Signalgiver med krok og løkke

Vi tilbyr opplæring for stillingen som kroksignalgiver. Vi forbereder kursdeltakerne på å håndtere utstyret riktig og samarbeide med operatørene ved å klargjøre last som skal flyttes ved hjelp av materialhåndteringsutstyr som kraner, traverskraner eller taljer. 

Krok og line stående i havnen

Hva gjør en hook-signaller? 

Stillingen som krokfører (også kjent som krokmann) innebærer å assistere operatørene av løfteutstyr. Krokstakeren må kjenne til gjeldende regler for håndtering av kroker og stropper og vite hvordan lasten skal sikres før transport. Det er hans eller hennes oppgave å utnytte løfteutstyrets muligheter på best mulig måte og å klargjøre lasten slik at operatøren kan flytte den trygt og effektivt til riktig sted. 

Hookerens ansvarsområder 

Når en kran eller annen løfteinnretning transporterer materiale, må krokmannen gi de riktige signalene til operatøren (det eneste unntaket fra dette er såkalt nødstopp, der signalet kan gis av en hvilken som helst ansatt). Operatøren og krokmannen må derfor samarbeide tett med hverandre. Evnen til å bruke håndsignalsystemet er grunnlaget for at arbeidet skal kunne utføres på en smidig måte, og er dessuten en garanti for trygge forhold. Personen i denne stillingen må derfor vite hvilke typer signaler som brukes for de ulike delene av utstyret. Oppsummert kan man si at en krokmann arbeider med 

 • lasthekting,  
 • sin løsrivelse, 
 • observasjon av lasten under transport, 
 • signaloverføring, 
 • bestemme transportruten, 
 • stanse arbeidet i tilfelle fare. 

Krav før kurset 

Bare personer kan delta på kurset: 

 • voksne, 
 • med minst grunnskoleutdanning, 
 • ha en passende legeerklæring. 
Krok i bakgrunnen av lageret

Kursflyt 

Krokmakerkurset er en garanti for at du tilegner deg de kvalifikasjonene som trengs for å jobbe som krokmaker-signalgiver. Det er en mulighet til å tilegne seg den teoretiske og praktiske kunnskapen som trengs for å jobbe i yrket. Vi tilpasser alle datoene til kursdeltakerne ved å holde undervisningen på flere ulike måter. Den praktiske undervisningen foregår på et eget sted. Den teoretiske undervisningen består blant annet av tester som forberedelse til eksamen. Kursprogrammet omfatter blant annet 

 • lære om gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter og bruk av løfteutstyrsslynger, 
 • tekniske egenskaper ved utstyret som støttes, 
 • vurdere maskinens tilstand før arbeidet påbegynnes, 
 • kunnskap om potensielle risikoer, 
 • gjør deg kjent med lastsikringsteknikker, 
 • gjøre seg kjent med signalsystemet. 

Eksamen etter kurset 

Det er ikke tilstrekkelig å bestå et opplæringskurs for å få lisens. For å få lisens må man fortsatt bestå en statlig eksamen foran en kompetent kommisjon. Denne består av to deler, der man tester teoretisk og praktisk kunnskap. Hvis du består, kan du jobbe i yrket ditt. 

Hookers arbeid 

Den som fullfører utdanningen hos oss, vil ha alle de praktiske ferdighetene og teoretiske kunnskapene som trengs for å jobbe som krokmann. Kvalifikasjonene gjør at han eller hun kan jobbe på byggeplasser, lager og byggevaredepoter. Det betyr at du får muligheten til å jobbe i en etterspurt stilling.  

Bortsett fra det våre opplæringskurs er utarbeidet med tanke på å få autorisasjoner som garanterer arbeid ikke bare i Polen, men også i hele EU, Storbritannia og Norge. Vi forbereder deg på forholdene til lands og til vanns.  

Kursene våre er utviklet i samsvar med standardene ISO 15513, OMHEC, LOLER 98 og PUWER. Vi tilbyr forberedelser til første og andre grad. 

Spørsmål og svar

HVA ER YRKET SOM HOOKSWOMAN? 

Krokmannen er opptatt av å sikre lasten og kommunisere med kranen eller kranføreren for å flytte materialene på en sikker måte. 

HVA ER KRAVENE TIL EN POTENSIELL DELTAKER? 

De grunnleggende kravene er at man må være myndig, ha minst grunnskoleutdanning og ha en gyldig legeerklæring. 

HVOR KAN DU JOBBE ETTER KURSET? 

Etter opplæring og sertifisering kan man få jobb på byggeplasser, i lagerbygninger eller til og med i havner i Polen, EU, Storbritannia og Norge.