Szkolenia z zakresu UDT

UTB – Urządzenia Transportu Bliskiego 

zdjęcie instruktorów podczas szkolenia UTD

Urządzenia transportu bliskiego to urządzenia, które są objęte dozorem technicznym UDT. Są to między innymi: 

 • żurawie,  
 • różnego rodzaju dźwigi,  
 • wózki widłowe,  
 • podnośniki,  
 • podesty ruchome,  
 • suwnice,  
 • wciągniki i wciągarki.  

Oznacza to, że ich obsługę, naprawę, konserwację i przegląd może wykonywać tyko osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia. W związku z powyższym, stworzyliśmy profesjonalne kursy dla osób chętnych je zdobyć. Profesjonalne szkolenia dla pracowników są prowadzone przez nas w całej Polsce od wielu lat. Oferujemy zawodowe kursy, które dają możliwość uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, a następnie pozwolą znaleźć pracę jako operator urządzeń.  

Szkolenia OSO 

W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć szkolenia m.in. na: 

 • podesty ruchome przewoźne, 
 • podesty ruchome stacjonarne, 
 • podesty ruchome masztowe, 
 • podesty ruchome wiszące, 
 • podnośniki koszowe, 
 • zwyżki nożycowe, 
 • suwnice, 
 • HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy). 

Nasza kadra 

Posiadamy doskonale wykwalifikowanych instruktorów, prowadzących zajęcia na podstawie programów stworzonych we współpracy z instytucjami certyfikującymi, które wydają uprawnienia. Każda osoba uczestnicząca w tym kursie ma zapewnione wsparcie i dostęp do materiałów dydaktycznych.  

zdjęcie uczestników szkolenia

Zakres naszych kursów 

Zapewniamy kompleksowe przygotowanie uczestników poprzez wykłady, gdzie przekazywana jest wiedza teoretyczna, ale również prowadzimy zajęcia praktyczne, dzięki którym uczestnicy jeszcze lepiej przyswajają zdobyte informacje. Stosunkowo do ilości osób ustalamy indywidualną cenę za szkolenia, w przypadku większych grup jest możliwość atrakcyjnych rabatów. Aby uzyskać więcej informacji lub w wypadku dodatkowych pytań, prosimy o skontaktowanie się z nami

Forma i harmonogram zajęć 

Kurs jest przeprowadzany w dwóch formach:  

 • otwartej – skierowanej do każdego zainteresowanego i prowadzone według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie,   
 • zamkniętej – przeznaczone dla grup zorganizowanych przez konkretnych pracodawców lub instytucje. Zajęcia te mogą być przeprowadzane indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb zleceniodawców. Dla grup zamkniętych są dostępne szkolenia w naszych oddziałach, ale możemy także bez problemu dojechać i przeprowadzić je w każdym miejscu w Polsce. 

UDT – najważniejsze informacje 

Urząd Dozoru Technicznego to organ upełnomocniony do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wszystkich urządzeń technicznych i instalacji, które według prawa podlegają dozorowi technicznemu. Zapewnia on zarówno działania certyfikacyjne UDT–CERT, jak i szkoleniowe Akademia UDT.  

Głównymi zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego jest:  

 • certyfikowanie jakości urządzeń,  
 • opiniowanie i wydawanie decyzji,  
 • dozór techniczny urządzeń,  
 • analiza skutków uszkodzeń,   
 • monitoring stopnia zagrożenia,  
 • ewidencjowanie urządzeń oddanych do użytku,  
 • weryfikacja kwalifikacji,  
 • prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Uprawnienia UDT 

Szkolenia z uprawnień UDT

Uprawnienia UDT są kwalifikacją dla osób, które pragną obsługiwać lub konserwować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, w szczególności urządzenia transportu bliskiego. Zaświadczenie wydawane jest przez komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i ma na celu potwierdzenie znajomości specyfikacji kontroli technicznej, wymaganych przepisów i norm oraz umiejętności wykonywania praktycznych czynności związanych z obsługą lub konserwacją urządzeń. Każda osoba, która chce wykonywać zawód wymagający posiadania certyfikatu UDT, musi ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin uprawniający. Świadectwo kwalifikacji jest wydawane na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten sprawdza za równo wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi wybranego urządzenia transportu bliskiego. Aby móc przystąpić do egzaminu, należy złożyć odpowiedni wiosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Oferujemy pomoc przy zapisie na egzamin UDT! 

Zapraszamy do kontaktu i zapisów na szkolenia prowadzone przez naszą firmę!

Zobacz także: