Ofte stilte spørsmål

Hvordan er aktivitetene?

Hvert kurs består av to deler: en teoretisk og en praktisk del. Detaljerte programmer er tilgjengelige på de enkelte opplæringssidene. Den teoretiske delen dekker vanligvis emner som konstruksjon av utstyr, prinsipper for sikker drift, prinsipper for teknisk tilsyn, nødprosedyrer osv. I den praktiske delen får deltakerne mulighet til å prøve utvalgte maskiner direkte på manøvreringsplassen.

Den enkelte kunde: hvordan melder man seg på et kurs?

De som ønsker å delta på kurset, er velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post. På grunnlag av et intervju og en behovsundersøkelse ved påmelding kvalifiserer vi kandidaten til den aktuelle gruppen og foreslår en kursdato. Betaling kan skje via Przelewy24 eller BLIK, i henhold til informasjonen du mottar på e-post og SMS. Før kursstart vil du motta en påminnelse om kursdato og -sted.

Bedriftskunden: Hvordan melde ansatte på kurs?

De som ønsker å lære opp en gruppe ansatte, kan kontakte oss via e-post eller telefon. Før du kontakter oss, ber vi deg ha følgende informasjon klar: antall personer, deres utdanning, kvalifikasjoner og tidligere erfaring med utstyret. Dette vil hjelpe oss med å identifisere opplæringsbehov og planlegge aktivitetsprogrammet. Basert på denne informasjonen utarbeider vi et søknadsskjema for kunden. Betaling skjer på grunnlag av et proformaskjema, og det er også mulig å få utsatt betaling (i henhold til vilkårene i ta kontakt med senteret). Arbeidsgiveren kan gi oss personopplysningene til de ansatte, og med deres samtykke kan vi sørge for å innhente disse fra deltakerne. Påmeldte deltakere vil motta en påminnelse via e-post og SMS om dato og sted for kurset og senere også om eksamen.

Kan en innrullert person innrullere andre personer, for eksempel kolleger?

Ja, registreringssystemet som brukes ved senteret, gir denne muligheten. Den påmeldte blir da registrert som en enhet som andre påmeldte personer faller inn under. Eventuelt kan disse personene registreres som separate enheter.

Hva koster kurset?

Svaret på dette spørsmålet er ikke helt enkelt. Prisen avhenger ikke bare av type kurs, men også av når deltakeren melder seg på (i god tid eller kort tid før kursstart) og om det er et åpent eller lukket kurs (for bedrifter). Arbeidsgivere som melder sine ansatte på et kurs, kan regne med fordelaktige priser, spesielt hvis antallet deltakere er større og bedriften planlegger et langsiktig samarbeid med oss.

Hvilke kursdatoer er tilgjengelige?

Kursdatoer publiseres jevnlig på nettstedet. De mest populære kursene arrangeres med en eller to ukers mellomrom, og noen av kursene holdes en gang i måneden.

For grupper av ansatte som er påmeldt til opplæring av arbeidsgiveren, kan vi avtale individuelle datoer.

Er det mulig å melde seg på kurs på en lørdag eller søndag ettermiddag?

Ja, det arrangeres også undervisning i helgene og, for yrkesaktive som ønsker å studere etter arbeidstid, på ettermiddagene.

Hvem kan delta i opplæringen?

De grunnleggende kravene som traineene må oppfylle er:

  • Alder 18+
  • Minst grunnskoleutdanning
  • Helsestatus for å utøve yrket - egenerklæring eller legeerklæring om at det ikke foreligger kontraindikasjoner kreves.

Opplæringskursene er åpne for personer som ikke har erfaring med å betjene en bestemt maskintype eller -type, samt for personer som allerede har arbeidet med slike maskiner, men som ennå ikke har den nødvendige sertifiseringen for å betjene dem.

Vi krever kun grunnleggende kunnskaper og ferdigheter på spesifikke områder for vedlikeholdsopplæring. Disse inkluderer kunnskaper om elektroteknikk, krafthydraulikk, kinematikk (evnen til å lese relevante diagrammer), materiallære, f.eks. passformtoleranser eller typer forbindelser og uatskillelige skjøter. De som ønsker å supplere sine kvalifikasjoner på dette området, er velkomne til å delta på andre kurs ved senteret, for eksempel gruppe 1-kurs i drift og overvåking av kraftutstyr.

Melder jeg meg automatisk opp til eksamen når jeg melder meg på opplæring?

De fleste kursene avsluttes med en eksamen i regi av et eksternt organ (UDT eller andre). For noen grupper og noen kurs er det imidlertid ikke planlagt ekstern eksamen, så sjekk dette hver gang du melder deg på.

Hvilke eksamener avsluttes kurset med?

Kursinstruktørene kontrollerer deltakernes kunnskaper og ferdigheter ved å gjennomføre en test eller stille spørsmål. Først etter å ha bestått en slik intern eksamen er det mulig å gå opp til en ekstern eksamen, som består av en prøve og en praktisk oppgave.

Er gebyret for UDT-eksamen inkludert i prisen for opplæringen?

Ja, i de fleste tilfeller pris på opplæring inkluderer kostnaden for eksamen. Det anbefales imidlertid at du sjekker dette før du melder deg på opplæringen, da det for noen grupper ikke er nødvendig å ta en ekstern eksamen.

Hva er inkludert i kursprisen?

Som en del av kurset gir vi deltakerne følgende:

  • Antall undervisningstimer som er spesifisert for opplæringstypen: teoretiske forelesninger (i klasserom eller på nett) og praktisk undervisning.
  • Mulighet for å bruke en nettbasert plattform med opplæringsmanus og annet materiell, inkludert videoer og prøveeksempler.
  • Utstedelse av et forenklet tillegg for fullført opplæring. Mot en ekstra avgift - utstedelse av et sertifikat i form av et kort med bilde, som kan gi deg rett til å arbeide i visse land.
  • Nødvendig utstyr for praktisk undervisning
  • Forfriskninger (kaffe, te, kaker) i pausene i timene.
  • Hjelp med innkvartering og måltider
  • Organisering av eksterne eksamener

Hvor lange er de praktiske timene, og hvordan ser de ut?

Antall praktiske timer som trengs for å bli komfortabel med å betjene et utstyr, er fleksibelt og avhenger av den enkeltes læringstempo. For noen operatører eller vedlikeholdskandidater er noen få timers undervisning tilstrekkelig (spesielt hvis de allerede kjenner utstyret fra før), mens andre trenger mer tid. Antall timer med praktiske øvelser bestemmes individuelt, basert på en innledende behovsdiagnose som stilles ved registreringen. Kursdeltakerne plasseres i passende grupper med færre eller flere timer, og når det gjelder bedriftsopplæring, planlegges kursprogrammet på grunnlag av de ansattes erfaring og kvalifikasjoner.

Sentrum har valgt ut utstyr og et manøvreringsområde for praktisk trening. I løpet av kurset tar instruktøren hensyn til spørsmålene som kreves for eksamen: en samtale om å forberede utstyret for drift, vurdere den tekniske tilstanden, reagere i tilfelle havari. For hver elev testes kunnskapen og ferdighetsnivået som beherskes.

Utstyret som brukes i timene er representativt for gruppen. Opplæring i bruk av mobile plattformer De foregår for eksempel på plattformer av type A og B, selvgående eller frittgående, bom- eller sakselifter. For opplæring i gaffeltrucker og teleskoptrucker vil det være utstyr som fronttrucker, trucker med variabel rekkevidde og operatørtrucker. For opplæring i traverskraner, portalkraner. Utstyret som er oppført, er tilgjengelig for kurs i Warszawa (Ursus), Katowice og Krakow.

Er opplæringstemaene vanskelige? Er det mye kunnskap som skal tilegnes?

Kandidatene våre anslår at opplæringen ikke er enkel. Mengden kunnskap som må tilegnes, er basert på eksamenskravene til de organene som tester kandidatenes kvalifikasjoner. Når vi etablerer opplæringsprogrammer, gjør vi vårt ytterste for å undervise etter de høyeste standarder: Vi avtaler omfanget av opplæringen med eksamensorganene og tilpasser innholdet til skiftende forskrifter og standarder.

Hvor lenge varer kurset?

Varigheten avhenger av typen kurs, men også av deltakernes erfaringsnivå. Noen som allerede har en viss erfaring med å betjene et bestemt utstyr (f.eks. de som har jobbet som operatørmedhjelper), har allerede nok kunnskap til at noen få timers opplæring er tilstrekkelig. På den annen side kan de som ikke har noen erfaring i det hele tatt, trenge opptil flere titalls timer. Hver gang en elev melder seg på, kartlegger vi elevens kunnskapsnivå, og basert på dette tilpasser vi fleksibelt antall timer som trengs.

Hvilket utstyr får jeg tillatelse til å kjøpe?

Opplæringen gjelder utstyr under teknisk tilsyn. Det kan dreie seg om enkelte utstyrstyper eller hele utstyrsgrupper, avhengig av kurset. Du finner detaljert informasjon på sidene som beskriver de enkelte kursene.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan finne sted på ulike steder: ved senterets hovedkontor i Warszawa eller ved filialer i større byer.

Når vi organiserer opplæringskurs for bedrifter, kan vi bestemme stedet når vi organiserer aktiviteter for de ansatte. Opplæringsstedet kan også være i bedriftens egne lokaler. I så fall er kunden ansvarlig for å sørge for tekniske og didaktiske fasiliteter samt egnede sikkerhetsforhold. Utstyret som stilles til rådighet for opplæringsformål, skal være i god stand, ha en gyldig operatørkontroll og en periodisk teknisk kontroll.

Er opplæringen tilgjengelig på nettet, i form av e-læring?

Ja, teoretiske kurs kan tas online ved hjelp av vår opplæringsplattform. Kursene gjennomføres av instruktører i form av webinarer. På samme måte som i de fysiske forelesningene prøver vi å aktivere deltakerne ved å gi eksempler, teste kunnskap og stille spørsmål.

Alt du trenger for å delta i nettkurset, er en datamaskin, bærbar PC (ikke eldre enn 6-7 år), nettbrett eller telefon med internettilgang. Plattformen kjører i en nettleser, det er ikke nødvendig å installere ekstra programvare. Det er nødvendig å ha et Windows- eller Macintosh-operativsystem.

Etter å ha registrert seg for nettversjonen av opplæringen, vil deltakeren motta påloggingsinformasjon via e-post og SMS, med en lenke og et kodet passord og innlogging.

Hvor lenge må du vente på å få utstedt rettighetene dine?

Fristen for utstedelse av tillatelser er i henhold til regelverket 7 virkedager. Det er imidlertid verdt å huske på at avhengig av hvor mange saker Datatilsynet behandler, kan denne tiden forlenges med opptil 30 virkedager.

Hvor lenge gjelder rettighetene? Kan de tilbakekalles eller holdes tilbake?

Autorisasjonene er gyldige i 5 eller 10 år. UDT eller et annet organ kan beslutte å tilbakekalle eller inndra autorisasjonen for en person som begår brudd på helse- og sikkerhetsforskrifter eller -regler.

Senteret bestreber seg på å informere deltakerne på forhånd om behovet for å fornye rettighetene sine.

Kan jeg jobbe i utlandet med UDT-lisens?

Dette avhenger av regelverket i det aktuelle landet. Hvis regelverket for yrket ligner det polske, anerkjennes rettigheten som oftest (men ikke nødvendigvis). Det finnes imidlertid land der polske rettigheter ikke anerkjennes selv etter oversettelse, fordi det er et dokument som er lite kjent i utlandet. Det skal ikke være noen slike problemer i EU, der det finnes et direktiv om gjensidig anerkjennelse av rettigheter fra de enkelte landene. Vår erfaring viser også at rettigheter utstedt i Polen kan byttes mot rettigheter som er gyldige i Norge og Sveits.

Et alternativt dokument for arbeid i utlandet er et sertifikat utstedt av CERT, en enhet under UDT. Dette utstedes på engelsk. Ved vårt senter kan vi mot en ekstra avgift også utstede et sertifikat som er anerkjent i mange land, og som bekrefter at opplæringen er gjennomført i henhold til internasjonale standarder.

Hvordan forberede seg til eksamen?

Eksamen arrangeres etter at den teoretiske og praktiske undervisningen er fullført. Den vanlige ventetiden er mellom 7 og maksimalt 30 virkedager. Det anbefales å bruke denne tiden til å studere. Alle deltakere på senterets kurs kan fritt benytte seg av materiellet som er gjort tilgjengelig på en egen læringsplattform. Den inneholder også testspørsmål som er utarbeidet på grunnlag av informasjon som UDT har gjort tilgjengelig. Spørsmålene ligner i form og innhold på dem som faktisk forekommer på eksterne eksamener, slik at deltakerne kan bli gode til å løse dem. I tillegg kontrolleres deltakernes kunnskaper fortløpende av instruktøren i løpet av kurset.

Hvem organiserer og gjennomfører eksamen?

Statsprøven organiseres av senteret, og den utføres av tekniske veiledere, inspektører, spesialister og ledere med relevante kvalifikasjoner.

Se også