Kurs i arbeid i høyden (WAH) 

Kurs i arbeid i høyden - for dem som jobber i vindturbinmiljøer  

CSO Operatøropplæringssenter inviterer deg hjertelig til kurset Working at Heights (WAH).  

Vårt kurs i arbeid i høyden er tilrettelagt for deg som søker jobb som vindmølletekniker. Etter endt kurs vil deltakeren ha de nødvendige kunnskapene og ferdighetene til å utføre oppgaver i store høyder på en sikker måte. 

Hovedmålet med opplæringen vår er å heve sikkerhetsstandarden i vindturbinindustrien. Vi ønsker å gi deltakerne profesjonelle evakuerings- og redningsteknikker og informasjon om hvordan de kan minimere risikoen forbundet med arbeid i store høyder. 

På senteret vårt legger vi stor vekt på muligheten til å tilegne seg kompetanse og kunnskap under veiledning av eksperter på området. Senteret vårt tilbyr WAH-kurs over hele landet, både på hovedkontoret vårt i Warszawa og på våre avdelinger ute i felten, både i form av åpne og lukkede kurs. Når du bestemmer deg for å delta i Work at Heights-opplæringen, kan du regne med attraktive økonomiske betingelser. 

WAH-kurs - hovedmålsetting 

Kurset er utformet for å gi deltakerne teoretisk kunnskap og lære dem praktiske ferdigheter knyttet til sikker bruk av grunnleggende personlig verneutstyr (PPE) ved arbeid i høyden. Deltakerne vil lære prinsippene for sikring og evakuering i vindturbiner i henhold til GWO-standarder. Opplæringen er utformet for å forberede deltakerne på arbeid i høyden i vindindustrien, samtidig som de lærer hvordan de skal håndtere nødsituasjoner. 

Gjennomføring av opplæring i arbeid i høyden Arbeid i høyden garanterer at deltakerne tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som 

 • kunnskap om risikoer og farer som er spesifikke for arbeid i høyden på vindturbiner, 
 • Omfattende kunnskap om gjeldende lovgivning om arbeid i høyden,  
 • identifisering av personlig verneutstyr (PPE) og kunnskap om europeiske og internasjonale standarder for merking av utstyr som hjelm, sele, lanyard osv, 
 • kunnskap om korrekt bruk og vedlikehold av utstyr (inspeksjon før bruk, justering av utstyr, korrekt oppbevaring), 
 • demonstrasjon av korrekt bruk av personlig verneutstyr, 
 • full kunnskap om evakueringsprosedyrer og bruk av evakueringsutstyr, 
 • effektiv bruk av redningsutstyr og evnen til å yte assistanse i nødsituasjoner i forbindelse med arbeid på vindturbiner. 

WAH-kurs - program 

WAH - Working at height-kurset er utviklet med utgangspunkt i Arbeidstilsynets retningslinjer og gjeldende lovverk. Vi har lagt vekt på å presentere de mest relevante temaene innen sikkerhet ved arbeid i høyden i et vindturbinmiljø. Deltakerne på dette kurset vil få mulighet til å sette seg inn i både teoretisk og praktisk kunnskap om lovverket som regulerer arbeid i høyden og om grunnleggende personlig verneutstyr. Deltakerne vil også få opplæring i sikkert arbeid i høyden på vindturbiner og redning i høyden i nødsituasjoner.  

Kurset Arbeid i høyden er en del av en kurspakke som dekker grunnleggende sikkerhetsprinsipper. Kursprogrammet dekker ulike aspekter som f.eks: 

 • juridiske spørsmål knyttet til sikkerhet på arbeidsplassen, 
 • sikkerhetssystemer, inkludert vertikale sikringssystemer, 
 • opplæring i riktig arbeidsstilling, 
 • prosedyrer for sikkert arbeid i høyden, 
 • praktiske øvelser basert på ulike scenarier, 
 • hengende sjokk, 
 • opplæring i redning og assistanse i livs- og helsetruende situasjoner, 
 • prinsipper for riktig bruk av personlig verneutstyr og betjening av redningsutstyr, 
 • beredskapsmetoder. 

WAH-kurs - sertifisering  

CSO Operator Training Centre er akkreditert av DNV og GWO. 

Vår opplæring i arbeid i høyden gjennomføres i samsvar med den gjeldende GWO Basic Safety Training-standarden. WAH er en av de viktigste delene av BST-opplæringen, som er obligatorisk for alle som arbeider i høyden i vindturbinmiljøer (i henhold til GWO-standarden). 

Etter endt kurs får deltakerne et sertifikat som bekrefter at de er kvalifisert til å arbeide sikkert i høyden. Sertifikatet er en offisiell bekreftelse på at kurset er fullført, og bekrefter at du er klar til å utføre arbeidsoppgavene dine på riktig måte i sektorer der det er risiko for farer forbundet med arbeid i høyden. 

Sertifikatet er gyldig i 24 måneder. Vi anbefaler at deltakerne oppdaterer opplæringen før denne perioden utløper for å holde kvalifikasjonene og kunnskapen oppdatert. 

WAH-kurs - krav til deltakelse 

For å kunne delta i opplæring knyttet til arbeid i høyden er det visse krav som må oppfylles: 

 • minimumsalder 18 år, 
 • minimum videregående opplæring, 
 • en aktuell attest fra en bedriftslege som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot arbeid i mer enn tre meters høyde, 
 • utbetalt trygd eller ulykkesforsikring, 
 • som har et WINDA ID-nummer, 
 • et korrekt utfylt medisinsk spørreskjema, 
 • passende arbeidsklær og fottøy, samt hansker, 
 • betalt opplæringsavgift, 
 • et gyldig identitetsdokument, for eksempel et identitetskort, 
 • den øvre vektgrensen for en elev er 135 kg. 

WAH-kurs - kostnad  

Kursavgiften for Working at Heights-opplæringen fastsettes individuelt. Den påvirkes av antall personer som deltar på kurset. Det gis attraktive rabatter for større grupper. 

WAH-kurs - sted 

Opplæringskursene våre finner sted på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger i Polen. Vi tilbyr også opplæring i kundens lokaler, og reiser til et sted som er praktisk for kunden. 

Se nettstedet vårt for mer informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukket opplæring ta gjerne kontakt med oss med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud som er skreddersydd til dine behov. 

Hvis du har noen spørsmål om av våre kursIkke nøl med å kontakte oss på telefon eller e-post. Vårt team er klare til å svare på alle dine spørsmål og fjerne all tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, hvor vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte. 

Vi inviterer deg hjertelig til OSO Operators' Training Centre for Working at Heights (WAH)-kurs i Warszawa og i hele landet. 

Se også