Kurs i vedlikehold av brannutstyr

Brannslukningsapparat - utstyr

Om oss 

Hos OSO har vi utarbeidet et tilbud til kundene våre i form av et omfattende opplæringskurs for vedlikeholdere av håndholdt brannslukningsutstyr. Vi har levert opplæringstjenester i mange år. Tilbudet vårt omfatter også opplæring for operatører av håndteringsutstyr (med UDT-kvalifikasjoner), samt energiopplæring.  

Hvorfor sivilsamfunnsorganisasjoner? 

Vi tilbyr attraktive priser og høyt kvalifiserte medarbeidere med lang yrkeserfaring - vi gir deg en profesjonell og omfattende utdanning som dekker både teoretisk og praktisk kunnskap. Vi har avdelinger over hele Polen, inkludert Warszawa. Teoretisk kunnskap kan også læres på avstand, mens praktisk kunnskap kan læres i spesielt utpekte opplæringsfasiliteter som oppfyller alle sikkerhetskrav.  

Generelle krav 

Våre krav for å starte opplæringen er bare: 

  • minst 18 år gammel,  
  • minst grunnskoleutdanning,  
  • en attest fra en bedriftslege om at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner. 

Vårt opplæringstilbud 

Hva skal vi lære deg? Hva tilbyr vi? 
Bruk av brannslukningsutstyrKompetent opplæringspersonell
Vedlikehold av utstyrProfesjonelt utstyr
Testing og diagnostisering av utstyrsfeilOmfattende opplæring
Helse- og sikkerhetsreglerAttraktive priser
Reparasjoner av brannslukningsapparaterVennlig atmosfære

Kursinnhold - nøkkelinformasjon 

CSO-logo

Alt utstyr krever godt vedlikehold, og det gjelder også brannutstyr, som må testes med jevne mellomrom for å fungere effektivt. For å kunne tilby best mulig opplæring sørger vi for at undervisningen er på samme nivå for alle deltakerne. I tillegg sørger foreleserne våre for å gi deltakerne ekstra innhold i form av et sett med undervisningsmateriell som er utformet for å utdype og konsolidere kundens kunnskap. 

Vedlikehold av brannutstyr, eller hva vi lærer studentene våre 

I løpet av kurset vil vi gi deltakerne all den viktigste informasjonen om inspeksjon av brannslukningsutstyr. Dette er en rekke trinn som er nødvendige for å sikre at utstyret er trygt og funksjonelt og utfører oppgavene sine uten problemer. Det er vedlikeholdsteknikeren som har ansvaret for ikke bare å overhale utstyret, men også å reparere det. 

Riktig vedlikehold inkluderer: 

  • kontrollinspeksjon av brannslukningsutstyr, 
  • periodisk inspeksjon av brannslukningsapparatet, 
  • montering og demontering av brannslukningsutstyr, 
  • skifte slokkemiddel hvert femte år, 
  • utføre både reparasjons- og vedlikeholdsaktiviteter, 
  • merking av utstyr. 

Hos OSO tilbyr vi opplæring for å sikre at våre kursdeltakere er i stand til å utføre anbefalinger knyttet til både vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer for brannslukningsutstyr. Vi gir kundene våre den teoretiske og praktiske kunnskapen de trenger for å kunne utføre de riktige tiltakene for å sette utstyret i full drift igjen.  

Teknisk inspeksjon 

Alt brannslukningsutstyr, inkludert brannslukningsapparater, skal underkastes regelmessige tekniske inspeksjoner, samt andre vedlikeholdsprosedyrer som er angitt i gjeldende regler, og som spesifiserer både vedlikeholdskurs og informasjon om hvordan det aktuelle utstyret skal brukes. Teknisk utstyr er underlagt løpende vedlikehold, som består av periodiske inspeksjoner, strengt definert i en diagnoseplan (minst en gang i året).  

Periodiske inspeksjoner er nødvendige for å ivareta sikkerheten til brukerne av utstyret, særlig hvis det befinner seg i et område med potensiell risiko, f.eks. ved branntilløp. Inspeksjonen bør utføres av en person som har fått opplæring i dette. 

Hvor vil du finne arbeid? 

Vedlikeholdsarbeidere med riktig kompetanse vil kunne utføre arbeid i autoriserte vedlikeholdssentre, som utfører både vedlikehold og reparasjoner på ulike typer utstyr - inkludert brannbekjempelse.  

Brannslukningsapparat - utstyr

For å øke kompetansen sender arbeidsgivere ofte sine underordnede på kurs som inkluderer kunnskap om HMS og UTB - dette er spesialiserte kurs som gjennomføres for skoler, bedrifter eller barnehager. Evnen til å utføre tekniske inspeksjoner vil være nyttig overalt der det er brannrisiko. Det kan være produksjonshaller, lagerlokaler eller kontorer. Hos OSO vil vi gi våre traineer en omfattende dose kunnskap som vil utvide horisonten deres på arbeidsmarkedet. Vi inviterer deg til å ta en titt på hele opplæringstilbudet vårt, som også inkluderer kurs for UDT eller SEP. Ring våre konsulenter for å få svar på flere spørsmål. 

Se også