Uprawnienia TDT do przetaczania taboru kolejowego

przeciągarki do wagonów

O szkoleniu

Od wielu lat prowadzimy kursy oparte na doświadczeniu naszych specjalistów z branży. Uprawnienia konserwatora maszyn wydawane są przez komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.

W swojej ofercie posiadamy również szkolenia z obsługi oraz konserwacji pozostałych maszyn objętych dozorem UDT i TDT. Proponujemy zarówno szkolenia otwarte odbywające się w naszym ośrodku, jak i zamknięte, które przeprowadzić możemy również w siedzibie firmy klienta. 

Opis zajęć 

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu konserwatora. 

Zajęcia dzielą się na teorię (istnieje możliwość odbycia jej zdalnie) oraz część praktyczną obejmującą ćwiczenia na placu manewrowym z wykorzystaniem maszyn.

Nasza placówka posiada specjalistyczny sprzęt, który jest udostępniany kursantom w ramach zajęć. 

Oferujemy pełne wsparcie ekspertów i specjalnie opracowane dla Państwa materiały pozwalające lepiej przyswoić zagadnienia wymagane na egzaminie państwowym.  

wózki przetokowe na torach

Ramowy program szkolenia 

Organizowane przez nas szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: 

 • podstawowe informacje o dozorze technicznym, 
 • budowa, rodzaje i typy przeciągarek do przemieszczania wagonów, 
 • zabezpieczenia stosowane w przeciągarkach, 
 • zasady bezpiecznej pracy, 
 • ćwiczenie umiejętności praktycznych. 

Ważność uprawnień na konserwatora urządzeń TDT 

Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji wydane przez TDT. Okres ważności uprawnień dla konserwatora przeciągarek do przemieszczania wagonów wynosi 5 lat. 

Na czym polega praca konserwatora przeciągarek? 

Osoba odpowiadająca za konserwację przeciągarek jest odpowiedzialna m.in. za: 

 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej, 
 • bieżące przeglądy, 
 • naprawa usterek, 
 • wymiana elementów eksploatacyjnych. 
wózek holujący przetokowy

Czym są przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach? 

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach to maszyny, które występują w każdym przedsiębiorstwie, gdzie transport samochodowy zastąpiono wagonami. Służą one do przemieszczania wagonów kolejowych bez potrzeby używania lokomotywy. 

Budowa przeciągarek 

Przeciągarka składa się z następujących zespołów: 

 • wciągarki ciernej linowej, 
 • zespołu kół napinających, 
 • wózka ciągnącego, 
 • układu linowego. 

Gdzie stosuje się wózki przetokowe do przetaczania taboru kolejowego? 

Są one wykorzystywane przede wszystkim w miejscach takich jak: 

 • składnicach węgla, 
 • betoniarniach, 
 • wysypiskach, 
 • oczyszczalniach ścieków. 
kursanci na zajęciach praktycznych

Wybierając kurs w Ośrodku Szkolenia Operatorów zyskują Państwo: 

 • wsparcie doświadczonej kadry szkoleniowej,  
 • realizację zagadnień wymaganych przed TDT/UDT, 
 • praktykę przy maszynach. 

Szkolimy na uprawnienia do obsługi i konserwacji przeciągarek takich firm jak: PANDA, HAK, HPH, Zbud, UNITOR.

Pozostałe specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego podlegające pod dozór TDT: 

 • żurawie (kolejowe, na pojazdach kolejowych, pływające i pokładowe); 
 • dźwigi do podnoszenia pojazdów kolejowych; 
 • układarki do torów; 
 • podesty i pomosty ruchome; 
 • wypornice i korektory położenia; 
 • podnośniki dla osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych. 

Nasze pozostałe szkolenia 

Prowadzimy również szkolenia uprawniające do obsługi oraz konserwacji różnych urządzeń UDT, m.in.: 

 • suwnic, 
 • żurawi, 
 • podnośników koszowych i nożycowych, 
 • podestów ruchomych, 
 • ładowarek teleskopowych.  

Zapraszamy do zapisów! 

Pytania i odpowiedzi:

1. Gdzie stosuje się przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach?

Urządzenia te stosowane są w betoniarniach, składnicach węgla, na wysypiskach oraz w oczyszczalniach ścieków. 

2. Jakie uprawnienia trzeba zdobyć na konserwatora przeciągarek do wagonów?

Przeciągarki do wagonów należą do specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i podlegają pod transportowy dozór techniczny. W związku z tym, do przeprowadzania konserwacji niezbędne jest zdobycie uprawnień przed komisją TDT. 

3. Na czym polega praca konserwatora maszyn?

Konserwator odpowiedzialny jest przede wszystkim za bieżący serwis i naprawy urządzenia. Musi posiadać niezbędną wiedzę techniczną oraz wytyczne dotyczące częstotliwości konserwacji i prowadzenia dokumentacji.  

4. Czy szkolenie daje uprawnienia TDT?

Program szkolenia opracowany jest pod kątem egzaminu państwowego. Po jego zdaniu kursant otrzymuje uprawnienia wydawane przez TDT. 

5. Czy zajęcia odbywają się zdalnie?

Tak, dajemy możliwość odbycia części teoretycznej szkolenia zdalnie.

Zobacz także: