Kurs montażu połączeń kołnierzowych

Monter połączeń kołnierzowych w rurociągach

Czym są oferowane przez nas kursy? 

Nasze kursy to nic innego jak kompleksowe szkolenia dla pracowników. Dzięki nim zdobędą profesjonalną, udokumentowaną Certyfikatem TÜV ze zgodnością z PN-EN 1591–4 wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną z montażu połączeń kołnierzowych. 

Podczas kursów skupiamy się na tym, aby każdy przyszły monter uzyskał umiejętność poprawnego montowania, a także użytkowania w bezpieczny sposób instalacji urządzeń ciśnieniowych. Mowa tutaj o takich aparaturach jak zbiorniki, sieci rurociągowe, armatury, a nawet przewody.  

Nasze materiały szkoleniowe, zarówno te praktycznie jak i teoretyczne są rzetelnym źródłem informacji, nawiązującym przede wszystkim do zasad BHP, niezbędnych w czasie wykonywania czynności związanych z montażem połączeń kołnierzowych. 

Czego uczymy na zajęciach z teorii? 

W pracy montera ważna jest nie tylko wiedza praktyczna, ale również teoria. Zanim pracownicy zostaną wysłani na teren budowy, muszą poznać to, z czym przyjdzie im pracować. Dlatego kładziemy duży nacisk na rozwinięte pojęcie teorii.  

Dzięki temu, przyszli monterzy będą należycie przygotowani do działań w terenie, a uprzednio zadań praktycznych. Poznają nazwy, czynności niezbędne do wykonania powierzonych im zadań, a także jak działa to, z czym będą mieli styczność w miejscu pracy. 

pracownicy wśród rur i rusztowań

Dlatego na naszych zajęciach z teorii kursanci dowiedzą się: 

 • jakie są rodzaje i typy połączeń kołnierzowych, 
 • z jakimi najczęściej usterkami spotykają się monterzy i co zrobić, aby zminimalizować ich występowanie, 
 • więcej o cechach i rodzajach uszczelek, 
 • o bezpiecznych metodach demontażu połączeń kołnierzowych, 
 • w jaki sposób powinni przygotować powierzchnię uszczelniającą, 
 • wszystkiego o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

A co czeka kursanta na instruktażu z praktyki? 

Po ukończeniu szkolenia z teorii, przychodzi czas na praktykę. Oto, co czeka przyszłych monterów podczas tego rodzaju szkoleń: 

 • przede wszystkim dostaniesz możliwość przećwiczenia montowania połączeń kołnierzowych,
 • poznasz poszczególne etapy montowania i demontowania połączeń kołnierzowych, 
 • nauczysz się doboru uszczelek, a także ich kontroli, 
 • zrozumiesz, w jaki sposób przebiega nadzór połączeń kołnierzowych, 
 • jak przygotować się do pracy z zachowaniem zasad BHP, 
 • poznasz umiejętności doboru narzędzi do pracy. 
Montaż połączeń kołnierzowych w wodociągach

Od kandydatów oczekujemy: 

 • ukończonego 18. roku życia, 
 • wykształcenia przynajmniej podstawowego,
 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Z naszej strony oferujemy: 

 • wspomniany wcześniej certyfikat TÜV w dwóch językach – angielskim i polskim, 
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, 
 • niezbędne materiały szkoleniowe, 
 • możliwość zorganizowania kursów w siedzibie Twojej firmy, 
 • cennik dostosowany do Twoich potrzeb. 

Warto pamiętać, że nasza profesjonalnie wyszkolona kadra zapewnia przyszłym monterom należyte przygotowanie do egzaminu potwierdzającego ich umiejętności. Obejmuje to zarówno teorię, jak i praktykę. 

Dlatego zapraszamy Cię do kontaktu z nami, jak również innymi oferowanymi przez nas usługami.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy moi pracownicy potrzebują kursów na połączenia kołnierzowe?

Jak najbardziej. Dzięki naszym szkoleniom poszerzą swoją wiedzę. Ta zostanie potwierdzona specjalnym certyfikatem, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

2. Czy wybór kursu w tym momencie jest dobrym pomysłem?

Tak. Nigdy nie wolno odkładać możliwości rozwijania wiedzy, jak i zdolności swoich pracowników. 

3. Czy kursy na montera połączeń kołnierzowych są skuteczne?

Oczywiście. Dzięki prowadzonym zajęciom z praktyki i teorii, pracownicy zyskają profesjonalną wiedzę i nabędą nowe umiejętności.

4. Czy wasze kursy zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Jak najbardziej. Doświadczony pracownik to bezpieczny pracownik.

Zobacz także: