HDS-kranlisenskurs - vedlikehold og betjening

Reparasjon av HDS-kraner

Hvordan ser opplæringen vår ut?

Vi holder kurs for å gi deg den teoretiske og praktiske kunnskapen du trenger for å bli kvalifisert til å betjene eller vedlikeholde dette utstyret.

I løpet av kurset lærer deltakeren alt han eller hun trenger å vite for å kunne arbeide med alle typer kraner. På slutten av kurset avlegger deltakeren en statlig eksamen for å verifisere sine kunnskaper.  

UDT-undersøkelse

Prøven består av en praktisk og en teoretisk del som avlegges for en eksamenskommisjon fra det tekniske kontrollorganet. Hvis du består de to delene, får du tillatelse til å arbeide med kranen. 

Opplæringsprogram  

Vårt program er basert på å lære opp kursdeltakeren slik at han eller hun er i stand til å arbeide med utstyret etter endt kurs.

stasjonær kran under praktisk undervisning

Temaer som f.eks: 

 • informasjon om teknisk tilsyn, 
 • Hvordan arbeide korrekt med HDS og andre kraner, 
 • sikker drift av utstyret, 
 • regler for helse og sikkerhet, 
 • dyktig diagnostisering av kranenes tekniske tilstand, 
 • vedlikeholds- og/eller operatøroppgaver, 
 • design og konstruksjon av kraner, 
 • gjøre deg kjent med mekanismene i maskinene. 

Typer av kraner  

Vi tilbyr profesjonell opplæring for alle typer kraner, blant annet: 

 • mobilkraner HDS,
 • dekkskraner, 
 • stasjonære kraner,  
 • jernbanekraner og jernbanekjøretøy, 
 • mobilkraner/ kraner, 
 • tårnkraner. 

HDS-kraner

Det vanligste utstyret som brukes til denne jobben er såkalte HDS-kraner. Dette er kraner med en roterende hydraulisk drivenhet som brukes til å bevege en svingbolt for å transportere lasten rundt sin egen akse. De kjennetegnes av høy effekt og presisjon. De gjør det mulig å kontrollere lastens hastighet og rotasjonsretning.

HDS brukes blant annet innen skipsbygging, bygg og anlegg, olje- og gassindustrien og transportsektoren. De er uunnværlige for lasting og lossing av tunge komponenter, f.eks. oljerigger, konstruksjonselementer i broer eller industrimaskiner.

HDS-kranvedlikeholderens ansvarsområder

tårnkran på en byggeplass

De viktigste oppgavene til HDS-kranvedlikeholdere inkluderer:

 • regelmessig teknisk inspeksjon og vedlikehold - inspeksjon av drivverk, lagre og andre deler;
 • reparasjoner, utskifting av skadede deler;
 • testing av sikkerhetssystemer - bremse- og nødsystemer;
 • Vedlikeholdsregistrering av utstyret - dokumentasjon av inspeksjoner, reparasjoner og utskifting av deler, sporing av vedlikeholdshistorikk;
 • opplæring av driftspersonell - for å gi tips om korrekt drift og sikkerhet, samt relevante vedlikeholdsferdigheter og -kunnskaper.

Om oss  

OSO tilbyr opplæringskurs på alle typer kraner for fremtidige operatører og vedlikeholdspersonell. Kursene ledes av våre ansatte, som har lang erfaring og høy kunnskap om utstyret. Vi vil forberede deg på riktig måte, noe som betyr at du etter kurset vil kunne bestå eksamen uten problemer og deretter jobbe med utstyret allerede.  

Krav for å delta på kurset 

Hydraulisk lastebilkran på stedet

Hvis du vil begynne på kurset, må du oppfylle kravene, som er obligatoriske: 

 • være over 18 år, 
 • har minimum grunnskoleutdanning, 
 • fremlegge en legeerklæring om at det ikke foreligger noen medisinske kontraindikasjoner. 

Når du oppfyller disse tre kravene, kan du trygt begynne på kranopplæringen. 

Våre andre opplæringskurs 

Vi holder også kurs i annet håndteringsutstyr, som f.eks: 

 • kraner, 
 • gaffeltrucker, 
 • mobile plattformer, 
 • teleskoptrucker. 

Hvis du ble oppmuntret av TILBUDET VÅRT Hvis du ønsker opplæring på en av de enkelte enhetene, kan du ringe oss, så gir vi deg informasjon om det aktuelle kurset. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hva er en stasjonær kran?

En stasjonær kran er en lett stangkran som er montert på bakken, med en roterende bom på stangen som en talje beveger seg langs for å løfte lasten. 

2 Hvem kan delta på kurset vårt?

Personer som kan bli med er: 18 år eller eldre, har minst grunnskoleutdanning og som har en legeerklæring om at det ikke foreligger kontraindikasjoner mot arbeid.

Se også