HDS-kurs för kranlicens - underhåll och drift

Reparation av HDS-kran

Hur ser vår utbildning ut?

Vi erbjuder en kurs som ger dig de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver om du vill bli kvalificerad för att använda eller underhålla denna utrustning.

Under kursen får deltagaren lära sig allt han eller hon kan behöva veta för att arbeta med alla typer av kranar. I slutet av kursen gör deltagaren sedan ett statligt prov för att verifiera sina kunskaper.  

UDT-undersökning

Provet består av en praktisk och en teoretisk del, inför en examenskommitté från den tekniska inspektionsmyndigheten. Om du klarar de två delarna med godkänt resultat får du tillstånd att arbeta med kranen. 

Utbildningsprogram  

Vårt program bygger på att utbilda deltagaren så att han eller hon kan arbeta med utrustningen i slutet av kursen.

stationär kran under praktiska lektioner

Ämnen som t.ex: 

 • Information om teknisk övervakning, 
 • Hur man arbetar korrekt med HDS och andra kranar, 
 • säker drift av utrustningen, 
 • regler för hälsa och säkerhet, 
 • Skicklig diagnos av kranarnas tekniska skick, 
 • underhålls- och/eller operatörsuppgifter, 
 • konstruktion och tillverkning av kranar, 
 • förtrogenhet med maskinernas mekanismer. 

Typer av kranar  

Vi erbjuder professionell utbildning för alla typer av kranar, inklusive 

 • mobilkranar HDS,
 • däckskranar, 
 • stationära kranar,  
 • järnvägskranar och på järnvägsfordon, 
 • mobilkranar/ kranar, 
 • tornkranar. 

HDS kranar

Den vanligaste utrustningen som används för jobbet är så kallade HDS. Det är kranar med en roterande hydraulisk drivning som används för att flytta en svängtapp för att transportera lasten runt sin axel. De kännetecknas av hög effekt och precision. De gör det möjligt att kontrollera lastens hastighet och rotationsriktning.

HDS används bland annat inom varvsindustrin, byggsektorn, olje- och gasindustrin samt transportsektorn. De är oumbärliga för lastning och lossning av tunga komponenter, t.ex. oljeplattformar, konstruktionselement i broar eller industrimaskiner.

Ansvarsområden för HDS-kranunderhållare

tornkran på en byggarbetsplats

De viktigaste uppgifterna för HDS kranunderhållare inkluderar:

 • Regelbunden teknisk kontroll och underhåll - kontroll av drivlina, lager och andra delar;
 • Reparationer, utbyte av skadade delar;
 • Provning av säkerhetssystem - broms- och nödsystem;
 • Underhållsregister för utrustningen - dokumentation av inspektioner, reparationer och byte av delar; spårning av underhållshistorik;
 • utbildning av driftspersonal - för att diskutera tips för korrekt drift och säkerhet, samt relevanta underhållsfärdigheter och kunskaper.

Om oss  

OSO erbjuder utbildningar på alla typer av kranar för såväl blivande operatörer som underhållspersonal. Kurserna genomförs av vår personal, som är väl erfaren och har en hög kunskapsnivå om utrustningen. Vi kommer att förbereda dig på rätt sätt, vilket innebär att du efter kursen kommer att kunna klara provet utan problem och sedan arbeta med utrustningen redan.  

Krav för att delta i kursen 

Hydraulisk lastbilskran på plats

Om du vill påbörja kursen måste du uppfylla de krav som är obligatoriska: 

 • vara över 18 år gammal, 
 • ha minst grundskoleutbildning, 
 • lämna ett läkarintyg som visar att det inte finns några medicinska kontraindikationer. 

När du uppfyller dessa tre krav kan du med tillförsikt påbörja din kranutbildning. 

Våra andra utbildningar 

Vi håller även kurser i annan hanteringsutrustning, t.ex: 

 • kranar, 
 • gaffeltruckar, 
 • mobila plattformar, 
 • Teleskoplastare. 

Om du blev uppmuntrad av VÅRT ERBJUDANDE Om du vill utbilda dig på någon av de enskilda enheterna, ring oss så ger vi dig information om den aktuella kursen. 

FRÅGOR OCH SVAR:

1. Vad är en stationär kran?

En stationär kran är en lättviktskran som är monterad på marken, med en roterande bom som sitter på stången, längs vilken en lyftanordning rör sig för att lyfta laster. 

2 Vem kan delta i vår kurs?

Personer som kan gå med är: 18 år eller äldre, har minst grundskoleutbildning och som har ett läkarintyg på att det inte finns några kontraindikationer för att arbeta.

Se även: