Kurset Avanced Rescue Training (ART) 

Avansert kurs i evakuering og redning - for deg som jobber i vindturbinmiljøer

CSO Operatøropplæringssenter inviterer deg hjertelig til kurset Avanced Rescue Training (ART) - Advanced Evacuation Rescue.  

Avanced Rescue Training er rettet mot de som er interessert i å lære om prosedyrene som brukes i redningsoperasjoner på vindturbiner. Opplæringsprogrammet dekker redningsoperasjoner i turbinkomponenter som bladinteriør, nacelle, rotor, kjeller, tårn og nav. Kurset tar for seg redningsmetoder og -teknikker samt utstyr som går utover det som dekkes i avsnittet om arbeid i høyden. Opplæringen gjelder både for teamredning og individuell redning. 

Vi tilbyr opplæring i henhold til GWO-standarder, noe som garanterer et høyt læringsnivå. Elevene vil være i stand til å bruke den teoretiske og praktiske kunnskapen de har tilegnet seg under en effektiv evakuering ved hjelp av redningsteknikker i en nødsituasjon, samtidig som de opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene, i samsvar med retningslinjene for GWO Advanced Rescue Training. 

På senteret vårt legger vi stor vekt på muligheten til å tilegne seg kompetanse og kunnskap under veiledning av eksperter på området. Senteret vårt tilbyr ART-kurs over hele landet, både på hovedkontoret vårt i Warszawa og ute i felten, både i form av åpne og lukkede kurs. Hvis du bestemmer deg for å delta på vårt Advanced Evacuation Rescue-kurs, kan du regne med attraktive økonomiske betingelser. 

ART-kurs - hovedmål 

Opplæringen er utformet for å gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til avanserte evakueringsteknikker og redningsoperasjoner i et vindturbinmiljø.  

ART-kurs - program 

ART - Advanced Evacuation Rescue-kurset er et omfattende program som omfatter teoretisk og praktisk undervisning, der deltakerne får kunnskap om en rekke evakueringsprosedyrer som er tilpasset evakueringsstedets egenskaper og antall involverte personer.  

De ulike delene av opplæringen er nøye forberedt slik at deltakerne er i stand til å håndtere både gruppe- og individuelle evakueringer. Realistiske praktiske øvelsesscenarier gjennomføres ved hjelp av evakueringsutstyr av høy kvalitet som i dag brukes i nødsituasjoner i vindturbinområdet.  

Kurset består av fire moduler: 

ART-Nacelle, tårn- og kjellerredning (NTBR) 

Modulen dekker følgende emner: 

 • prosedyrer for evakuering av skadde personer fra deler av vindturbinen, for eksempel nacellen, tårnet eller kjelleren, 
 • redningsstrategier som omfatter identifisering av en egnet håndteringsmetode og bruk av riktig teknikk og spesialutstyr av personell med riktig opplæring,  
 • simuleringer og praktiske øvelser i redningsoperasjoner, 
 • lovgivning knyttet til avanserte redningsoperasjoner. 

ART-H Redning av nav, spinner og innvendig blad (HSIBR) 

Modulen dekker følgende emner: 

 • prosedyrer for evakuering av skadde personer fra deler av vindturbinen, for eksempel navet, rotoren eller bladets indre, 
 • redningsstrategier som omfatter identifisering av en egnet håndteringsmetode og bruk av riktig teknikk og spesialutstyr av personell med riktig opplæring,  
 • valg av strukturelle og godkjente forankringspunkter, 
 • simuleringer og praktiske øvelser i redningsoperasjoner, 
 • lovgivning knyttet til avanserte redningsoperasjoner. 

SAT-N Single Rescuer - redning av nacelle, tårn og kjeller (SR:NTBR) 

Modulen dekker følgende emner: 

 • valg av egnet redningsmetode og intervensjonsteknikk, bruk av sertifisert utstyr og effektiv ledelse av redningsoperasjonen på stedet av redningsmannen alene - en rekke ulike redningsscenarier, 
 • bruk av egnede redningsmetoder og -teknikker under oppstigning og nedstigning av redningsmannen alene fra vindturbintårnet,  
 • støtte til redningsmannen ved hjelp av en båre eller et ortopedisk brett, inkludert manuell manøvrering og bruk av et mekanisk redningssystem for senking og løfting, 
 • riktig bruk av spesialisert redningsutstyr. 

SAT-H Single Rescuer: Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (SR: HSIBR)  

Modulen dekker følgende emner: 

 • valg av egnet redningsmetode og intervensjonsteknikk, bruk av sertifisert utstyr og effektiv ledelse av redningsoperasjonen på stedet av redningsmannen alene - en rekke ulike redningsscenarier, 
 • bruk av egnede redningsmetoder og -teknikker under oppstigning og nedstigning av redningsmannen alene fra vindturbinstrukturen, 
 • støtte til redningsmannen ved hjelp av en båre eller et ortopedisk brett, inkludert manuell manøvrering og bruk av et mekanisk redningssystem for senking og løfting (inkludert taljer). 

Etter fullført Advanced Rescue Training vil kandidatene ha tilegnet seg kunnskaper om blant annet: 

 • analyse og utvikling av redningsstrategier, inkludert riktig valg av metoder, teknikker, sertifisert utstyr og egnet personell - for å passe til en rekke ulike redningsscenarier, 
 • korrekt vurdering av situasjonen og utvikling av evakueringsstrategier under redningsoperasjoner, inkludert utarbeidelse av optimale evakueringsruter for de berørte personene, både utenfor og inne i vindturbintårnet, 
 • velge egnede forankringspunkter som oppfyller sertifiseringskriterier og strukturelle krav i ulike redningsscenarier, 
 • Forståelse og praktisk anvendelse av begreper som løftevinkel, vinkelfaktor og avbøyning, som er viktige under redningsoperasjoner, 
 • Effektiv håndtering av vanlige farer forbundet med farlige energikilder og farer som oppstår i trange rom inne i en vindturbin under redningsoperasjoner, 
 • Praktisk anvendelse av ulike redningsmetoder og -teknikker i operasjoner som omfatter senking av vindturbinnav, dreieskive og bladinteriør, ved hjelp av redningsbårer, ortopediske brett, manuelle senke-/løftesystemer og annet spesialisert redningsutstyr (taljesystemer), 
 • korrekt montering av seler og annet personlig verneutstyr, for eksempel hjelm eller vernebriller, på ofre som befinner seg inne i vindturbintårnet, 
 • sikker transport av skadde på bårer og ortopediske brett i oppreist eller horisontal stilling og overvåking av den skaddes tilstand, 
 • kommunisere effektivt i potensielt stressende redningssituasjoner, både som redningsleder og som medlem av redningsteamet. 

ART-kurs - sertifisering  

CSO Operator Training Centre er akkreditert av DNV og GWO. 

Vår Advanced Rescue Training gjennomføres i samsvar med gjeldende GWO Basic Safety Training-standard.  

Etter fullført kurs vil deltakerne motta et kursbevis. Sertifikatet er en offisiell bekreftelse på at deltakeren har tilegnet seg nødvendig kunnskap om redning og evakuering ved avanserte redningsoperasjoner. 

Sertifikatet er gyldig i 24 måneder. Vi anbefaler at deltakerne oppdaterer opplæringen før denne perioden utløper for å holde kvalifikasjonene og kunnskapen oppdatert. 

ART-kurs - Krav til deltakelse 

For å kunne delta i opplæring knyttet til arbeid i høyden er det visse krav som må oppfylles: 

 • minimumsalder 18 år, 
 • minimum videregående opplæring, 
 • en aktuell attest fra en bedriftslege som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot arbeid i mer enn tre meters høyde, 
 • utbetalt trygd eller ulykkesforsikring, 
 • som har et WINDA ID-nummer, 
 • et korrekt utfylt medisinsk spørreskjema, 
 • passende arbeidsklær og fottøy, samt hansker, 
 • betalt opplæringsavgift, 
 • et gyldig identitetsdokument, for eksempel et identitetskort, 
 • Sertifikater for fullført opplæring i arbeid i høyden, førstehjelp og manuell håndtering. 

Maksimalt antall deltakere per gruppe er 10-12.    

ART-kurs - kostnad  

Avgiften for Advanced Rescue Training fastsettes på individuell basis. Den påvirkes av antall personer som deltar på kurset. Det gis attraktive rabatter for større grupper. 

ART-kurs - sted 

Vår opplæring Opplæringen foregår på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger rundt om i Polen. Vi tilbyr også opplæring i kundens lokaler og reiser til et sted som passer for kunden. 

Se våre nettsider for informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukkede kurs, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud tilpasset dine behov. 

Hvis du har spørsmål om kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss. kontakt per telefon eller e-post. Vårt team er klar til å svare på alle spørsmål og fjerne enhver tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, der vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte. 

Du er hjertelig velkommen til OSO Operators' Training Centre for Advanced Rescue Training (ART) - Advanced Evacuation Rescue-kurs i Warszawa og i hele landet. 

Se også