Velkommen til G1-kurset - Warszawa

Szkolenia G1 – Warszawa i cała Polska

CSO Operatøropplæringssenter zaprasza do skorzystania z kursu przygotowujące do egzaminów w kategorii G1 na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Zajęcia przygotowują do egzaminu oraz pracy na stanowisku elektryka w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci zaliczanych do grupy 1 do i powyżej 1 kV.

Formålet med opplæringen

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do przystąpienia do egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie. Dostępny zakres czynności to: obsługa, konserwacja, remont, montaż oraz kontroll- og målearbeid.

Osoby posiadające uprawnienia G1 mogą prowadzić pracę w następującym zakresie:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Rettigheter

Świadectwo kwalifikacyjne, tak zwane uprawnienia elektryczne nadawane są po zaliczeniu egzaminu przed komisją wybraną przez kursanta np.: SEP, PSE, SIMP, SITPS. Okres ważności uprawnień to 5 lat.

Krav

Szkolenie G1 skierowane jest do osób spełniających poniższe wymagania:

 • minst 18 år gammel
 • minimum grunnskoleutdanning

Pris

 • Kursene kjøres daglig
 • koszt samego szkolenia 90zł,
 • koszt szkolenia z egzaminu 303zł

Undervisningssted

Zajęcia prowadzone są w mieście Warszawa oraz w innych miejscowościach na terenie Polski w regionalnych placówkach OSO. Zajmujemy się też prowadzeniem szkoleń zamkniętych zgodnie z oczekiwaniami klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji – prosimy o Kontakt oss w celu uzyskania odpowiedzi.

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na szkolenia na uprawnienia elektryczne do 1kV – Warszawa i cała Polska!

Se også