Container- og palletransportører

Utstyr for lasting av containere på fly

W Opplæringssenter for operatører OSO tilbyr profesjonell opplæring for container- og palletransportører som brukes på flyplasser. Dra nytte av vårt tilbud Transportere er lasteplattformer som er utformet slik at containere og paller kan lastes og losses fra dem. De brukes ofte på mange flyplasser rundt om i verden for å håndtere last og andre fly. Transportutstyret er først og fremst utformet som mobile sakselifter eller løfteplattformer med to plattformer, som er tilpasset flyets dimensjoner og forenkler håndteringen av last - bagasje, containere og paller.

I løpet av kurset får deltakerne bred kunnskap om teorien bak drift av transportbånd med vekt på helse- og sikkerhetsspørsmål, og de deltar i følgende aktiviteter
Praktiske kurs som lærer deg å bruke utstyret. Flyplasskursene vi tilbyr, er utviklet i samarbeid med erfarne og kompetente spesialister på området og på grunnlag av gjeldende lovgivning.

Vi inviterer deg til å velge vårt tilbud!

Se også