UDT-utbildning

UTB - hanteringsutrustning 

foto av instruktörer under UTD-träning

Materialhanteringsutrustning är utrustning som står under UDT:s tekniska övervakning. Detta omfattar bland annat följande: 

 • kranar,  
 • olika typer av kranar,  
 • gaffeltruckar,  
 • hissar,  
 • mobila plattformar,  
 • kranar,  
 • hissar och vinschar.  

Detta innebär att de endast får användas, repareras, underhållas och inspekteras av en person som är certifierad för detta. Av denna anledning har vi utvecklat yrkeskurser för dem som vill förvärva dem. Vi har i många år tillhandahållit yrkesutbildningar för anställda i hela Polen. Vi erbjuder yrkeskurser som ger dig möjlighet att erhålla auktorisationer från kontoret för teknisk inspektion och sedan hitta ett jobb som utrustningsoperatör.  

Utbildning för organisationer i det civila samhället 

I vårt utbud hittar du bland annat utbildning i följande ämnen: 

 • mobila lyftplattformar, 
 • stationära mobila plattformar, 
 • mobila plattformar med mast, 
 • mobila plattformar, 
 • Arbetsplattformar, 
 • saxliftar, 
 • kranar, 
 • HDS (hydraulisk lastbilskran). 

Vår personal 

Vi har mycket kvalificerade instruktörer som undervisar enligt program som skapats i samarbete med de certifieringsorgan som utfärdar kvalifikationerna. Varje person som deltar i denna kurs får stöd och tillgång till undervisningsmaterial.  

foto av praktikanter

Omfattning av våra kurser 

Vi förbereder deltagarna på ett omfattande sätt genom föreläsningar, där teoretisk kunskap förmedlas, men vi genomför också praktiska lektioner, tack vare vilka deltagarna tar till sig den förvärvade informationen ännu bättre. Beroende på antalet deltagare fastställer vi ett individuellt pris för utbildningen, med attraktiva rabatter för större grupper. För mer information eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på följande adress kontakta oss

Form och schema för undervisningen 

Kursen ges i två olika former:  

 • öppna - riktar sig till alla som är intresserade och genomförs enligt det schema som finns på vår webbplats,   
 • stängd - utformade för grupper som organiseras av särskilda arbetsgivare eller institutioner. Dessa kurser kan genomföras individuellt med hänsyn till kundernas behov. För slutna grupper är utbildningarna tillgängliga på våra filialer, men vi kan också enkelt resa och genomföra dem var som helst i Polen. 

UDT - viktig information 

Byrån för teknisk kontroll är den myndighet som har befogenhet att se till att all teknisk utrustning och alla tekniska installationer som enligt lag är föremål för teknisk tillsyn fungerar säkert. Den tillhandahåller både UDT-CERT-certifieringsverksamhet och utbildning vid UDT-akademin.  

De viktigaste uppgifterna för kontoret för teknisk kontroll är följande:  

 • certifiering av utrustningens kvalitet,  
 • avge yttranden och fatta beslut,  
 • teknisk övervakning av utrustningen,  
 • skadeanalys,   
 • Övervakning av risknivån,  
 • Registrering av utrustning som tas i bruk,  
 • Kontroll av kvalifikationer,  
 • genomföra verksamhet för att förbättra yrkeskvalifikationer. 

UDT-kvalifikationer 

Utbildning för godkännande av UDT

UDT-certifikatet är en kvalifikation för personer som vill använda eller underhålla utrustning som omfattas av teknisk övervakning, i synnerhet materialhanteringsutrustning. Certifikatet utfärdas av en kommission utsedd av kontoret för teknisk inspektion och är avsett att bekräfta kunskap om specifikationerna för teknisk inspektion, nödvändiga föreskrifter och standarder samt förmågan att utföra praktiska aktiviteter i samband med drift eller underhåll av utrustning. Den som vill utöva ett yrke som kräver ett UDT-certifikat måste genomgå relevant utbildning och klara en auktoriseringsexamen. Kvalifikationsbeviset utfärdas på grundval av ett godkänt statligt prov inför en kommission som utsetts av kontoret för teknisk inspektion. Denna undersökning testar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i driften av den valda hanteringsutrustningen. För att kunna delta i provet måste du lämna in den relevanta ansökan om verifiering av de kvalifikationer som krävs för att använda och underhålla den tekniska utrustningen. Vi erbjuder hjälp med att anmäla dig till UDT-examen! 

Vi bjuder in dig att kontakta oss och anmäla dig till de kurser som vårt företag erbjuder!

Se även: