Szkolenia z zakresu UDT

zdjęcie instruktorów podczas szkolenia UTDUrządzenia bliskiego transportu to urządzenia, które są objęte dozorem technicznym UTD. Są to między innymi: żurawie, różnego rodzaju dźwigi, wózki widłowe, podnośniki, podesty ruchome, suwnice, wciągniki i wciągarki. Oznacza to, że ich obsługę, naprawę, konserwację i przegląd może wykonywać tyko osoba posiadająca do tego odpowiednie prawa. W związku z powyższym stworzyliśmy idealne kursy dla osób chętnych zdobyć uprawnienia wymagane na danym stanowisku. Profesjonalne szkolenia dla pracowników w całej Polsce są prowadzone w naszej firmie od wielu lat. Oferujemy zawodowe kursy, które dają możliwość uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, a następnie pozwolą znaleźć pracę operatora urządzeń, do obsługi których należy posiadać uprawnienia. W naszej ofercie mogą państwo znaleźć szkolenia na:

  • podesty ruchome przewoźne
  • podesty ruchome stacjonarne
  • podesty ruchome masztowe
  • podesty ruchome wiszące
  • podnośniki koszowe
  • zwyżki nożycowe
  • suwnice
  • HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy)

Posiadamy świetnie wykwalifikowanych instruktorów, którzy prowadzą zajęcia na podstawie programów stworzonych we współpracy z instytucjami certyfikującymi, które wydają uprawnienia oraz w porozumieniu z naszymi metodykami. Każda osoba uczestnicząca w tym kursie ma zapewnione profesjonalne wsparcie i dostęp do materiałów dydaktycznych. Zapewniamy kompleksowe przygotowanie uczestników po przez zajęcia teoretyczna, gdzie przekazywana jest wiedza, ale również prowadzimy zajęcia praktyczne, dzięki którym uczestnicy jeszcze lepiej przyswajają zdobyte informacje. Stosunkowo do ilości osób ustalamy indywidualną cenę za szkolenia, w przypadku większych grup jest możliwość atrakcyjnych rabatów. Jesteśmy również skłonni do negocjacji.  Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli mają państwo jakieś pytania prosimy o skontaktowanie się z nami.

Forma zajęć i harmonogram

zdjęcie uczestników szkolenia

Kurs jest przeprowadzany w dwóch formach: otwartej i zamkniętej. Otwarte zajęcia są skierowane dla każdego zainteresowanego i prowadzone według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie. Zamknięte są przeznaczone dla grup zorganizowanych przez konkretnych pracodawców lub instytucje. Zajęcia te mogą być przeprowadzane indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb zleceniodawców. Dla grup zamkniętych są dostępne szkolenia w naszych oddziałach, ale także możemy bez problemu dojechać i przeprowadzić je w każdym miejscu w Polsce.

UDT co to jest?

Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie UDT) to organ upełnomocniony do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wszystkich urządzeń technicznych i instalacji, które według prawa podlegają dozorowi technicznemu. UTD zapewnia zarówno działania certyfikacyjne UDT-CERT, jak i szkoleniowe Akademia UDT. Głównymi zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego jest: certyfikowanie jakości urządzeń, opiniowanie i wydawanie decyzji, dozór techniczny urządzeń, analiza skutków uszkodzeń i monitoring stopnia zagrożenia, ewidencjowanie urządzeń oddanych do użytku, weryfikacja kwalifikacji, prowadzenie działań podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Uprawnienia UDT

Szkolenia z uprawnień UDTUprawnienia UDT jest kwalifikacją dla osób, które chcą obsługiwać lub konserwować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, w szczególności urządzenia bliskiego transportu. Zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Dozoru Technicznego i ma na celu potwierdzenie znajomości specyfikacji kontroli technicznej, wymaganych przepisów i norm oraz umiejętności wykonywania praktycznych czynności związanych z obsługą lub konserwacją urządzeń. Każda osoba, która chce wykonywać zawód wymagający posiadania certyfikatu UTD, musi ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin. Świadectwo kwalifikacji jest wydawane na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten sprawdza za równo wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi wybranego urządzenia transportu bliskiego. Aby móc przystąpić do egzaminu, należy złożyć odpowiedni wiosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Egzamin kwalifikacyjny jest odpłatny.

 

Gorąco zapraszamy do kontaktu i zapisów na szkolenia prowadzone przez naszą firmę!

Zobacz także: