Hakowy – Sygnalista

Prowadzimy szkolenia na stanowisko hakowego-sygnalisty. Przygotowujemy uczestników kursów do właściwego obchodzenia się ze sprzętem oraz podejmowania współpracy z operatorami poprzez przygotowanie ładunku do przeniesienia z użyciem urządzeń transportu bliskiego jak żurawie, suwnice czy wciągarki. 

Hakowy stojący w porcie

Czym zajmuje się hakowy-sygnalista? 

Osoba na stanowisku hakowego-sygnalisty (krócej określanego jako hakowego) zajmuje się pomocą w pracy operatorów urządzeń dźwigowych. Hakowy musi znać obowiązujące zasady obsługiwania zaczepów i zawiesi oraz umieć zabezpieczać ładunki przed ich transportem. Do jego zadań należy jak najlepsze możliwe wykorzystanie możliwości urządzeń dźwigowych i przygotowania ładunku tak, aby operator mógł bezpiecznie i sprawnie przenieść go w odpowiednie miejsce. 

Obowiązki hakowego 

Kiedy żuraw lub inne urządzenie dźwigowe transportuje materiał, hakowy musi dawać odpowiednie sygnały operatorowi (wyjątkiem do tego jest jedynie tzw. awaryjne zatrzymanie, gdzie sygnał może dać każdy pracownik). Operator i hakowy muszą więc działać ze sobą w ścisłej współpracy. Umiejętność wykorzystania systemu sygnałów ręcznych to podstawa sprawnego przebiegu pracy, a dodatkowo zapewnia bezpieczne warunki. Osoba na tym stanowisku musi zatem wiedzieć, jakie są rodzaje sygnałów to poszczególnych urządzeń. Podsumowując, hakowy zajmuje się: 

 • zaczepianiem ładunku,  
 • jego odczepianiem, 
 • obserwacją ładunku podczas transportu, 
 • przekazywaniem sygnałów, 
 • określaniem drogi transportu, 
 • wstrzymywaniem prac w wypadku zagrożenia. 

Wymagania przed kursem 

W kursie udział mogą wziąć tylko osoby: 

 • pełnoletnie, 
 • z wykształceniem przynajmniej podstawowym, 
 • posiadające właściwe zaświadczenie lekarskie. 
Hak na tle magazynu

Przebieg kursu 

Kurs na hakowego to gwarancja zdobycia uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy na stanowisku hakowego-sygnalisty. To możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej do pracy w zawodzie. Dostosowujemy wszystkie terminy do uczestników kursu, poprzez prowadzenie zajęć w kilku trybach godzinowych. Zajęcia praktyczne odbywają się na przeznaczonym do tego placu. Zajęcia teoretyczne składają się między innymi na testy, przygotowujące do egzaminu. W programie kursu, zawiera się: 

 • nauka o obowiązujących przepisach BHP i obsłudze zawiesi urządzeń dźwigowych, 
 • charakterystyka techniczna obsługiwanych urządzeń, 
 • ocena stanu maszyn przed przystąpieniem do pracy, 
 • znajomość potencjalnych zagrożeń, 
 • zapoznanie się z technikami mocowania ładunku, 
 • zapoznanie się z systemem sygnalizacyjnym. 

Egzamin po kursie 

Przejście szkolenia nie wystarczy do uzyskania uprawnień. W tym celu należy jeszcze zdać egzamin państwowy, przed właściwą komisją. Składa się z dwóch części sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Jego zaliczenie oznacza możliwość pracy w zawodzie. 

Praca hakowego 

Osoba kończąca nasze szkolenie, będzie posiadała wszystkie praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną, potrzebną do pracy w zawodzie hakowego. Nabyte kwalifikacje umożliwią jej pracę przy budowach, w magazynach i składach materiałów budowalnych. Równa się to więc zdobyciu możliwości pracy na stanowisku o wysokim zapotrzebowaniu.  

Poza tym nasze szkolenia są przygotowane pod kątem otrzymania uprawnień gwarantujących pracę nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii. Przygotowujemy do warunków na lądzie oraz na wodzie.  

Nasze kursy zostały opracowane zgodnie ze standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98 i PUWER. Oferujemy przygotowanie na pierwszy oraz drugi stopień. 

Pytania i odpowiedzi

CZYM JEST ZAWÓD HAKOWEGO-SYGNALISTY? 

Hakowy zajmuje się zabezpieczaniem ładunku oraz komunikowaniem się z operatorem żurawia lub dźwigu, w celu bezpiecznego przeniesienia materiałów. 

JAKIE SĄ WYMAGANIA DLA POTENCJALNEGO UCZESTNIKA? 

Podstawowe wymagania to: pełnoletniość, wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz posiadanie właściwego zaświadczenia lekarskiego. 

GDZIE MOŻNA PRACOWAĆ PO KURSIE? 

Po szkoleniu oraz po uzyskaniu uprawnień, pracę można znaleźć m.in. na placach budowlanych, w magazynach czy nawet portach w całej Polsce, Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Norwegii.