplæring. 

TYPER OPPLÆRING SOM TILBYS PÅ SENTERET VÅRT 
Foreløpig - bør finne sted samme dag som den ansatte begynner på arbeidsplassen.
Periodisk - må finne sted innen ett år etter ansettelse, eller for ledere (maks. 6 måneder etter første opplæring). 

Riktig instruksjon 

Når det gjelder helse og sikkerhet for de som utfører særlig risikofylt arbeid, bør instruksen inneholde en navngitt arbeidsfordeling. Rekkefølgen arbeidsoppgavene skal utføres i, og hvilke helse- og sikkerhetskrav som gjelder for de enkelte aktivitetene, er også viktig. Hver enkelt ansatt må vite hvilke oppgaver som er hans/hennes ansvar. Ansatte som utfører arbeid som f.eks. tilkomstteknikk, bør i tillegg få spesialisert opplæring i arbeid i høyden. Våre forelesere og instruktører har kunnskap, yrkeserfaring og pedagogiske ferdigheter som sikrer at opplæringsprogrammene gjennomføres på riktig måte. Undervisningen foregår i lokaler med egnet utstyr. 

opplæring i helse og sikkerhet

Arbeidsgiveres forpliktelser når det gjelder ansattes helse og sikkerhet 

Arbeidsgiveren er ansvarlig for å sikre trygge og sunne arbeidsforhold, blant annet ved å..: 

 • gi den ansatte gratis personlig verneutstyr og informasjon om hvordan det skal brukes, 
 • Gjennomføre systematisk opplæring i helse og sikkerhet for de ansatte, 
 • gi detaljerte instruksjoner og veiledning om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
 • Gjør de ansatte kjent med forskrifter og helse- og sikkerhetsregler for de ulike arbeidsplassene. 

Avsluttende opplæringseksamen 

Arbeidsmiljøkurset avsluttes med en eksamen som bekrefter at deltakeren har tilegnet seg den kunnskapen som er dekket i programmet, og at han/hun er i stand til å utføre og organisere arbeidet i samsvar med prinsippene for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Når kurset er fullført og bestått, får deltakeren et sertifikat utstedt av kursarrangøren. Sertifikatet oppbevares i deltakerens personlige mappe. 

Omfang av aktiviteter 

Emnene som dekkes i de ulike delene av kurset, er blant annet følgende: 

 • bruk av personlig verneutstyr, 
 • risikofaktorene som er forbundet med å utføre spesielt farlig arbeid, 
 • brannvern, riktig skilting på arbeidsplasser, 
 • prinsippene for utarbeidelse av helse- og sikkerhetsdokumentasjon på arbeidsplassen, 
 • helse- og sikkerhetsforskrifter, 
 • prinsipper for håndtering av ulykker og førstehjelp, 
 • omstendigheter og årsaker til ulykker under særlig risikofylt arbeid (eksempler), 
 • regler for utførelse av arbeid i eksplosjonsfarlige områder, 
 • regler for evakuering av ansatte, 
 • drøfting av autentiske hendelser som har oppstått under feilaktig arbeid i trange rom.
opplæring i helse og sikkerhet

Opplæringens gyldighet 

Avhengig av hvilken stilling man har, er opplæringens gyldighetstid mellom 1 og 6 år. For arbeidsgivere og arbeidsledere, tekniske og administrative ansatte eller ansatte som har ansvar for helse og sikkerhet i sitt arbeid, er opplæringen gyldig i en periode på 5 år. Personer som er ansatt i arbeidsstillinger der det gis opplæring i form av instruksjon, bør få opplæring minst hvert tredje år. I arbeidsstillinger der det er særlig høy risiko for de ansattes sikkerhet eller helse - minst én gang i året. 

Pris for opplæring 

Pris av våre kurs er avhengig av hvor mange som deltar. Vi har gitt attraktive rabatter for større organiserte grupper, da vi er klar over at potensielle studenter er ute etter god opplæring til en god pris. Ring oss for mer informasjon. 

Hvor finner du oss? 

Vi holder til i Warszawa, men tilbyr våre tjenester over hele landet. For lukkede grupper reiser vi til bedrifter eller til et avtalt sted. Ta gjerne kontakt med kontoret vårt for mer informasjon.

opplæring i helse og sikkerhet

Se også