UDT-godkjenninger for kraner

Operatør av tårnkran

Om kursene våre

Vårt CSO-selskap utfører kurs for tårnkraner og hurtigmontering, HDS, kraner og andre maskiner som er underlagt UDT. Opplæringen utføres av profesjonelt personale med relevante kvalifikasjoner. Vi tilbyr et godt forberedt opplæringsprogram som vil gjøre det mye enklere for deg å lære om disse maskinene. I tillegg til selve forelesningene lærer du av oss hvordan du utfører sikkert arbeid som vedlikeholds- eller kranfører. 

HDS-kran under transport

Opplæringsprogram for kraner  

På kurset vårt lærer du blant annet følgende: 

 • konstruksjon av kraner, 
 • regler for helse og sikkerhet, 
 • Slik forbereder du deg på å begynne å jobbe, 
 • hvordan du bruker maskinen på riktig måte, 
 • maskinens sikkerhetsfunksjoner, 
 • regler for korrekt utførelse av de tildelte oppgavene, 
 • operatør- eller vedlikeholdsoppgaver, 
 • hvordan man oppfører seg korrekt i krisesituasjoner. 

UDT-eksamen 

Hvis du har tenkt å jobbe med det aktuelle utstyret, må du ta et kurs som gir teoretisk og praktisk kunnskap om drift eller vedlikehold. Hvis vi har tilegnet oss kunnskapene og de praktiske ferdighetene, tar vi den statlige eksamenen.

Det vil være to typer prøver i eksamen, den ene er å presentere kunnskapen vår om kraner i skriftlig form. Den andre prøven går ut på å demonstrere praktiske ferdigheter, dvs. vise hvordan vi arbeider med en kran. Ved bestått eksamen får vi utstedt et kranførerbevis. Sertifikatet er gyldig i fem år. 

Typer av kraner  

 • tårn- og høyhastighetskraner,
 • jernbanekraner og jernbanekjøretøy, 
 • dekkskraner, 
 • mobilkraner HDS, 
 • mobilkraner/ kraner, 
 • stasjonære kraner. 

Vi tilbyr opplæring for alle krantypene som er oppført ovenfor. 

Praktisk undervisning i vedlikehold av anlegg

Tårnkran 

En tårnkran er en kran som består av en vertikal mast på et stasjonært eller mobilt chassis, og en bom som er horisontal eller har en passende vinkel i forhold til horisontalen. Formålet med en tårnkran er å transportere last via en krok som holdes fast av tau fra kranbommen.  

HDS-kran 

En hydraulisk lastebilkran er tungt utstyr som brukes til å flytte og løfte laster med betydelig vekt. HDS-kranen kan gjøre jobben sin takket være et hydraulikksystem som gir den mer kraft. Systemet, som er montert på kjøretøyet, gjør at kranen også kan transportere for eksempel containere. 

Kraner brukes også til å transportere materialer til byggeplasser eller i tømmerindustrien til å transportere kappet tømmer. En HDS-kran er underlagt teknisk tilsyn, så den som arbeider med kranen som operatør eller vedlikeholdsarbeider må ha de nødvendige autorisasjonene. 

Tårn- og høyhastighetskran i drift

Krav for å starte opplæringen 

Hvis du bestemmer deg for å begynne på et kurs for å bli kranfører eller vedlikeholdsarbeider, må du oppfylle disse kravene: 

 • minst 18 år gammel, 
 • minimum grunnskoleutdanning, 
 • ingen kontraindikasjon fra lege for å utføre dette arbeidet. 

Hvis du oppfyller disse grunnleggende kravene, er det bare å melde deg på kurset vårt! 

Våre andre opplæringskurs 

Vi tilbyr også opplæring på annet utstyr som f.eks: 

 • teleskoptrucker, 
 • mobile plattformer, 
 • gaffeltrucker, 
 • kraner. 

Hvis du er interessert i TILBUDET VÅRT kurs for kraner eller annet utstyr, er du velkommen til å kontakte oss. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hva vil deltakeren lære under kranføreropplæringen?

Våre kursdeltakere vil lære om konstruksjon av kraner, korrekt bruk av maskiner, operatørenes og/eller vedlikeholdspersonalets ansvar og mye annen viktig informasjon om kraner. 

2 Hvem kan begynne på kurset?

Kurset er åpent for voksne med minst grunnskoleutdanning og som har medisinsk godkjenning for slikt arbeid.

Se også