...
Klar for covid-19 (Coronavirus). På CSO-senteret online rettigheter for vedlikehold og sep tdt bhp udt operatør via internett - online e-læring og webinar, live videostreaming. direktestrømming av video på nettet

Skaff deg UDT-lisens og andre nødvendige sertifikater! Meld deg på et kurs!

Meld deg på nå!

Gaffeltrucker - ta UDT-sertifikat!

Gaffeltrucksertifikat er et av de mest etterspurte kursene, og hos oss får du omfattende kunnskap og ferdigheter for å bestå UDT-eksamen. I vårt tilbud finner du kurs for gaffeltrucker og teleskoptrucker og relatert utstyr, inkludert:

 • høy lagring,
 • løfting,
 • løfte operatøren og lasten,
 • med variabelt overheng,
 • teleskoptrucker,
 • gaffeltrucker.

Les mer

Løfteplattformer og taljer - UDT-opplæring

Vi tilbyr profesjonelle kurs for å forberede deg til UDT-eksamen til attraktive priser. Takket være oss får du kunnskap og ferdigheter til å betjene plattformer og heiser som f.eks:

 • mobile plattformer,
 • arbeidsplattformer,
 • sakselifter,
 • henge- og masteplattformer,
 • kjøretøy og jernbaneplattformer,
 • stasjonære og fritt bevegelige plattformer,
 • og lasting.

Les mer

Høydetrening/alpinisttrening

Fjellklatring blir stadig mer populært, og dermed øker også behovet for opplæring i høyden. Vi vet hvor viktig sikkerhet er ved arbeid i høyden, og derfor legger vi stor vekt på dette i undervisningen. Vi tilbyr opplæring i alle typer trening:

 • tilgang til konstruksjonen (inkludert bruk av sele),
 • tilkomst til bygg og anlegg med innslag av tilkomstteknikker med tau,
 • opprettelse av midlertidige sikringspunkter,
 • fjellklatringstrening i tilkomstteknikker,
 • opplæring i evakuering av personer i høyden,
 • opplæring i evakuering av personer fra trange rom.

Les mer

Traverskraner, taljer og vinsjer, kraner og signalmann - krok

Vi inviterer deg til vårt senter for opplæring i bruk av løfteutstyr. Vårt kurstilbud gir deg kunnskaper og ferdigheter til å arbeide i stillinger som f.eks:

 • kraner,
 • taljer
 • vinsjer,
 • kraner,
 • signalgiver-hooker.

Les mer

HDS-kraner og tårnkraner - UDT-kurs

Vi inviterer deg til kurs for å få autorisasjon til å betjene kraner, fra tårnkraner til HDS. Vi har avdelinger i de største byene i Polen, og i tillegg er vi klare til å reise til det stedet kunden ønsker. I vårt tilbud finner du kurs for kraner:

 • tårn,
 • selvgående,
 • bærbar HDS,
 • stasjonær,
 • jernbaner og på jernbanekjøretøy,
 • skinne,
 • om bord,
 • flytende,
 • skipsbygging.

Les mer

Stillasmontør - UDT-opplæring

Kom til vårt senter for opplæring i stillasmontering, hos oss får du kunnskap og ferdigheter som er nyttige når du arbeider i denne stillingen. Takket være oss vil du lære:

 • regler for montering av metallstillas,
 • prinsipper for montering av stålrør og systemstillas,
 • regler for demontering av stillas.

Les mer

Opplæring i UDT-autorisasjon

Vi vil gjerne invitere deg til senteret vårt for å ta kurs i utstyr som krever UDT-lisens. Takket være våre ansattes erfaring og kunnskaper vil eksamenen være en ren formalitet som gjør at du kan begynne å jobbe som operatør av et av apparatene som er oppført nedenfor:

 • UDT-vedlikeholdsarbeideren utfører reparasjoner på arbeidsplattformen under overholdelse av helse- og sikkerhetsregler og forskrifter for teknisk tilsyn.vinsjer og taljer,
 • kraner,
 • stasjonære kraner,
 • mobilkraner,
 • tårn- og høyhastighetskraner,
 • mobile og bærbare kraner,
 • stablerkraner,
 • vareheiser,
 • skipsheiser,
 • Suspenderte mobile plattformer,
 • stasjonære mobile plattformer,
 • mobile plattformer med mast,
 • trucker,
 • byggekraner,
 • vare- og personheiser.

Les mer

Sveisekurs

En teknikk for sammenføyning av metall med tråd som bindemiddel.Hos oss får du et sveisekurs som gir deg kunnskaper og ferdigheter som hjelper deg med å få jobb i denne stillingen. Hos oss lærer du ikke bare å sveise, men også å lodde og sveise. I vårt tilbud:

Sveising:  

 • MIG/MAG,
 • TIG,
 • MMA,
 • SAW,
 • plasmabuesveising,.

Sveising:  

 • elektrofusjon,
 • butt-end.

Lodding:  

 • myk,
 • HARD.

Les mer

Flensforbindelser - kurs

Kom til senteret vårt for et kurs som lærer deg å montere flensforbindelser på riktig måte. Den økende etterspørselen etter denne typen arbeid gjør at det er behov for kvalifiserte spesialister på området. Kursene gjennomføres i henhold til PN EN 1591-4.

Les mer

Periodisk opplæring i helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Alle arbeidsgivere er forpliktet til å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring i helse og sikkerhet. I tillegg til den grunnleggende opplæringen som en ansatt må få når han eller hun begynner i stillingen, bør alle ansatte få regelmessig opplæring med noen års mellomrom.

 • For helse- og sikkerhetspersonell
 • For arbeidsgivere
 • For arbeidere
 • For ingeniører og teknisk personale

Les mer

Godskraner

Kraner, også kjent som heiser, brukes til å flytte varer eller personer vertikalt. De forveksles ofte med hele gruppen av kraner som de er en del av. Det kreves spesiell UDT-opplæring for å betjene en kran. Typer av kraner:

 • sjakt (heiser)
 • rundskriv
 • vertikal konstruksjon
 • havn
 • skrånende

Les mer

Kursene G1, G2, G3

Vi arrangerer kurs for å forberede deg til eksamenene før komiteene. SEPPSE, SIMP, SITPS i følgende kategorier G1, G2 og G3 - Hvis du ønsker å få sertifikater opp til 1 kV eller høyere, tilbyr vi en omfattende og profesjonell service i vårt senter. Sammen med oss kan du enkelt få autorisasjoner fra SEP, PSE, SIMP og SITPS for kategoriene G1 - elektrisitet, G2 - varme og G3 - gass. Autorisasjonene gir deg mulighet til å arbeide med:

G1:

 • produksjonsutstyr
 • elektrolyseutstyr
 • elektrotermisk utstyr
 • kontroll- og måleutstyr

G2:

 • damp- og vannkjeler
 • pumper og vifter
 • kompressorer
 • termiske installasjoner

G3:

 • gassturbiner
 • lagringsanlegg
 • utstyr for produksjon av gassformig drivstoff

Salg av utstyr

Vi oppfordrer deg til å sjekke salgstilbudet vårt

 • HDS-kraner,
 • gaffeltrucker,
 • sakselifter og arbeidsplattformer,
 • teleskoptrucker.

Vi selger utstyr fra verdens mest populære merker til konkurransedyktige priser.

 • Linde,
 • Haulotte,
 • Genie,
 • Manitou,
 • JLG,
 • Fortsatt,
 • Toyota,
 • Jungheinrich.

Vedlikehold av utstyr

Vedlikehold av utstyret vi selger er av avgjørende betydning for å forlenge levetiden og sikre mange års feilfri drift. Prisen for vedlikehold av utstyr er langt lavere enn kostnadene som et plutselig sammenbrudd kan medføre. Vårt firma tilbyr reparasjons- og vedlikeholdstjenester for det nevnte utstyret, og i tillegg tar vi også hånd om kraner og andre typer mobile plattformer. Takket være oss vil utstyret ditt fungere som nytt!

 • JLG,
 • Fortsatt,
 • Toyota,
 • Haulotte,
 • Genie,
 • Manitou,
 • Linde,
 • Jungheinrich.

Sjekk ut detaljene i tilbudet vårt nå, og meld deg på et kurs hos OSO Operator Training Centre!

Nettbasert opplæring

Kjære herrer,

CSO gjennomfører #BHP #UDT #TDT #SEP utdanning ved hjelp av moderne teknologi og Internett, i form av nettbasert e-læring og webinarer - lyd- og videooverføring i sanntid.

E-kursene våre #UDT #TDT #SEP #BHP og #Heights i tilkomstteknikk, samt for #Hooks eller #Sygnalists er tilgjengelige på nettstedet.

Les mer

HDS-kraner

Gaffeltrucker

Løfteplattformer og bommer

INNLEGG: +48 504 477 077
Be om et intervju med en spesialist

Be om et intervju
med en rettighetsspesialist

Nummeret vil kun bli brukt til å kontakte
og vil ikke bli solgt til noen

Du er 15 personen som ber om intervjuet

Takk

Vi ringer deg