UDT-kurs för operatörer - mobilkranar

Mobilkran efter arbetet

Välj CSO-utbildning

Om du vill skaffa dig de rätta kvalifikationerna för att bli mobilkranförare har du kommit till rätt ställe. Vi håller en kurs som förbereder praktikanten för att arbeta med denna utrustning. Vår utbildning Vi har funnits i över 15 år och är ett pålitligt utbildningscenter som noggrant förbereder dig för UDT-examen. 

Utbildningsprogram 

Hela programmet bygger på att deltagaren ska vara väl förberedd för att få UDT-certifikatet. För detta ändamål tillhandahåller vi teoretisk och praktisk utbildning, under vilken du bland annat får lära dig följande: 

 • hur man arbetar med enheten, 
 • Du får lära dig reglerna för korrekt arbete för en mobilkranförare enligt UDT, 
 • Du får lära dig om hälso- och säkerhetsregler, 
 • Vi visar dig vilka uppgifter som gäller för kranföraren, 
 • Vi förklarar hur examinationen för att erhålla kvalifikationen ser ut. 

Under kursen får deltagarna också lära sig om säker drift och konstruktion av mobilkranar.

mobilkran i arbete

Utbildningen är utformad för att ge nödvändig kunskap så att deltagarna blir bekanta med information om maskinen och lär sig att arbeta på den på ett säkert sätt. Om utbildningen avslutas har deltagaren rätt att avlägga ett prov vid ett senare tillfälle. 

Giltighetstiden för ett tillstånd för mobilkranar är fem år. Efter denna period måste rätten förnyas. 

Praktisk utbildning  

Praktiska lektioner kommer att äga rum under en instruktörs överinseende. Denna typ av utbildning förbereder praktikanten för arbete som operatör. Under kursen kommer praktikanten att utföra uppgifter under ledning av våra kvalificerade specialister. 

Krav för att delta i kursen: 

Om du vill delta i kursen måste du uppfylla några enkla krav, och dessa är: 

 • vara minst 18 år gammal, 
 • positivt läkarutlåtande för att utföra denna typ av arbete, 
 • ha en utbildning på minst grundskolenivå. 

Vad garanterar vår mobilkrankurs? 

Vi kan garantera att varje praktikant får de förberedelser som krävs för den statliga examen som krävs för att erhålla de relevanta kvalifikationerna. Utbildningen ges av våra föreläsare, som har många års erfarenhet av att undervisa kurser och har relevanta kvalifikationer och kunskaper som de gärna delar med sig av under lektionerna. 

förare av mobilkranar

Vad är mobilkranar? 

En mobilkran är en kran som är placerad på ett särskilt konstruerat chassi eller på en lastbil. Den används för montering och hantering. Den består av vinschar och en svängbar bom, vilket ger den möjlighet att lyfta och sänka olika komponenter och flytta lasten. 

Vad används mobilkranar till? 

Den vanligaste användningen av dessa maskiner är montering av industribyggnader. Användningen av dessa maskiner slutar inte bara i byggbranschen, utan de används också för transport- och hanteringsarbete. Maskinerna kan röra sig på allmänna vägar och på anvisade vägar på byggarbetsplatser.  

Mobilkran på plats

Typer av mobilkranar 

Skillnaden ligger i vilken typ av chassi vi monterar kranen på, dessa är: 

 • kranar för grov terräng, 
 • lastbilskranar, 
 • kransar på larvband, 
 • terrängkörda kranar med hjul. 

Vi kan också skilja dem åt beroende på typ av drivning. Vi skiljer mellan mobilkranar

 • diesel-elektrisk, 
 • förbränning-mekanisk, 
 • förbränning-hydraulisk. 

Andra kurser 

Vårt OSO-företag erbjuder även andra kurser för att förbereda praktikanter för att få kvalifikationer för att arbeta med specifik utrustning. Förutom den beskrivna mobilkranen erbjuder vi utbildning för utrustning som t.ex: 

 • gaffeltruckar, 
 • kranar, 
 • vinschar och lyftanordningar, 
 • lagerstapelkranar. 

Om du är intresserad av någon av våra kurser, tveka inte att kontakta oss för att få mer information om utbildningen. 

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Vad är mobilkranar?

Dessa kranar är monterade på ett lastbilschassi eller ett specialbyggt underrede. Utrustningen används oftast för montering, transport och hantering. 

2. Hur länge är mobilkrantillståndet giltigt?

Mobilkrankvalifikationer är giltiga i fem år från och med dagen för erhållandet av dessa kvalifikationer. 

Se även: