TDT-opplæring for dekkskraner

Vårt tilbud

Som operatøropplæringssenter har vi tilbudt kurs for UDT- og TDT-lisenser i over 15 år. Vi har en erfaren stab av instruktører som er dyktige til å gjennomføre teoretiske og praktiske kurs og dele av sin yrkeserfaring. 

Vi holder opplæringsprogrammene våre oppdatert, og hvert enkelt program tilpasses etter UDT- eller TDT-undersøkelsen, avhengig av hvilket utstyr som er involvert. 

Velkommen til kranopplæring

Vi tilbyr en rekke spesialkurs for UDT- og TDT-sertifikater for kraner, inkludert dekkskraner.  

Vedlikehold av dekkskran

Du kan melde deg på kurset vårt hvis: 

 • du er minst 18 år gammel, 
 • du har minimum grunnskole/gymnasial utdanning, 
 • du har ingen kontraindikasjoner mot yrket og er attestert av en bedriftslege. 

Bli kranfører på dekk!

En dekkskran (skipskran) er en roterende kran montert på dekket på et skip. Den brukes til omlastingsarbeid. 

Teoretisk del av opplæringen:

Du vil motta opplæringsmateriell for å komme i gang! Det inkluderer blant annet instruksjonsvideoer og prøveeksempler. 

Opplæringsprogrammet vårt er tilpasset kravene i Transport Technical Supervision.  

Den første delen av opplæringen består av forberedende forelesninger. Her vil våre kursholdere gjerne svare på spørsmål og dele sine erfaringer med deg. 

Kontrollpanel for dekkskran

I løpet av dekkskranførerkurset vil vi introdusere deg for følgende: 

 • lover om teknisk tilsyn og juridiske krav, 
 • prinsipper for helse, sikkerhet og brannsikkerhet, 
 • generell informasjon om skip og kraner, 
 • typer utstyr, 
 • konstruksjon av dekkskraner, 
 • utstyrets egenskaper, 
 • bruk av kraner, 
 • tekniske parametere, 
 • prinsipper for riktig bruk av dekkskraner, 
 • vedlikehold, inspeksjon og reparasjon av skipskraner, 
 • stropper og beslag. 

Den praktiske delen:

Den andre delen av opplæringen er praktisk. Under veiledning av en instruktør lærer du hvordan du betjener en kran om bord, hvordan du bytter deler og hvordan du bruker utstyret på riktig måte.  

TDT-eksamen:

Etter opplæringen går du videre til en statlig eksamen som avlegges for TDTs eksamenskommisjon. Du består en prøve og en praktisk eksamen, og deretter får du et kvalifikasjonsbevis som gir deg rett til å kjøre dekkskraner. Sertifikatet er gyldig i fem år. Etter denne perioden må du søke om forlengelse av kvalifikasjonsbeviset. 

Sertifikatet, som du får i to språkversjoner, polsk og engelsk, gir deg rett til å arbeide i hele Polen og EU.  

Det er verdt å velge oss fordi vi skiller oss ut: 

Dekkkran på vei til sjøs
 • rimelige priser, 
 • en profesjonell stab av instruktører, 
 • programmer i tråd med lovens krav, 
 • et bredt spekter av faglig opplæring, 
 • tjenester i hele Polen, også i kundens lokaler, 
 • åpen og lukket trening, 
 • støtte til studenter som melder seg opp til eksamen, 
 • høy beståelsesprosent for våre traineer. 

Andre tjenester og opplæring:

Vi inviterer deg til å ta en titt på fullstendig tilbud våre tjenester. Vi utdanner UDT- og TDT-operatører og vedlikeholdere av utstyr som f.eks: 

 • kraner, 
 • mobile plattformer, 
 • arbeidsplattformer og sakselifter, 
 • kraner (tårnkraner, skinnekraner, HDS-kraner, selvgående kraner, flytende kraner, skinnekraner), 
 • taubaner, 
 • gaffeltrucker, 
 • vareheiser, 
 • teleskoptrucker.

I tillegg arrangerer vi kurs: 

 • av autoritet G1. G2, G3 på komfyr- og kjelebrennere, 
 • på industrielle klatrere, 
 • på sveisere, 
 • Helse, sikkerhet og trygghet, 
 • for stillasbyggere. 

Vi tilbyr også konsulent- og revisjonstjenester, samt service, reparasjon og vedlikehold av teknisk utstyr! 

Kontakt oss på telefon og få vite mer!

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvor lenge er kranlisenser gyldige?

Autorisasjoner for tårnkraner og stasjonære kraner er gyldige i 10 år, mens dekks-, flyte-, skinne-, skinne-, tårn-, selvgående, mobile og bærbare kraner (HDS) er gyldige i fem år. 

2. Hva er kravene for å delta på et kranførerkurs?

Hvis du er voksen og har fullført minst grunnskolen, er du velkommen til å melde deg på kurset. Det er også nødvendig med en legeerklæring om at du ikke har kontraindikasjoner mot yrket.

3. Hvor holdes kursene?

Vi tilbyr opplæring i hele Polen. Vi tilbyr åpne kurs, f.eks. i Warszawa, Krakow, Katowice eller Bielsko-Biała. Bedrifter og organiserte grupper er velkomne til å kontakte oss, da vi tilbyr kurs som kan leveres til kunden!

4. Hvilke kurs kan jeg finne i tilbudet deres?

Vi utdanner vedlikeholdspersonell og operatører av UDT- og TDT-utstyr som for eksempel kraner, traverskraner, teleskoptrucker, mobile plattformer, lifter og jernbanelinjer. Vi tilbyr også opplæring for ansatte i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og brannsikkerhet, i tillegg til mange andre fagkurs.

Se også