UDT-operatørkurs - mobilkraner

Mobilkran etter arbeid

Velg SPA-opplæring

Hvis du ønsker å tilegne deg de rette kvalifikasjonene for å bli mobilkranfører, har du kommet til rett sted. Vi holder kurs for å forberede deg på å jobbe med dette utstyret. Vår opplæring Vi har vært i drift i over 15 år og er et pålitelig opplæringssenter som vil forberede deg nøye til UDT-eksamen. 

Opplæringsprogram 

Hele programmet er basert på at deltakerne skal være godt forberedt på å ta UDT-lisens. For å oppnå dette tilbyr vi teoretisk og praktisk opplæring, der du blant annet vil lære 

 • hvordan du arbeider med enheten, 
 • vil du lære reglene for korrekt arbeid som mobilkranfører i samsvar med UDT, 
 • blir du kjent med helse- og sikkerhetsregler, 
 • Vi viser deg hvilke oppgaver som gjelder for kranføreren, 
 • vil vi forklare hvordan eksamen er for å oppnå kvalifikasjonen. 

I løpet av kurset vil deltakerne også lære om sikker drift og konstruksjon av mobilkraner.

mobilkran i arbeid

Opplæringen er utformet for å gi nødvendig kunnskap slik at deltakerne blir kjent med informasjon om maskinen og lærer å arbeide på den på en sikker måte. Fullført opplæringskurs gir deltakeren rett til å avlegge eksamen på et senere tidspunkt. 

En mobilkranlisens er gyldig i fem år. Etter denne perioden må rettigheten fornyes. 

Praktisk opplæring  

Den praktiske opplæringen foregår under oppsyn av en instruktør. Denne typen opplæring vil forberede eleven på å jobbe som operatør. I løpet av kurset vil eleven utføre oppgaver under veiledning av våre kvalifiserte spesialister. 

Krav for å delta på kurset: 

Hvis du ønsker å gjennomføre kurset, må du oppfylle enkle krav, og disse er 

 • minst 18 år gammel, 
 • en positiv legeuttalelse for å utføre denne typen arbeid, 
 • har utdanning på minst grunnskolenivå. 

Hva garanterer mobilkrankurset vårt? 

Vi kan garantere at hver enkelt elev får den nødvendige forberedelsen til den statlige eksamenen for å oppnå de relevante kvalifikasjonene. Opplæringen gis av våre forelesere, som har mange års erfaring med å undervise på kurs og har relevante kvalifikasjoner og kunnskaper, som de gjerne deler i undervisningen. 

mobilkranfører

Hva er mobilkraner? 

En mobilkran er en kran som er plassert på et spesialkonstruert understell eller på en lastebil. Den brukes til monterings- og håndteringsarbeid. Den består av vinsjer og en svingbar bom som gjør det mulig å løfte og senke ulike komponenter og flytte lasten. 

Hva brukes mobilkraner til? 

Den vanligste bruken av disse maskinene er ved montering av industribygg. Bruken av disse maskinene begrenser seg ikke bare til bygg- og anleggsarbeid, de brukes også til transport og håndtering. Maskinene kan bevege seg på offentlige veier og på avgrensede veier på byggeplasser.  

Mobilkran på byggeplassen

Typer mobilkraner 

Forskjellen ligger i hvilken type understell vi monterer kranen på, disse er: 

 • kraner for ulendt terreng, 
 • lastebilkraner, 
 • beltegående kraner, 
 • terrenggående kraner på hjul. 

Vi kan også skille mellom dem i henhold til type stasjon. Vi skiller mellom mobilkraner

 • diesel-elektrisk, 
 • forbrenningsmekanisk, 
 • Forbrenningshydraulisk. 

Andre kurs 

OSO tilbyr også andre kurs for å kvalifisere deltakerne til å arbeide med spesifikt utstyr. I tillegg til den beskrevne mobilkranen, tilbyr vi opplæring for utstyr som f.eks: 

 • gaffeltrucker, 
 • kraner, 
 • vinsjer og taljer, 
 • lagerkraner. 

Hvis du er interessert i et av kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om opplæringen. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hva er mobilkraner?

Dette er kraner som er montert på et lastebilchassis eller et spesialbygget understell. Utstyret brukes oftest til monterings-, transport- og håndteringsarbeid. 

2. Hvor lenge er mobilkranlisensen gyldig?

Kvalifikasjonene for mobilkraner er gyldige i en periode på fem år fra den datoen de ble oppnådd. 

Se også