Kurs för flänsbeslag

Flänsmontör för rörledningar

Vilka kurser erbjuder vi? 

Våra kurser är inget mindre än omfattande utbildningar för dina anställda. De ger dem professionell, TÜV-certifierad kunskap om både praktiska och teoretiska aspekter av montering av flänsförbindelser. 

I våra kurser fokuserar vi på att se till att varje framtida montör får färdigheter för att korrekt montera och använda tryckutrustningsinstallationer på ett säkert sätt. Vi talar om apparater som tankar, rörnät, kopplingar och även slangar.  

Vårt utbildningsmaterial, både praktiskt och teoretiskt, är en tillförlitlig informationskälla som framför allt hänvisar till de hälso- och säkerhetsregler som krävs när man utför flänsmontering. 

Vad lär vi ut i teorikurserna? 

I en montörs arbete är inte bara praktiska kunskaper viktiga, utan även teori. Innan de anställda skickas till byggarbetsplatsen måste de veta vad de kommer att arbeta med. Därför lägger vi stor vikt vid ett utvecklat teoribegrepp.  

På så sätt kommer framtida montörer att förberedas ordentligt för fältverksamhet och praktiska uppgifter. De kommer att lära sig namnen, de steg som krävs för att utföra sina uppgifter och hur de saker som de kommer att komma i kontakt med på arbetsplatsen fungerar. 

Arbetstagare bland rör och byggnadsställningar.

I våra teorilektioner kommer eleverna därför att lära sig: 

 • vilka typer och typer av flänsförbindelser som finns, 
 • Vilka är de vanligaste felen som installatörerna stöter på och vad kan man göra för att minimera deras förekomst? 
 • mer om egenskaper och typer av tätningar, 
 • om säkra metoder för demontering av flänsförband, 
 • hur de ska förbereda tätningsytan, 
 • Allt om hälsa och säkerhet på arbetet. 

Och vad väntar praktikanten vid övningsundervisningen? 

När den teoretiska utbildningen är klar är det dags för praktiken. Här är vad som väntar framtida montörer under denna typ av utbildning: 

 • Framför allt får du möjlighet att öva på att montera flänsförbindelser,
 • lär du dig de olika stegen för att montera och demontera flänsförbindelser, 
 • lär du dig hur du väljer tätningar och hur du inspekterar dem, 
 • kommer du att förstå hur övervakningen av flänsförbanden går till, 
 • Hur man förbereder sig för arbetet och samtidigt respekterar hälso- och säkerhetsreglerna, 
 • Du lär dig hur man väljer verktyg för jobbet. 
Montering av flänsförband i vattenledningar

Vi förväntar oss att kandidaterna: 

 • 18 år eller äldre, 
 • Minst grundskoleutbildning,
 • intyg från en företagsläkare.

Från vår sida erbjuder vi: 

 • det tidigare nämnda TÜV-certifikatet på två språk - engelska och polska, 
 • ett intyg om att utbildningen har slutförts, 
 • nödvändigt utbildningsmaterial, 
 • Möjligheten att anordna kurser i ditt företags lokaler, 
 • prislista skräddarsydd för dina behov. 

Det är värt att komma ihåg att vår professionellt utbildade personal ser till att blivande montörer är ordentligt förberedda för provet för att bekräfta deras kunskaper. Detta omfattar både teori och praktik. 

Vi bjuder därför in dig att ta kontakt med oss och de andra tjänster som vi erbjuder.

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Behöver mina anställda kurser i flänsförbindelser?

Så mycket som möjligt. Tack vare våra utbildningar kommer de att utöka sina kunskaper. Detta kommer att bekräftas av ett särskilt certifikat, både på polska och engelska.

2. Är det en bra idé att välja en kurs vid denna tidpunkt?

Ja, du får aldrig skjuta upp möjligheterna att utveckla dina anställdas kunskaper och färdigheter. 

3. Är kurser för flänsmontörer effektiva?

Självklart. Genom guidad praktik och teorilektioner får de anställda yrkeskunskaper och nya färdigheter.

4. Förbättrar dina kurser säkerheten på arbetsplatsen?

Så mycket som möjligt. En erfaren arbetstagare är en säker arbetstagare.

Se även: