UDT-vedlikeholdskurs for person- og vareheiser med hydraulisk og pneumatisk drift

personheis med pneumatisk drift

Opplæring i sivilsamfunnsorganisasjoner

Vår sentrum Opplæringskurset "OSO" tilbyr kurs i drift og vedlikehold av utstyr som er underlagt Office of Technical Inspection. Vårt opplæringstilbud inkluderer UDT-vedlikeholdskurset på vareheiser, passasjer, gods og passasjer med hydraulisk og pneumatisk drift.

I løpet av opplæringen gis det teoretisk undervisning som er forberedt på en hensiktsmessig måte for å gi nødvendig informasjon om vedlikehold av kraner (lifter). De praktiske timene foregår under tilsyn av en instruktør, og oppgavene er strukturert på en slik måte at eleven lærer å utføre en selvstendig jobb som innebærer mye ansvar.

Typer av kraner

Vi organiserer opplæring i kranvedlikehold: 

 • varer, 
 • gods og mennesker, 
 • personlig. 

Med utgangspunkt i disse krantypene får kursdeltakeren riktig opplæring av oss for å bli sertifisert og kunne begynne å jobbe. Kurset vil foregå på de ovennevnte kranene, men med to typer drivverk, for eksempel: 

 • hydraulisk, 
 • pneumatisk. 

Kraner for gods-, passasjer- og godspassasjerfrakt  

Utforming vareheiser ble utviklet med tanke på lastoverføring. Alt arbeidet er basert på at materialet som skal transporteres, lastes inn i førerhuset og at det angis hvilken etasje det skal flyttes til.  

Tilfellet er annerledes for vare- og personheiserHer utføres transporten til en annen etasje med person og last i kabinen. Kabinen til denne typen heis er vanligvis mye større enn kabinen til en personheis. Størrelsen skyldes at både lasten og personen som tar seg av varetransporten må flyttes.  

Vi skiller også mellom personheisersom fungerer ved å forflytte personer til andre etasjer. Utformingen gjør det mulig å transportere flere personer i en kabin. De brukes ofte i boligblokker eller kontorbygg. 

Hver heistype er utformet for å fungere i ulike sektorer. I løpet av kurset vil eleven få opplæring i den valgte heistypen med vedlikehold. 

kran - heis med hydraulisk drift

Kran med hydraulisk drift  

En hydraulisk drevet kran er klassifisert som en del av materialhåndteringsutstyret og brukes hovedsakelig til transport av last og personer. Personen som er ansvarlig for vedlikehold av denne typen kraner, må være kvalifisert til å betjene dem.

I løpet av opplæringen i hydraulisk drevne lifter vil eleven blant annet få opplæring i følgende: 

 • grunnleggende regler for arbeid med denne typen stasjoner, 
 • tekniske data og typer hydrauliske heiser, 
 • bygging av denne typen heiser, inkludert montering av utstyrskomponenter, elektriske installasjoner, kontrollinstallasjoner og annet utstyr, 
 • helse- og sikkerhetsforskrifter, 
 • oppgaver som utføres av den autoriserte konservatoren.   

Kran med napneumatisk skyvekraft  

De fungerer ved å pumpe ut luft som befinner seg under kabinen. Bruken av denne enheten er praktisk fordi vi kan plassere dem i områder som har et lite fotavtrykk. Overføring til andre etasjer ved hjelp av den pneumatiske drivenheten som brukes, skjer uten bruk av tau og er helt basert på vakuumprinsippet. De brukes til å transportere mennesker.

Som med den hydrauliske drivenheten viser vi deg selvfølgelig hvordan: 

 • utføre vedlikehold på riktig måte, 
 • utføre arbeidet i samsvar med helse- og sikkerhetsregler, 
 • håndtere de vanligste feilene, 
 • utføre bevaringsoppgaver, 
 • les de tekniske dataene for den pneumatiske kranen, 
 • forskrifter for utførelse av oppgaver i forbindelse med denne stasjonen. 

Våre forelesere 

Kurset gjennomføres i sin helhet av våre dyktige instruktører. Våre instruktører, som har de nødvendige kvalifikasjonene for å undervise, vil lære deg arbeidet som kranvedlikeholder fra grunnen av. Opplæringsprogrammet vårt er tilpasset for å nå ut til alle deltakerne. . 

periodisk inspeksjon av en vareheis

Hvordan melder du deg på kurset? 

Hvis du ønsker å delta på kurset vårt, må følgende 3 krav være oppfylt: 

 • minst 18 år gammel, 
 • en legeerklæring om at du er skikket til å utføre denne typen arbeid, 
 • har utdanning på minst grunnskolenivå. 

Når du har oppfylt kravene ovenfor, kan du kontakte oss for å avtale en dato for oppstart av opplæringen.  

Våre andre kurs 

Vi holder også kurs for operatører av utstyr som f.eks: 

 • gaffeltrucker, 
 • mobile plattformer, 
 • taljer og vinsjer, 
 • teleskoptrucker, 
 • HDS-kraner, 
 • kraner. 

Hvis du er interessert i tilbudet våre opplæringskursinviterer vi deg til å kontakte oss. Vi forklarer hvordan kursene foregår og hva du kan forvente deg av dem. Deretter velger vi en passende dato for kursstart og kursform - åpen eller lukket, tilpasset behovene til den enkelte kunde eller den organiserte gruppen.

Vi arrangerer kurs i Warszawa og i hele Polen.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvilke typer kraner (lifter) tilbyr dere opplæring for?

Det tilbys opplæring for å oppnå kvalifikasjoner for person-, vare- og person- og vareheiser med hydraulisk og pneumatisk drift. 

2. Hva vil eleven lære om den hydraulisk drevne kranen i løpet av kurset?

Kurset gir først og fremst en innføring i de grunnleggende reglene for arbeid med denne typen drivverk, tekniske data og typer hydrauliske kraner, samt mange andre viktige spørsmål knyttet til denne typen løft.

Se også