Dekkkraner - vedlikehold

Om oss

Vi er et selskap som har drevet profesjonelle kurs for å forberede blant annet vedlikehold av dekkskraner. Vi gjennomfører kurs i samsvar med UDTs eksamenskrav. Vi har mange års erfaring og garanterer en omfattende forberedelse til vedlikeholdsyrket.  

Nærbilde av en flytekran

Vedlikeholdsyrket 

Kurset for vedlikeholdsteknikere for dekkskraner er utviklet for deg som er interessert i å jobbe med vedlikehold og reparasjon av håndteringsutstyr i havnelagre eller på skipsverft.  

Krav

For å bli med på kurset må du: 

  • være minst 18 år gammel, 
  • ha en legeerklæring, 
  • har fullført minst grunnskoleutdanning. 

UDT - vedlikehold av kraner 

Vedlikehold av dekkskraner er, i likhet med det meste annet industrielt utstyr, omfattet av kravene til Teknisk kontrollmyndighet. Maskinene som er underlagt inspeksjon av teknisk kontrollmyndighet, brukes hovedsakelig på steder som industri- og byggeplasser. Når det gjelder dekkskraner, er dette oftest havner og skipsverft.  

Eksamen 

For å fullføre kurset er det nødvendig å bestå den statlige eksamenen foran en nemnd fra Office of Technical Inspection. Våre klasser tar hensyn til de gjeldende eksamenskravene som er fastsatt av UDT. 

Flytekran i havnen

Kursprogram 

Blant temaene som tas opp i kursene, er 

  • feildeteksjon og utbedring, 
  • krav til helse og sikkerhet, 
  • gjør deg kjent med de tekniske spesifikasjonene for de aktuelle modellene, 
  • konstruksjon av plattformkraner, 
  • riktig drift av utstyret, 
  • sveising,
  • vedlikehold av teknisk dokumentasjon. 

Konservatorens ansvarsområder 

I henhold til gjeldende lovgivning må eiere av alt utstyr som er underlagt UDT, utføre rutinemessig vedlikehold på regelmessig basis. På sikt skal hvert anlegg underkaste utstyret sitt passende vedlikehold. Hvis dette kravet ikke oppfylles, kan UDT ilegge en administrativ straff. Det er derfor et stort behov for folk til å vedlikeholde slikt utstyr. Vedlikeholdsaktiviteter fører til sikre og effektive anlegg.

Velkommen til kursene

Vi inviterer deg til å våre opplæringskurs om drift og vedlikehold av utstyr, inkludert flyte-, tårn-, HDS- eller jernbanekraner, traverskraner, gaffeltrucker, mobile plattformer, teleskoptrucker og andre maskiner.

Vi trener i Warszawa og over hele landet. Ta gjerne kontakt med oss.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvordan blir du kvalifisert som vedlikeholdsarbeider på dekkskraner?

For å kunne utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr som dekkskraner, er det nødvendig å gjennomføre et relevant kurs. Vilkårene for å ta kurset er at du må være myndig, ha gyldig legeattest og minst grunnskoleutdanning.

2. Hva er vedlikehold av dekkskraner?

Dekkskraner er, i likhet med annet lignende industrielt utstyr, registrert hos Teknisk kontrollorgan. Et av de grunnleggende kravene fra teknisk kontrollmyndighet er en rutinemessig inspeksjon til fastsatt tid. I tillegg til dette sørger vedlikeholdspersonalet for at utstyret holdes i best mulig stand så lenge som mulig, og at det er trygt å bruke. 

Se også