Kurs för kranförare och underhåll

Kurs i drift och underhåll av lyftkranar

kran i lager

Kran i luften är en typ av kranutrustning som används för att lyfta, sänka och förflytta last med hjälp av vinschar eller hissar. Den används bland annat för montering, transport, hantering och produktionsprocesser. Genom att anmäla dig till vår certifikatkurs i kranhantering och -underhåll kan du förvänta dig att få en omfattande utbildning för att arbeta i dessa positioner.  

Om oss - CSO 

CSO är centrum utbildning med många års erfarenhet i branschen, kvalificerade instruktörer och hundratals nöjda kursdeltagare. Våra kurser består av en föreläsningsdel, där ämnet lärs ut, och en praktisk del, där deltagaren lär sig hur man använder maskinerna på ett särskilt manöverområde. 

Utbildningens omfattning 

Utbildningsprogrammet omfattar bland annat ämnen om: 

 • regler för hälsa och säkerhet,  
 • Teknisk övervakning av kranar,  
 • konstruktion av utrustning,  
 • Principer för korrekt drift.  
 • Kranförare och underhållsuppgifter. 

Krav 

Allt du behöver göra för att delta i vår kurs är att: 

 • vara över 18 år gammal, 
 • har minst en grundläggande utbildning, 
 • inte har medicinska kontraindikationer för att använda eller underhålla denna typ av maskiner. 

Egenskaper hos kranutrustning 

Komponenter till mekanisk utrustning: 

drift av kranen
 • körspår och framändar - delar av drivmekanismen, 
 • körande vagn - motor, växellåda, 
 • bro - spår för vagnar, inklusive buffertar, 
 • Lyftmekanism. - Utrustad med en kropp som innehåller drivmotor, krok och krokblock, vajer med styrring, växellåda, räfflad eller kedjad linjär trumma och stång med buffertar och slutbrytare. 

Komponenter till elektrisk utrustning: 

 • Krankoppling och kraftkoppling. - används för att slå på och stänga av den totala strömförsörjningen, 
 • Trolls - strömkollektorer, 
 • kontrollhängel. - som används för att styra enheten, 
 • Kontrollskåp. - ställverk som är placerat på drivboggin och det elektriska kopplingsskåpet som är placerat på bryggan, 
 • gränskopplare.

Syftet med kranar 

Funktionaliteten garanteras av kranarnas höga konstruktion, som tillåter olika och fria kombinationer av rörelser. Med deras hjälp kan tunga material transporteras och flyttas. Dessutom används dessa anordningar bland annat i hallar, lagerlokaler, fabriker med mera. Deras syfte beror på deras tekniska parametrar och typen av konstruktion: 

 • processkranar - är helt anpassade till det pågående arbetet, 
 • specialiserade kranar - är skräddarsydda för att utföra specifika aktiviteter för det kontrakterade arbetet, 
 • kranar med flera användningsområden - De kallas krokar och används för en mängd olika uppgifter. 

Andra typer av kranar är bland annat: 

 • portalkranar - är konstruerade av en plattform som hänger från portalens sidobryggor, över vilken länkaget rör sig och är monterat utvändigt, 
 • kranar - som består av en plattform med fackverk som är placerad på skenor med en rörlig länk, installeras oftast i produktionshallar, 
 • kranar - är utformade för installation under takstrukturen i hallar och lagerlokaler. 

Kontrollmetoder för kranar 

Kranar skiljer sig åt genom det sätt på vilket de styrs. Traditionella kranar styrs manuellt med hjälp av ett handtag eller en kontrollpanel. Automatiseringen har gjort halvautomatisk eller helautomatisk drift möjlig. En kran som är utrustad med ett styrsystem gör det möjligt att förprogrammera kranen och sedan utföra uppgiften själv. De som arbetar helt utan inblandning av operatören är förprogrammerade i hela driftalgoritmen. 

Lär dig av CSO!

Vi bjuder in dig att kontakta oss och anmäla dig till öppna och slutna kurser. Vi kommer att erbjuda priser och utbildningsprogram för framtida praktikanter individuellt. Vi erbjuder utbildning i Warszawa och i hela Polen.

Vi bjuder in dig till UDT-kvalificerade utbildningar i kranhantering. 

 • Kurs för kranförare 
 • Kurs i underhåll av lyftkranar 

Se även: