UDT/TDT/WDT-tillatelser

Vår sentrum training tilbyr omfattende kurs for alle UDT-rettigheter. I vårt tilbud finner du kurs for håndtering av utstyr som f.eks:  

 • gaffeltrucker,  
 • mobile plattformer,  
 • kraner, 
 • teleskoptrucker,  
 • kraner,  
 • kraner.  

Ta en titt på vårt tilbud om kurs for UDT-kvalifikasjoner! Vi hjelper deg med alle formaliteter! 

Hvert UDT-sertifikatkurs består av en teoretisk og en praktisk del. I løpet av den teoretiske delen lærer kursdeltakeren om utstyrets konstruksjon, prinsippene for sikker drift og lovbestemmelsene som gjelder for maskiner. I løpet av den teoretiske delen av kurset gir våre spesialister også en innføring i hvilket ansvar operatøren og vedlikeholderen av den aktuelle maskinen har. Etter den teoretiske delen går deltakerne videre til den praktiske delen, der de under veiledning av instruktører trener opp sine praktiske ferdigheter og lærer å bli trygge og sikre i bruk og vedlikehold av maskinen. Hvert kurs avsluttes med en intern eksamen på senteret. For å delta på de fleste kursene må du være minst 18 år gammel, ha minst grunnskoleutdanning og en legeerklæring som bekrefter at du er frisk nok til å jobbe som maskinoperatør og -vedlikeholder.  

Eksamen 

Hvert UDT-kurs avsluttes med en statlig eksamen under tilsyn av en inspektør utnevnt av myndighetene. Eksamen er delt inn i en testdel (en prøve med lukkede spørsmål) og en praktisk del (som tester elevens ferdigheter i drift og vedlikehold). Etter å ha bestått prøven får eleven en UDT-kvalifikasjon. Hver kvalifikasjon har en gyldighetsperiode, så det er verdt å kjenne til dem for å kunne fornye dem når de utløper.  

Formålet med opplæringen  

Målet med kursene våre er å utdanne fremtidige spesialister på materialhåndteringsutstyr slik at de raskt kan få jobb takket være sin høye kompetanse. Våre erfarne og kvalifiserte medarbeidere lærer opp kursdeltakerne på en slik måte at de blir trygge og flytende i arbeidet med maskiner. Vi fokuserer på utvikling av tekniske ferdigheter som er avgjørende for arbeidet som UDT-sertifisert operatør og vedlikeholder. Vi er opptatt av at alle våre kursdeltakere skal bestå UDT-eksamenen, og derfor gjennomfører vi interne eksamener for å gjøre deltakerne kjent med prøvespørsmål og oppgaver som krever praktiske ferdigheter. Takket være de interne eksamenene blir ikke deltakerne stresset før selve den statlige eksamenen.  

Hvem er UDT-lisensopplæringen for?  

Alle som ønsker å utvide sine ferdigheter og kvalifikasjoner, er velkomne til å delta på våre UDT-sertifikatkurs. Kursene er rettet mot personer som ønsker å starte en karriere som operatører og vedlikeholdspersonell på håndteringsutstyr. Både menn og kvinner er velkomne til å delta på kursene. Vi garanterer en hyggelig atmosfære på kursene våre!  

Hvor foregår opplæringen vår?  

Opplæringen finner sted på vårt opplæringssenter i Warszawa. For organiserte grupper og bedrifter tilbyr vi personalreiser til den angitte adressen.  

Hva tilbyr vi i løpet av kurset?  

 • hjelp med alle formaliteter,  
 • kaffeservering,  
 • gratis opplæringsmateriell, 
 • en hyggelig atmosfære.  

Vårt tilbud  

I tillegg til opplæring til UDT-lisens, tilbyr vi også service på utstyr. Vi utfører service på alt materialhåndteringsutstyr som f.eks:  

 • kraner,  
 • teleskoptrucker, 
 • mobile plattformer, 
 • gaffeltrucker,  
 • kraner,  
 • kraner,  
 • og mye mer!  

Våre HMS-kurs, som tar for seg mulige risikoer, inkludert brannrisiko, er svært populære blant våre kunder. Vi inviterer alle ansatte i administrasjons- og kontorstillinger samt arbeidstakere og arbeidsgivere til å delta! 

Sjekk ut tilbudet og registrer deg for våre opplæringskurs akkurat nå! 

Spørsmål og svar  

Hva tilbyr dere på kursene?

Under opplæringen tilbyr vi hjelp med papirarbeid, kaffeservering, gratis opplæringsmateriell og en avslappet atmosfære! 

Hvilket utstyr utfører dere service på?

Vi utfører service på alt materialhåndteringsutstyr, inkludert: traverskraner, teleskopløftere, mobile plattformer, gaffeltrucker, kraner og kraner.  

Hvor finner kursene dine sted?

Kursene våre finner sted i Warszawa. For organiserte grupper og bedrifter tilbyr vi personalreiser til den angitte adressen.